Koopovereenkomst opstellen of controleren

Aanbod en aanvaarding

Een koopovereenkomst, ook wel verkoopovereenkomst genoemd, komt tot stand door aanbod en aanvaarding. 

Een koopovereenkomst opstellen of controleren

Betaling en levering

Een verkoper biedt een product aan voor een bepaalde prijs en als de koper hiermee instemt, aanvaardt hij het aanbod en is de koopovereenkomst een feit. Voor de totstandkoming van een koopovereenkomst is het niet relevant of de prijs al dan niet betaald is en of het gekochte al dan niet is geleverd. 

Hoe kan Absolute Advocaten u helpen?

Absolute Advocaten kan u met behulp van gespecialiseerde advocaten op het gebied van contractenrecht bijstaan via advisering en opstellen of controleren van een koopovereenkomst. Tevens staan de advocaten u graag bij in een procedure. 

De aanpak van Absolute Advocaten bestaat uit de volgende kenmerken:

  • we werken alleen met ervaren advocaten die gespecialiseerd zijn op hun specifieke rechtsgebied;

  • we zorgen altijd voor maatwerk;

  • onze advocaten zijn altijd bereikbaar, ook buiten normale kantoortijden.

  • u heeft een vast aanspreekpunt.

Mondelinge of schriftelijke overeenkomst

Een koopovereenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling (vormvrij) worden gesloten. Een belangrijke uitzondering op voorgaande regel is de koopovereenkomst van een woning waarbij de koper een consument is. Deze koopovereenkomst moet schriftelijk worden aangegaan. Nadat de koopovereenkomst van de woning is gesloten, heeft de koper overigens ook nog drie dagen bedenktijd, waarbinnen hij de koop ongedaan kan maken zonder consequenties.

Consumentenkoop of niet-consumentenkoop

De wet maakt een onderscheid tussen consumentenkoop en niet-consumentenkoop. Consumentenkoop is de koop waarbij een consument iets koopt van een bedrijf. Een koop tussen twee consumenten is dus geen consumentenkoop. Indien er sprake is van consumentenkoop, gelden er een aantal speciale regels waar de consument zich op kan beroepen. Deze speciale regels bieden de consument extra bescherming, aangezien zij volgens de overheid een zwakkere positie hebben dan bedrijven.

De extra bescherming van consumenten komt bijvoorbeeld tot uiting bij algemene voorwaarden. Wanneer er onredelijke bepalingen in de algemene voorwaarden staan is het (relatief) gemakkelijk voor een consument om deze voorwaarden buiten toepassing te laten verklaren. Van bepaalde bepalingen staat het voor consumenten namelijk al vast dat deze niet geldig kunnen zijn en van andere bepalingen staat vast dat ze ‘verdacht’ zijn. Deze bepalingen staan op de zogenoemde zwarte en grijze lijst.

Non-conformiteit

Wanneer een koopovereenkomst is gesloten, dient de verkoper datgene te leveren wat verkocht is en de koper dient hiervoor te betalen. Het gekochte moet dus aan de overeenkomst beantwoorden. Wanneer dit niet het geval is, dan is er sprake van non-conformiteit

Koop op afstand

Wanneer men iets koopt per telefoon, fax, via een bestelbon uit een tijdschrift of catalogus of via internet spreekt men van koop op afstand. Er gelden dan speciale regels. Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar het artikel over webshop.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht