Absolute Attorneys

Absolute Attorneys is een modern advocatenkantoor gevestigd in Curaçao dat hoogwaardige juridische dienstverlening levert in Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Op deze wijze kunnen cliënten binnen het gehele koninkrijk der Nederlanden van advies worden voorzien.

Absolute Attorneys is persoonlijk, heeft een pragmatische aanpak en levert maatwerk voor uiteenlopende cliënten, zowel lokaal als internationaal. Absolute Attorneys bestaat uit ervaren advocaten, erkend als experts in zowel hun vakgebied als de sectoren waarin ze actief zijn. Door de diversiteit, brede praktijk en de samenwerking met Absolute Advocaten te Nederland, worden cliënten altijd bediend door de juiste specialisten.

Expertisegebieden

 • Commerciële contracten
 • Ondernemingsrecht
 • Vastgoed & Projectontwikkeling
 • Lease
 • Financieel recht
 • Arbeidsrecht
 • Mededingingsrecht
 • Incasso
 • Geschillenbeslechting

Juridische informatie over Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. 

Welke landen maken deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden? 

Het Koninkrijk der Nederlanden is een soevereine staat die momenteel uit vier constituerende landen bestaat: Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten. Suriname was van 1954 tot 1975 een constituerend land binnen het Koninkrijk en is nu een onafhankelijke republiek. De Nederlandse Antillen was ook een land binnen het Koninkrijk, van 1954 tot 2010, bestaande uit de eilandgebieden Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. In 1986 scheidde Aruba zich af van de Nederlandse Antillen en werd officieel een land van het Koninkrijk der Nederlanden. In 2010 hielden de Nederlandse Antillen op te bestaan: Curaçao en Sint Maarten werden deelstaten binnen het Koninkrijk en de voormalige eilandgebieden Bonaire, Saba en Sint Eustatius (ook wel de ‘BES’ of ‘BES-eilanden’ genoemd) werden een openbaar lichaam binnen Nederland.

Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten hebben allemaal een autonome status binnen het Koninkrijk der Nederlanden, met inachtneming van en in overeenstemming met het ‘Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden’. De BES-eilanden zijn onderdeel en vallen onder de jurisdictie van Nederland als een van de vier landen van het Koninkrijk. 

Hoe vindt rechtspraak plaats in het Caribisch deel van het Koninkrijk?

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is verantwoordelijk voor de rechtspraak in eerste aanleg en in hoger beroep op de eilanden Aruba, Curaçao, Sint Maarten en BES. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bestaat uit een voorzitter, de overige leden en hun plaatsvervangers. De leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie behandelen in eerste aanleg en in hoger beroep civiele zaken, strafzaken en bestuursrechtelijke zaken (o.a. fiscaal recht).

De Hoge Raad voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en BES is de Hoge Raad gevestigd in Den Haag, Nederland. Het is ook de Hoge Raad voor Nederland zelf. 

Welke rechtspersonen bestaan ​​er in het Caribisch deel van het Koninkrijk?

De meest voorkomende rechtspersonen of vormen van ondernemen zijn de naamloze vennootschap (N.V.), de besloten vennootschap (B.V.), de stichting, de stichting particulier fonds (SPF), de eenmanszaak en diverse samenwerkingsverbanden (CV, VOF, OV). De eenmanszaken en genoemde samenwerkingsverbanden hebben geen rechtspersoonlijkheid.

Heb je een vergunning nodig om zaken te doen in het Caribisch deel van het Koninkrijk? 

Elk bedrijf dient een vergunning te hebben om een ​​onderneming te exploiteren. Op Aruba, Curaçao en Sint Maarten is het ook verplicht om een ​​vergunning te hebben voor directeuren die optreden als directeur voor de vennootschap. Daarnaast kunnen specifieke operationele vergunningen vereist zijn, afhankelijk van de soort(en) uit te voeren activiteiten van de onderneming. Bijvoorbeeld: restaurantvergunning, groothandelsvergunning, hotel- en accommodatievergunning, casinovergunning, straatverkopersvergunning, deviezenvergunning, enz. 

Hoe zijn arbeidsverhoudingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk geregeld? 

Elk van de burgerlijke wetboeken van Aruba, BES, Curaçao en Sint Maarten bevat regels over arbeidsrelaties. Er bestaan echter ook specifieke afzonderlijke arbeidswetten, jurisprudentie, richtlijnen en individuele en/of collectieve arbeidsovereenkomsten. 

Zijn proefperiodes toegestaan ​​op grond van de arbeidswetgeving van Aruba, BES, Curaçao en Sint Maarten? 

Ja, mits schriftelijk overeengekomen en indien de proefperiode niet langer is dan twee (2) maanden. Tijdens een proefperiode kunnen zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang vrijelijk opzeggen. 

Hoe kunnen arbeidsovereenkomsten worden beëindigd op grond van de arbeidswetgeving van Aruba, BES, Curaçao en Sint Maarten?

Een arbeidsovereenkomst kan op de volgende manieren eindigen: 

 1. van rechtswege, bijvoorbeeld door beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, of door het vervullen van een ontbindende voorwaarde.
 2. met wederzijdse instemming van de werknemer en de werkgever.
 3. door de werkgever of werknemer, bijvoorbeeld door opzegging, tijdens een proeftijd, of door ontslag op staande voet om dringende redenen.
 4. door ontbinding door het Gerecht in Eerste Aanleg. 

Kan ik onroerend goed bezitten op Aruba, BES, Curaçao en Sint Maarten? 

Ja, onroerend goed kan in eigendom zijn van natuurlijke personen of rechtspersonen, ongeacht of de persoon of het bedrijf buitenlands of lokaal is. Net als in Nederland wordt eigendom van onroerend goed geregistreerd bij het kadaster. De juridische eigendom van onroerende zaken kan alleen worden overgedragen door middel van een bij de notaris te passeren akte van levering. 

Zijn er belastingen op bedrijven? 

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft belastingregels die tot doel hebben dubbele belastingheffing binnen het Koninkrijk te voorkomen. Ook zijn Aruba, BES, Curaçao en Sint Maarten partij bij het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de uitwisseling van belastinggegevens. Voorbeelden van belastingen zijn inkomstenbelastingen, winstbelasting of opbrengstbelasting, dividendbelastingen, onroerendgoedbelasting en opbrengstbelasting. 

 

Notabene: de informatie op deze pagina biedt alleen algemene richtlijnen. Het mag en kan niet worden gebruikt als vervanging voor het raadplegen van een advocaat. 


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht