Pandrecht op debiteuren en toekomstige vorderingen

Pandrecht op debiteuren/ vorderingen

Een schuldeiser die zekerheid wil dat zijn vordering op de schuldenaar wordt betaald, kan dit krijgen door het bedingen van een pandrecht op debiteuren of op een vordering. De schuldeiser wordt dan pandhouder, de schuldenaar pandgever.

Vestigen van pandrecht

Wij kunnen voor u een overeenkomst van pandrecht voor een vordering op naam opstellen en zorgen dat u aan alle voorwaarden voldoet, waaronder de registratie van de overeenkomst.

Kosten: vanaf € 250,00 excl. BTW. Vaste prijs is mogelijk.

 

Innen van de verpande vordering

Heeft u al een pandrecht op een vordering en verlangt u betaling daarvan? Wij kunnen u hierin begeleiden en het geld voor u innen.

Is het pandrecht nog niet openbaar gemaakt? Onderaan deze pagina treft u hiervoor een voorbeeldbrief aan.

 

Discussie over geldigheid pandrecht

Soms verschillen partijen van mening over de geldigheid van een pandrecht. Wij kunnen dit voor u beoordelen en u adviseren. Ook kunnen wij u bijstaan in de discussie en het woord voor u voeren.

 

Faillissement

Een pandhouder, pandgever of schuldenaar kan failliet gaan. Welke gevolgen heeft dit voor het pandrecht. Wij kunnen u hierover adviseren.

 

Neem voor meer informatie over onze mogelijkheden of een offerte contact op via 026 3259023 en vraag naar mr. Tessa Maters.

 

Absolute Advocaten - specialist in zakelijke contracten

Deskundig advies | Snelle werkwijze | Goed bereikbaar | Transparante tarieven

Pandrecht is een zeer interessante zekerheid

Een pandrecht op debiteuren of op een specifieke geldvordering is een zeer interessante vorm van zekerheid. Een zekerheid die ook overeind blijft in geval van faillissement van de pandgever. De pandhouder mag zijn rechten dan uitoefenen als ware er geen faillissement.

Door het vestigen van een pandrecht, heeft u als pandgever er een extra mogelijkheid tot verkrijging van uw geld bij.

Een pandrecht kunt u vestigen bij aanvang van een overeenkomst, maar ook als u al in een betalingsgeschil bent beland. Bijvoorbeeld als voorwaarde voor het aangaan van een betalingsregeling. 

Authentieke of onderhands geregistreerde akte

Een pandrecht op een vordering wordt gevestigd door een authentieke of onderhands geregistreerde akte. In de praktijk komt vooral de laatste variant voor. Dat is een tussen partijen opgestelde overeenkomst die wordt geregistreerd bij de Belastingdienst.

Debiteuren wijzigen vrijwel dagelijks. Het is daarom mogelijk om ook toekomstige debiteuren onder het pandrecht te laten vallen. U moet dan wel regelmatig pandlijsten (lijsten van debiteuren) laten registreren.

Het opstellen van een goede pandakte is maatwerk en luistert nauw. Het is daarom raadzaam om deze te laten opstellen of controleren door een bekwame advocaat of jurist. 

Stil pandrecht

De debiteuren die onder het pandrecht vallen, hoeven dit niet meteen te weten. We noemen dit een stil pandrecht. Zolang het pandrecht stil is, kunnen debiteuren uitsluitend aan hun schuldeiser (de pandgever) bevrijdend betalen.

Zodra de pandhouder voorziet dat de pandgever hem niet (meer) kan betalen, dient hij de debiteuren van het pandrecht op de hoogte te stellen. Vanaf dat moment kunnen de debiteuren uitsluitend nog aan de pandhouder bevrijdend betalen. 

Debiteur betaalt niet

Soms weigeren debiteuren te betalen. Van belang om te weten is dat zij dezelfde verweermiddelen mogen gebruiken als dat ze tegen de pandgever kunnen inroepen.

Voorbeeldbrief pandrecht

Geachte heer, mevrouw,

Volgens onze administratie heeft u een schuld aan [NAAM PANDGEVER] ten bedrage van [BEDRAG INVULLEN].

Bij pandakte van [DATUM PANDOVEREENKOMST], geregistreerd bij de Belastingdienst op [DATUM REGISTRATIE] heeft [NAAM PANDGEVER] zijn vordering op u verpand aan ondergetekende.

Met deze brief breng ik u op de hoogte van mijn pandrecht. Het pandrecht is daarmee openbaar geworden. Het gevolg hiervan is dat u uitsluitend nog aan mij bevrijdend kunt betalen. Betalingen aan [NAAM PANDGEVER] zijn niet rechtsgeldig.

Ik verzoek u om het bedrag van [BEDRAG INVULLEN] binnen 14 dagen na heden over te maken op IBAN-nummer [NUMMER INVULLEN] o.v.v. [REFERENTIE OPGEVEN].

Indien u aan dit betalingsverzoek geen gevolg geeft, zal ik de vordering uit handen geven aan Absolute Advocaten B.V. te Huissen. Zij zullen dan overgaan tot incasso. De kosten daarvan zullen op u verhaald worden. 

Met vriendelijke groet,


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht