Ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst onmiddellijk wegens een dringende reden. De werknemer die op staande voet ontslagen is, verliest dus per direct zijn baan en zijn inkomen. Ook zal de werknemer (in beginsel) geen recht hebben op een WW-uitkering.

Ontslag op staande voet dient aan bepaalde (zware) eisen te voldoen. Absolute Advocaten heeft gespecialiseerde advocaten die u kunnen adviseren in deze kwesties. Zij kunnen u tevens adviseren over het vervolg en u bijstaan in een eventuele (ontslag)procedure.

?

Kan ik een werknemer op staande voet ontslaan?

Wilt u weten of u een werknemer op staande voet kunt ontslaan? Wij kunnen u daarover kort en helder adviseren.

 

Alternatieve opties voor ontslag

Een ontslag op staande voet is niet geheel zonder risico's. Soms zijn er minder risicovollere opties om een werknemer te ontslaan.

 

Kosten ontslag

Wilt u weten wat de het kost om een werknemer te ontslaan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Contact opnemen

Neem nu vrijblijvend contact op met één van onze arbeidsrechtadvocaten 026-3259023

 

Voor verdere informatie of mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 026 – 32 59 023.

Absolute Advocaten - specialisten in arbeidsrecht

Deskundig advies | Snelle werkwijze | Goed bereikbaar | Transparante tarieven

Risico's bij ontslag op staande voet

LET OP: Bij een onterecht ontslag op staande voet kan een rechter de transitievergoeding, het loon over de opzegtermijn en een billijke vergoeding aan de werknemer toekennen. Een onterecht ontslag op staande voet is ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever en geeft werknemer recht op een vergoeding. Een onterecht gegeven ontslag op staande voet kan dus grote financiële gevolgen voor werkgever met zich meebrengen. Uiteraard zijn er ook voorbeelden waarin een ontslag op staande voet wel in stand wordt gelaten. Een werkgever doet er verstandig aan zich vooraf goed te laten adviseren over de mogelijkheden en risico's.

Vereisten ontslag op staande voet

Voor (redenen voor) een ontslag op staande voet moet sprake zijn van eigenschappen, daden of gedragingen van de werknemer die zodanig zijn dat van de werkgever redelijkerwijze niet verlangd kan worden dat deze de arbeidsovereenkomst laat voortduren. Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet is vereist dat:

  • er sprake is van een dringende reden;
  • het ontslag onverwijld heeft plaatsgevonden;
  • deze reden de werknemer onverwijld is medegedeeld.

Een schikking na ontslag op staande voet?

Na een ontslag op staande voet wordt er tussen de (advocaten van de) werkgever en de werknemer nog regelmatig een poging ondernomen om de ontslagkwestie op een meer neutrale wijze te regelen.

Een werkgever kan hier belang bij hebben omdat hij het risico loopt dat een rechter (de dringende reden voor) ontslag op staande voet afkeurt. In dat geval zal de werkgever met terugwerkende kracht het loon van de werknemer moeten voldoen, vaak inclusief een boete wegens te late betaling. Deze boete kan oplopen tot 50% van het loon.

Een schikking kan er bijvoorbeeld op neerkomen dat beide partijen afspreken dat het ontslag op staande voet wordt omgezet in een ontslag met wederzijds goedvinden.

Indien sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag van de werknemer is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer. De kantonrechter zal moeten bepalen of sprake is van ernstig verwijtbaar handelen.

Dringende reden

Voor een dringende reden voor ontslag op staande voet moet het gaan om gedragingen en eigenschappen van de werknemer, bijvoorbeeld diefstal of werkweigering. Bij de gedragingen kan het ook gaan om gedragingen terwijl de werknemer niet aan het werk is (vakantie, vrije dag, ziekte, etc.) of nog niet met zijn werk is begonnen.

Een arbeidsovereenkomstcao of (pseudo)reglement kan uitdrukkelijk verklaren dat bepaalde gedragingen dringende redenen voor ontslag op staande voet opleveren. Daaruit blijkt dan wat partijen als een ernstige misdraging ervaren. Dat is echter niet altijd een dringende reden voor ontslag op staande voet, zoals bedoeld is in het wetsartikel.

De werkgever moet zeker weten dat er sprake is van een dringende reden en moet deze dringende reden ook kunnen bewijzen. Doorgaans zal de werkgever hiervoor een onderzoek starten. Dit onderzoek moet met de nodige spoed/voortvarendheid uitgevoerd worden.

Onverwijld opzeggen / mededeling werknemer

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet dient de werkgever onverwijld op te zeggen onder gelijktijdige mededeling van de reden aan de wederpartij. Onverwijld betekent dat de reden onmiddellijk moet worden medegedeeld aan de betreffende werknemer, zodat deze weet waarom hij wordt ontslagen. Het ontslag moet hierna onmiddellijk ingaan. Het is dus van (cruciaal) belang dat de ontslagbrief de juiste ontslaggrond of ontslagreden vermeldt.

Bezwaar door de werknemer

Een werknemer die het niet eens is met een ontslag op staande voet, kan binnen twee maanden om vernietiging van het ontslag verzoeken bij de kantonrechter. Ook kan hij in kort geding wedertewerkstelling en betaling van het (achterstallig) loon vorderen.

De werkgever kan een voorwaardelijke ontbindingsprocedure starten bij de kantonrechter. Hij kan zo een eventuele (hoge) loonclaim van de werknemer voorkomen wanneer achteraf komt vast te staan dat het ontslag op staande voet onterecht gegeven was. Hierbij is wel vereist dat hij het ontbindingsverzoek fundeert op één van de in de wet opgenomen ontslaggronden.

Download hier gratis onze whitepaper "Ontslag op staande voet"

Download nu de gratis whitepaper!


Deel deze pagina:


Een afspraak maken

Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht