Verhaalsonderzoek voor een rechtszaak

Het doel van het onderzoek

Bij een verhaalsonderzoek wordt onderzocht of de schuldenaar, na een eventuele gerechtelijke veroordeling, voldoende financieel draagkrachtig is om de vordering te voldoen.
 

                    Voorkom een kale kip!

Beslaglegging

Het resultaat van het verhaalsonderzoek kan aanleiding zijn tot het leggen van conservatoir beslag

Geen verhaal

Indien de schuldenaar geen verhaal biedt, betekent dit niet altijd dat de vordering niet te incasseren is. Dit geldt met name wanneer de schuldenaar een vennootschap is. In bepaalde gevallen is het mogelijk om de bestuurder van deze vennootschap aansprakelijk te stellen. Voorts is het onder omstandigheden mogelijk om aandeelhouders of gelieerde vennootschappen aansprakelijk te stellen, bijvoorbeeld zustervennootschappen. 

Voorkom een kale kip

Het is al vervelend genoeg wanneer een schuldenaar niet betaalt, om welke reden dan ook. Het is echter nog veel vervelender indien na een gewonnen gerechtelijke procedure blijkt dat de schuldenaar geen verhaal biedt. Van een kale kip kan men niet plukken.

Het verdient daarom aanbeveling, voordat tot een gerechtelijke procedure wordt overgegaan, te bekijken welk vermogen de schuldenaar heeft door middel van verhaalsonderzoek, zodat men weet of er wel of geen verhaal is. Verhaal wil zeggen dat de schuldenaar voldoende financieel draagkrachtig is om de vordering te voldoen. Het hoeft dan niet altijd om geld te gaan. Het kunnen ook gebouwen (met overwaarde), aandelen, inventaris en andere zaken zijn. Soms gaat het zelfs om verborgen bezittingen.

Meestal wordt een verhaalsonderzoek uitgevoerd door een incassobureau of een verhaalsonderzoeksbureau. Dit brengt echter kosten met zich mee. Het is ook mogelijk om zelf een (beperkt) verhaalsonderzoek te doen.

Hoe kan Absolute Advocaten u helpen bij verhaalsonderzoek?

Absolute Advocaten heeft specialisten op het gebied van verhaalsonderzoek en het incasseren of voeren van een procedure betreffende vorderingen. Onze advocaten staan u graag bij:

  • als u met een zaak te maken krijgt waarbij onduidelijk is of de schuldenaar verhaal biedt;
  • om vast te stellen of er verhaal mogelijk is;
  • met advies in het maken van een keuze voor het al dan niet starten van een procedure, ook betreffende bestuurdersaansprakelijkheid;
  • tijdens een procedure. 

Neem vrijblijvend met ons contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Buitengerechtelijke traject

Aanmaning (kosten vermelden)

€   35,00

3 sommaties

Renteberekening

- Telefonisch contact klant

- Advies aan klant

- Aanzegging procedure

€ 250,00

Incl.

Incl.

Incl.

Incl.

 

Gerechtelijke traject

Verhaalsonderzoek

€ 350,00

Opstellen dagvaarding

€ 250,00

Betalingsregeling treffen

€ 150,00

Zitting in Arnhem of Nijmegen

(Excl. griffierechten/ deurwaarder)

€ 350,00

Beslagrekest + conservatoir beslag

* € 175,00

Faillissementsaanvraag + mond. behandeling

€ 500,00

Bedragen zijn exclusief BTW

* per uur

** Onze tarieven voor betwiste vorderingen vindt u hier.

Kamer van Koophandel

Indien de schuldenaar een onderneming is, kan veel informatie gevonden worden in de Kamer van Koophandel. Voor het verhaalsonderzoek kan bekeken worden wat de rechtsvorm van de onderneming is en welke vennootschappen er verbonden zijn met de vennootschap die schuldenaar is. Daarnaast kunnen de jaarrekeningen van de schuldenaar worden opgevraagd. Aan het opvragen van informatie zijn kosten verbonden.

Kadaster

Ook in het kadaster is informatie te vinden die kan helpen bij het verhaalsonderzoek. Zo kan via het kadaster gevonden worden of de schuldenaar registergoederen in eigendom heeft, zoals woningen, bedrijfspanden, te boek gestelde schepen of luchtvaartuigen. In het kadaster kan men daarnaast zien of er een recht van hypotheek is gevestigd op het betreffende registergoed en tot welk bedrag. Tenslotte kan men de akte van levering opvragen waarin de koopsom is vermeld, welke een indicatie kan zijn voor de waarde van het registergoed. Ook aan het opvragen van deze informatie zijn kosten verbonden. 

Internet research

Naast onderzoek via de Kamer van Koophandel en het Kadaster kan onderzoek op internet een belangrijke bron van informatie zijn. Dit kan zijn op de sociale media zoals Facebook en LinkedIn, maar ook de website van het bedrijf.

Schuldenaar bezit niets

Indien de schuldenaar geen verhaal biedt, betekent dit niet altijd dat de vordering niet te incasseren is. Dit geldt met name wanneer de schuldenaar een vennootschap is. In bepaalde gevallen is het mogelijk om de bestuurder van deze vennootschap aansprakelijk te stellen. Voorts is het onder omstandigheden mogelijk om aandeelhouders of gelieerde vennootschappen aansprakelijk te stellen, bijvoorbeeld zustervennootschappen. 


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht