Vordering op lege of ontbonden BV

Het is helaas aan de orde van de dag. Een crediteur die een oninbare vordering heeft op bijvoorbeeld een leeggehaalde of ontbonden BV. Gelukkig heeft de crediteur toch een aantal mogelijkheden om alsnog zijn vordering te verhalen, of minimaal een eerlijke kans daarop te krijgen. Onze ervaren advocaten helpen u hier graag mee.

Faillissement aanvragen

Ook van de ontbonden BV kan het faillissement aangevraagd worden. De schuldeiser (verzoeker van het faillissement) dient dan wel aannemelijk te maken dat er nog (mogelijke) baten zijn. Samen met een goede juridische adviseur lukt dat vaak wel.

 

Verzoek tot heropening van de vereffening

Een belanghebbende, meestal een schuldeiser, kan na de uitschrijving uit de KvK / turboliquidatie de rechtbank verzoeken om heropening van de vereffening. Deze optie is interessant als er baten blijken te zijn die zonder een rechtszaak kunnen worden afgewikkeld.

 

Bestuurdersaansprakelijkheid

Het leeghalen van een BV of turboliquidatie kan een onrechtmatige daad van de bestuurder zijn. Als de bestuurder ter zaken een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt, is hij aansprakelijk voor de schade van de bestuurder.

 

Vordering instellen tegen ontbonden BV

Hebt u een betwiste vordering op een inmiddels ontbonden BV waar vermoedelijk nog baten in zitten? Dan is het nodig om eerst een uitspraak van de rechter te krijgen over de vordering (vonnis).

 

Regeling met aandeelhouder / bestuurder

Behalve voorgaande mogelijkheden, zullen onze advocaten altijd trachten om met de wederpartij in overleg te treden en een oplossing te zoeken zonder tussenkomst van een rechter. Een regeling leidt vaak tot een snellere en goedkopere oplossing van het geschil.

 

Neem vrijblijvend contact op

Neem vrijblijvend contact met ons om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.
Mr. Tessa Maters
026 - 325 90 23

 

Absolute Advocaten - specialisten in contractenrecht en ondernemingsrecht

Deskundig advies | Snelle werkwijze | Goed bereikbaar | Transparante tarieven

Faillissement aanvragen

Ook van de ontbonden BV kan het faillissement aangevraagd worden. De schuldeiser (verzoeker van het faillissement) dient dan wel aannemelijk te maken dat er nog (mogelijke) baten zijn. Samen met een goede juridische adviseur lukt dat vaak wel.

Overigens is een mogelijke vordering van de ontbonden BV op diens bestuurder ook een bate. Vaak zal blijken dat een dergelijke vordering er is. Ook aan de andere vereisten voor een faillissementsaanvraag zal voldaan moeten worden. Onduidelijk is evenwel of dit ook geldt voor het vereiste van pluraliteit van schuldeiser (een steunvordering dus).

Een faillissementsaanvraag kan heel interessant zijn als er onregelmatigheden zijn aangetroffen. Daar kan een curator mee aan de slag.

Verzoek tot heropening van de vereffening

Een belanghebbende, meestal een schuldeiser, kan na de uitschrijving uit de KvK / turboliquidatie de rechtbank verzoeken om heropening van de vereffening. Een verzoek zal worden toegewezen indien aannemelijk is dat er nog een (mogelijke) bate is. De rechtbank benoemt een vereffenaar. Dit kan bijvoorbeeld de bestuurder zijn, maar het komt ook voor dat een advocaat als vereffenaar wordt benoemd. Als blijkt dat de baten onvoldoende zijn om de schulden te voldoen en er geen regeling getroffen kan worden met de schuldeisers, dient de vereffenaar alsnog het faillissement aan te vragen.

Deze optie is interessant als er baten blijken te zijn die zonder een rechtszaak kunnen worden afgewikkeld.

Persoonlijk aansprakelijk stellen van een bestuurder (bestuurdersaansprakelijkheid)

Het leeghalen van een BV of turboliquidatie kan een onrechtmatige daad van de bestuurder zijn. Als de bestuurder ter zaken een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt, is hij aansprakelijk voor de schade van de bestuurder.

Let op: bestuurdersaansprakelijkheid is lastig aan te tonen. Win voor de haalbaarheid van deze vordering altijd advies in bij een gespecialiseerde advocaat. Laat ook onderzoeken welke schade te verhalen valt. Dat hoeft namelijk niet per se de openstaande factuur te zijn.

Deze optie is interessant als een specialist dit haalbaar acht en u de touwtjes graag zelf in handen houdt i.p.v. afhankelijk te zijn van een curator of vereffenaar. 

Vordering instellen tegen ontbonden BV

Hebt u een betwiste vordering op een inmiddels ontbonden BV waar vermoedelijk nog baten in zitten? Dan is het nodig om eerst een uitspraak van de rechter te krijgen over de vordering (vonnis). Een vordering kan ook tegen een ontbonden BV worden ingesteld.

Als een vordering tot bestuurdersaansprakelijkheid niet haalbaar lijkt of tot een te lage schadevergoeding zal leiden, kan deze stap een noodzakelijke zijn om vervolgens een faillissement of vereffening te bewerkstelligen. 

Een regeling treffen met de bestuurder of aandeelhouder

Behalve voorgaande mogelijkheden, zullen onze advocaten altijd trachten om met de wederpartij in overleg te treden en een oplossing te zoeken zonder tussenkomst van een rechter. Een regeling leidt vaak tot een snellere en goedkopere oplossing van het geschil. 


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht