BV leeghalen

In de praktijk komt het regelmatig voor: het leeghalen van een vennootschap om de schuldeisers te benadelen. De bestuurder hevelt alle activa over naar een andere vennootschap. Alleen de passiva blijft achter, de vennootschap gaat (meestal) failliet en de schuldeisers kunnen hun vordering niet meer verhalen op de leeggehaalde vennootschap. Als schuldeiser staat u dan niet helemaal met lege handen.

Onderzoek aansprakelijkheid

Als u een vordering heeft op een leeggehaalde vennootschap, dan is het zinvol om te onderzoeken of de bestuurder en/of aandeelhouder aansprakelijk gesteld kan worden. Onze advocaten kunnen dit voor u onderzoeken voor een vaste prijs (vanaf € 750,00).

 

Aansprakelijk stellen

Onze advocaten kunnen u helpen om de bestuurder/aandeelhouder van een leeggehaalde vennootschap aansprakelijk te stellen. Neemt u gerust even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

 

Verweer tegen aansprakelijkheid

Bent u als bestuurder of aandeelhouder aansprakelijk gesteld? Wilt u hiertegen verweer voeren? Neemt u dan eens contact op met onze advocaten. Zij kunnen u adviseren over de aansprakelijkheidsrisico’s en u helpen bij het verweren tegen de aansprakelijkstelling.

 

Verhaalsmogelijkheden onderzoeken

Om uw vordering te kunnen innen, moeten er wel verhaalsmogelijkheden zijn. Hierop kan dan eventueel beslag worden gelegd. Onze advocaten kunnen de verhaalsmogelijkheden voor u uitzoeken, u hierover adviseren en u bijstaan bij het leggen van beslag.

 

Voor verdere informatie of mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 026 – 32 59 023.

Absolute Advocaten - specialisten in ondernemingsrecht

Deskundig advies | Snelle werkwijze | Goed bereikbaar | Transparante tarieven

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk 

Niet onrechtmatig

Het leeghalen van een vennootschap is niet per definitie onrechtmatig. Een bestuur(der) mag alle activa van de vennootschap verkopen aan een andere vennootschap. Het is dan wel van belang dat de leeggehaalde vennootschap daarvoor een redelijke prijs ontvangt, waarmee crediteuren (deels) worden betaald.

Ook als een crediteur vervolgens niet zijn volledige vordering ontvangt, is het leeghalen van de vennootschap niet direct onrechtmatig. Het onbetaald laten van een crediteur mag, zolang er geen sprake is van betalingsonwil. 

Maar…

Een bestuurder handelt onrechtmatig als de vennootschap wordt leeggehaald, waarbij alle activa wordt verkocht zonder betaling van een koopprijs en de passiva (schulden) achterblijft in de vennootschap. Deze handelwijze wordt ook wel een sterfhuisconstructie genoemd. De schuldeisers worden daardoor benadeeld omdat de leeggehaalde vennootschap hun niet meer kan betalen. Als alle activa is verkocht, worden ook de verhaalsmogelijkheden ontnomen. De schuldeisers kunnen zelf niet meer tot beslaglegging op de activa en verkoop daarvan overgaan.

De bestuurder die besluit tot of meewerkt aan het leeghalen van een vennootschap loopt het risico dat hij persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld door de schuldeisers. Een bestuurder is aansprakelijk als:

  1. hij namens de vennootschap handelt dan wel heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt, en
  2. hem daarvan een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt. Van een dergelijk ernstig verwijt zal in elk geval sprake zijn als de bestuurder wist of redelijkerwijs had behoren te begrijpen dat de door hem bewerkstelligde of toegelaten handelwijze van de vennootschap tot gevolg zou hebben dat de vennootschap haar verplichtingen niet zou nakomen en daarvoor geen verhaal zou bieden.

Aandeelhouder aansprakelijk?

Ook de aandeelhouder loopt een risico om aansprakelijk gesteld te worden als sprake is van het leeghalen van de vennootschap. Een aandeelhouder kan aansprakelijk zijn als hij zelf betrokken is bij het leeghalen van de vennootschap, bijvoorbeeld door onterechte dividenduitkeringen te aanvaarden, mee te werken aan vermogensverschuivingen of door zijn aandelen aan een dubieuze partij te verkopen. De aandeelhouder neemt dan willens en wetens het risico dat de vennootschap haar verplichtingen jegens de schuldeisers niet meer kan nakomen en dat is onrechtmatig.

Schadevergoeding

Een schuldeiser kan proberen zijn vordering te innen door de bestuurder of aandeelhouder van de vennootschap aansprakelijk te stellen. Daarbij moet wel aandacht worden besteed aan de vergoeding van de schade. Dit lijkt simpel: als een vordering €100.000,- bedraagt, is de schade €100.000,- en moet de bestuurder die aansprakelijk is toch ook €100.000,- terugbetalen?

Nee. Een bestuurder die aansprakelijk is, wordt niet altijd veroordeeld tot terugbetaling van de volledige vordering van de schuldeiser. De omvang van de schade moet worden vastgesteld door een vergelijking te maken tussen de werkelijke situatie na de onrechtmatige handeling (overdracht van de activa) en de hypothetische situatie dat deze onrechtmatige handeling achterwege zou zijn gebleven. Met andere woorden: als de activa niet was verkocht of als daarvoor een redelijke koopprijs was verkregen, hoeveel had de vennootschap dan aan de schuldeiser kunnen betalen?

Als uit die vergelijking blijkt dat de vennootschap in de hypothetische situatie 50% van de vordering had kunnen betalen, dan is dat de schade van de schuldeiser. De aansprakelijk gestelde bestuurder zal dan ook niet meer dan 50% van de vordering hoeven te betalen. Door hieraan op voorhand aandacht te besteden, kan gemotiveerd worden betoogd waarom de bestuurder meer of minder zou moeten betalen.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht