Ontslag met wederzijds goedvinden

Geen tussenkomst UWV

Een arbeidsovereenkomst eindigt in ontslag met wederzijds goedvinden als zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen. Bij ontslag met wederzijds goedvinden heeft de werkgever geen toestemming van het UWV nodig en is geen rechterlijke tussenkomst vereist.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Snelle manier voor beëindiging

Dit is dan ook een vrij snelle manier om het dienstverband te beëindigen. De beëindiging met wederzijds goedvinden moet worden vastgelegd in een schriftelijk document, ook wel genoemd de beëindigings- of vaststellingsovereenkomst.

Vastellingsovereenkomst opstellen

In de praktijk neemt de werkgever vaak het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Hij is doorgaans ook degene die de vaststellingsovereenkomst opstelt, die door onderhandeling tussen de werknemer en de werkgever vorm wordt gegeven.

Waarmee kunnen wij u helpen

Bij Absolute Advocaten zijn advocaten werkzaam die gespecialiseerd zijn in het arbeidsrecht. Deze advocaten kunnen u adviseren over een ontslagkwestie, een vaststellingsovereenkomst opstellen of controleren en u desnoods bijstaan in een juridische procedure tegen uw werknemer. Dat kan eventueel tegen een vaste prijs.

Voor verdere informatie over ontslag met wederzijds goedvinden, ontslagvergoeding en mogelijkheden kunt u contact opnemen via het nummer 026-3259023.

De beëindigings- of vaststellingsovereenkomst

Partijen zijn vrij om met elkaar af te spreken wat zij willen en leggen dit vast in de beëindigingsovereenkomst (contractsvrijheid). Wanneer de overeenkomst aan bepaalde eisen voldoet, wordt de werknemer niet verwijtbaar werkloos geacht. De werknemer zal daar belang bij hebben om zijn WW-rechten veilig te kunnen stellen.

Belangrijke punten

Het is belangrijk met de volgende punten rekening te houden bij ontslag middels een vaststellingsovereenkomst:

  • Vergoeding voor de werknemer: deze kan eventueel berekend worden met behulp van de transitievergoeding;

  • Ziekte: als een werknemer ziek is, geldt een opzegverbod. Wanneer een werknemer tijdens zijn ziekte akkoord gaat met ontslag met wederzijds goedvinden, vervalt bij het UWV het recht op WW;

  • Opzegtermijn: bij een eventuele WW-uitkering bij ontslag met wederzijds goedvinden zal het UWV rekening houden met de zogenaamde fictieve opzegtermijn;

Andere bepalingen die relevant zijn:

Belangrijk is de vraag of de werkgever feitelijk voldoende redenen en bewijs heeft om tot het einde van het contract te komen. Een werknemer zal namelijk niet zomaar instemmen met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst (met wederzijds goedvinden). Een werkgever die afscheid wil nemen zonder gegronde redenen, kan een wederpartij treffen die maximaal onderhandelt, nu de wederpartij zich bewust is van zijn sterke positie.

Ontslag met wederwijds goedvinden | Beëindigingsovereenkomst | Vaststellingsovereenkomst | Herroepingsrecht

Herroepingsrecht van de werknemer

De werknemer heeft na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Dit betekent dat de werknemer, nadat hij akkoord is gegaan met de beëindigingsovereenkomst, hier binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen op terug mag komen. Indien de werknemer niet schriftelijk op het herroepingsrecht is gewezen, geldt een bedenktermijn van 3 weken. Het is dan ook verstandig hier bij de onderhandelingen over de beëindiging van het dienstverband rekening mee te houden.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht