Vaststellingsovereenkomst controleren

Vaststellingsovereenkomst ontvangen

Een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst maakt uw werkgever bij ontslag met wederzijds goedvinden en hierin staan alle afspraken die u met uw werkgever maakt over het einde en beëindigen van uw arbeidscontract. Hierbij kunt u denken aan een ontslagvergoeding, de eindafrekening, de opzegtermijnuitkering van vakantie-uren, een getuigschrift, de betaling van juridische kosten, handhaving/opheffing/vrijstelling van werkzaamheden, een concurrentiebeding, het inleveren van bedrijfseigendommen (zoals een leaseauto of een laptop) en finale kwijting. Finale kwijting houdt in dat de werkgever en werknemer verklaren niets meer van elkaar te vorderen te hebben.

Dankzij de vaststellingsovereenkomst hoeft uw werkgever uw ontslag niet aan te vragen bij het UWV of bij de kantonrechter. Maar is dit ook gunstig voor u?

Laat uw vaststellingsovereenkomst controleren door een advocaat

Vaststellingsovereenkomst en de werkloosheidsuitkering (WW)

Een veelgestelde vraag is: heeft u na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst nog wel recht op een WW-uitkering? Alleen de werknemers die vrijwillig ontslag hebben genomen of die ontslagen zijn wegens een dringende reden krijgen geen WW-uitkering. Het is wel belangrijk dat uit de vaststellingsovereenkomst duidelijk blijkt dat het initiatief voor het beëindigen van het contract bij de werkgever ligt, dat het niet om een dringende reden gaat en dat de werknemer geen enkel verwijt kan worden gemaakt inzake de reden van de beëindiging van het dienstverband. Zie hiervoor ook het artikel 'Ontslag met wederzijds goedvinden en de WW'. 

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Voor werknemers die ziek zijn is het niet verstandig mee te werken aan een vaststellingsovereenkomst. Werknemers die ziek uit dienst treden hebben namelijk geen recht op de WW-uitkering. Zij krijgen daarom een ziektewetuitkering (ZW). Voor deze wet geldt dat de werknemer niet zomaar mag meewerken aan een beëindiging van het dienstverband. De zieke werknemer loopt hierdoor het risico dat een eventuele ZW-uitkering geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd.

Wat kan Absolute Advocaten voor u betekenen?

Zowel rechters, arbeidsrechtadvocaten en werknemers die ontslagen zijn, zijn het erover eens dat het sterk aan te bevelen is om een arbeidsrechtadvocaat de begeleiding van de vaststellingsovereenkomst te laten uitvoeren. In onze praktijk zien we geregeld dat de aangeboden ontslagvergoedingen en regelingen onvoldoende zijn. Wij treden dan voor u in onderhandeling met de werkgever om zo een eerlijke ontslagregeling te verkrijgen.

De gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten van Absolute Advocaten kunnen het volgende voor u betekenen:

  • ​controleren of de vaststellingsovereenkomst aan de wettelijke voorschriften voldoet;
  • nagaan of het door de werkgever aangeboden voorstel voldoende is of dat u kunt onderhandelen over/recht heeft op een hogere vergoeding;
  • controleren of de afspraken helder zijn;
  • zorgen dat u uw recht op een WW-uitkering niet verliest;
  • onderhandelen met de werkgever zodat u deze - vaak emotionele - gesprekken niet zelf hoeft te voeren.

Kosten van het advies

In het algemeen kunnen we aan u vooraf een totale prijs voor de begeleiding geven. Hierdoor weet u vooraf wat de kosten zijn en wat u kunt verwachten. ​Veel werkgevers nemen ook een vergoeding voor juridisch advies in de vaststellingsovereenkomst op waardoor u zelf geen enkele kosten maakt. Indien deze clausule niet in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen, dan zullen we proberen dit voor u te regelen waardoor u alsnog geen kosten maakt.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht