De ingebrekestelling

Een ingebrekestelling is een onmisbare stap om een vordering op grond van wanprestatie te kunnen instellen. Geen goede ingebrekestelling kan desastreuze gevolgen hebben voor uw zaak. Absolute Advocaten kan u bijstaan.

Ingebrekestelling opstellen

Een goede ingebrekestelling is een essentiële stap in het contractenrecht. Het is daarom belangrijk om het goed op te stellen en de juiste procedure te volgen. Wij kunnen dit voor u verzorgen.

 

Incasso vordering

Indien een debiteur ondanks een ingebrekestelling niet zijn rekeningen betaalt dan kan worden overgegaan tot een incassotraject. Absolute Advocaten kan dit tegen vaste tarieven voor u verzorgen.

 

Overeenkomst ontbinden

De schuldenaar komt zijn verplichting tot nakoming niet na. U wilt de overeenkomst ontbinden.
Soms is een ingebrekestelling vereist alvorens u de overeenkomst kunt ontbinden. Belangrijk is om hierbij aan de wettelijke voorschriften te voldoen. Wij kunnen dit voor u verzorgen.

 

Schadevergoeding

Het niet nakomen van de contractuele afspraken kan aanleiding zijn voor een schadevergoeding. Wij bekijken graag samen met u wat de mogelijkheden hiervoor zijn.

 

Voor verdere informatie of mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 026 – 32 59 023.

Absolute Advocaten - specialist in zakelijke contracten

Deskundig advies | Snelle werkwijze | Goed bereikbaar | Transparante tarieven

Als de debiteur niet binnen de gestelde termijn alsnog deugdelijk nakomt, komt hij in verzuim te verkeren en staan er voor de schuldeiser de wegen van schadevergoeding en ontbinding open. Verzuim is een voorwaarde voor het vorderen van schadevergoeding en/of ontbinding.

Eisen ingebrekestelling

Een ingebrekestelling moet voldoen aan de volgende vereisten:

 • schriftelijk (per e-mail mag ook);
 • opsomming gebreken;
 • eisen van nakoming;
 • grondslag nakoming (meestal op grond van de gesloten overeenkomst); en
 • een duidelijke redelijke termijn stellen.

Het is verstandig om een ingebrekestelling per aangetekende post én per gewone post of e-mail (met ontvangstbevestiging) te verzenden.

Wanneer in gebreke stellen?

Een ingebrekestelling is niet altijd vereist. Alleen als nakoming van de overeenkomst nog mogelijk is, is een ingebrekestelling vereist. Als nakoming niet meer mogelijk is (blijvend onmogelijk), heeft een ingebrekestelling geen functie meer en is deze dus niet nodig om ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen. 

Een ingebrekestelling is voorts niet vereist indien nakoming feitelijk nog mogelijk is, maar dat er al wel sprake is van verzuim, zonder dat een ingebrekestelling hiervoor nodig is geweest.

Verzuim zonder ingebrekestelling

Een paar voorbeelden waarin wel verzuim is vereist (want nakoming is nog mogelijk), maar deze zonder ingebrekestelling is ingetreden:

 • Indien een fatale termijn is afgesproken voor de nakoming en er wordt niet binnen deze termijn nagekomen (bijvoorbeeld een betalingstermijn);
 • Indien uit de verklaringen van de wederpartij mag worden afgeleid dat deze haar verplichtingen niet of niet correct zal nakomen;
 • Indien de verbintenis voortvloeit uit onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding en deze verbintenis niet terstond wordt nagekomen.

Deze voorbeelden staan opgesomd in de wet, maar zijn niet limitatief (uitputtend). Er zijn ook andere situaties denkbaar waarin verzuim zonder ingebrekestelling kan intreden. Ook kan het zijn dat weliswaar geen ingebrekestelling is vereist, maar wel een andere handeling nodig is om het verzuim te doen intreden.

Voorbeeld ingebrekestelling

Een machinebouwer geeft een coatingbedrijf opdracht tot het coaten van een machine. Het coatingbedrijf voert de opdracht uit, maar de machinebouwer is ontevreden over het resultaat omdat er kale plekken zichtbaar zijn. Er is dus sprake van een tekortkomingmaar de machinebouwer kan de overeenkomst pas ontbinden en/of schadevergoeding eisen, nadat hij het coatingbedrijf nog een (laatste) termijn geeft om het gebrekkige werk te herstellen. Dat doet de machinebouwer door een ingebrekestelling te sturen.

Een ingebrekestelling moet voldoen aan de volgende vereisten:

 • schriftelijk (per e-mail mag ook);
 • opsomming gebreken;
 • eisen van nakoming;
 • grondslag nakoming (meestal op grond van de gesloten overeenkomst); en
 • een duidelijke redelijke termijn stellen.

Het is verstandig om een ingebrekestelling per aangetekende post én per gewone post of e-mail (met ontvangstbevestiging) te verzenden.

 

Download hier uw voorbeeldbrief ingebrekestelling

 

Download nu de gratis whitepaper!


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht