Bedrijf starten

U gaat beginnen?

Het starten van een onderneming is een spannende en intensieve aangelegenheid. Eerst bedenkt u wat u precies wilt gaan doen, verkent u de markt en stelt u een ondernemingsplan op. U kijkt natuurlijk ook naar de financiën: is er een financiering nodig? Op een gegeven moment is het idee rond en heeft u een redelijk beeld van wat u exact gaat doen. Maar wat moet er (juridisch) gebeuren voordat u daadwerkelijk kunt beginnen?

Vakantiekracht is een gewone werknemer

Wat moet er gebeuren

De volgende zaken moet onder andere geregeld worden. Deze worden in dit artikel verder uitgelegd:

  • Naam van het bedrijf;
  • Keuze rechtsvorm;
  • Inschrijven KvK;
  • Overeenkomsten en contracten;
  • Personeel;
  • Verzekeringen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Absolute Advocaten kan u bij het gehele proces begeleiden. Vanaf de oprichting tot aan het aannemen van personeel en eventueel een bedrijfsoverdracht. Daarbij behoren onder andere het opstellen of controleren van alle overeenkomsten, het adviseren over de structuur en al hetgeen komt kijken bij het aannemen van personeel.

Omdat ondernemen een dynamisch proces is dat gaandeweg aan vele veranderingen onderhevig is, staat Absolute Advocaten u ook nadat alles geregeld is graag bij en denkt zij met u mee en wijst u op belangrijke ontwikkelingen. Voor vragen of kennismaking kunt u altijd contact met ons opnemen

Lees verder

Naam van het bedrijf

Vaak is de eerste stap het bedenken van de naam van de onderneming. Met welke naam gaat u naar buiten treden? Dit is belangrijk omdat het bedrijf onder die naam zal opereren en naamsbekendheid zal opdoen. Welke rechtsvorm u ook kiest, er zal een naam aan gegeven moeten worden.

Waarmee moet u rekening houden bij het starten van een ondernemingRechtsvorm

Een van de eerste en tevens belangrijkste keuzes is in welke rechtsvorm u de onderneming gaat uitoefenen?

Er zijn vele rechtsvormen, waarbij de eenmanszaak, vennootschap onder firma en de B.V. de meest voorkomende zijn. Indien u als zelfstandige begint kan een eenmanszaak uitkomst bieden. Wilt u met meerdere personen ondernemen dan ligt een vennootschap onder firma voor de hand. Dienen er risico’s te worden afgeschermd, dan kan een B.V. de juiste keuze zijn. Ook fiscale vraagstukken spelen bij de vraag welke rechtsvorm gekozen moet worden een belangrijke rol. Laat u altijd goed adviseren over de voor- en nadelen van de rechtsvorm.

Bij een B.V. en een N.V. zullen ook de bestuurders aangesteld (benoemd) moeten worden. Voorts zullen de aandelen worden gehouden door de aandeelhouders. Het is in deze fase verstandig om direct aandeelhoudersovereenkomsten en managementovereenkomsten op te stellen. Dit om problemen achteraf te voorkomen.

Ook een goede accountant kan worden aangesteld. Bij B.V. ’s en N.V. ’s zal de accountant de jaarrekening opmaken en deze dient ook (tijdig) gedeponeerd te worden om latere aansprakelijkheid te voorkomen. 

Inschrijven Kamer van Koophandel

Nadat de rechtsvorm is gekozen, moet de onderneming worden ingeschreven. Let er op dat een B.V. of N.V. bij notariële akte moet worden opgericht. U zult daarvoor naar de notaris moeten.

Wordt de onderneming gedreven in de vorm van een eenmanszaak, dan kan deze direct worden ingeschreven. Het is raadzaam om bij een vennootschap onder firma eerst een overeenkomst op te stellen waarin de samenwerking wordt geregeld.

Indien uw onderneming is ingeschreven bij de kamer van koophandel ontvangt u een BTW-nummer. Tevens kunt u dan bankrekeningen openen op naam van de onderneming.

Overeenkomsten en contracten

Of u nu producten gaat verkopen of diensten gaat leveren of huizen gaat bouwen: goede overeenkomsten met afnemers, verhuurders en leveranciers zijn zeer belangrijk. Denk hierbij ook aan de huurovereenkomst voor het pand van waaruit de onderneming uitgeoefend gaat worden. Eventuele benodigde vergunningen dienen ook op tijd te worden aangevraagd.

Voorts dienen goede overeenkomsten voor klanten en leveranciers te worden opgesteld. Denk aan overeenkomsten van opdracht (bij dienstverlening), aannemingsovereenkomsten en koopovereenkomsten. Bij deze overeenkomsten behoren uiteraard algemene voorwaarden, bijvoorbeeld algemene inkoopvoorwaarden. In de overeenkomsten of algemene voorwaarden kan tevens de aansprakelijkheid voor bepaalde situaties worden beperkt.

Ook hier geldt weer: gebruik geen modellen, maar zorg dat het goed geregeld is. Maatwerk voor uw onderneming is essentieel. Laat een deskundig jurist deze overeenkomsten opstellen of beoordelen, zodat u niet achteraf voor verrassingen komt te staan.

To do lijst starten bedrijf

Personeel

Ook indien u personeel in dienst neemt, dient u een aantal zaken goed te regelen. Zorg dat u de juiste arbeidsovereenkomsten heeft. Zowel overeenkomsten voor bepaalde tijd als onbepaalde tijd. Het kan ook zijn dat u met uitzendkrachten wil gaan werken. In dat geval gelden er weer andere regels voor bijvoorbeeld de ketenregeling. Ook kunt u met zzp’ers werken, waarmee u dan een overeenkomst van opdracht sluit. Let er op dat de overeenkomst aan bepaalde eisen moet voldoen, omdat deze anders als arbeidsovereenkomst gezien kan worden en u als werkgever loonheffingen dient in te houden. Ook een payrollconstructie behoort tot de mogelijkheden.

Voorts kan gedacht worden aan het opstellen van een huishoudelijk reglement of personeelsreglement. Tevens dient goed gekeken te worden of er een cao van toepassing is of eventueel moet zijn. De overige overeenkomsten dienen op de toepasselijke cao te zijn afgestemd.

Verzekeringen

Als ondernemer is het verstandig om voor allerlei zaken verzekerd te zijn. Uiteraard zijn aansprakelijkheidsverzekeringen, verzekering van de inventaris etc. van belang. Maar er moet bijvoorbeeld ook worden nagedacht over een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht