Opschorten werkzaamheden en betaling

Opschorting

Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kunt u uw eigen verplichting opschorten (uitstellen) totdat de andere partij haar verplichting nakomt. Daarover leest u hieronder meer.

Opschorten van een contractuele verplichting

Verplichtingen uit overeenkomst

Indien men een overeenkomst sluit, dan volgen daar voor beide partijen verplichtingen uit voort. Wanneer echter één van de partijen haar verplichtingen niet nakomt, ontstaat er een probleem. Voor de partij die daar geen schuld aan heeft, zijn er een aantal mogelijkheden zoals een beroep op wanprestatie, ontbinding en schadevergoeding. Ook kan verrekening tot de mogelijkheden behoren.

Absolute Advocaten geeft u graag juridisch advies

Het overgaan tot opschorting lijkt gemakkelijk, maar hierboven zijn slechts de algemene regels en uitzonderingen genoemd. Er zijn ook bijzondere regels en andere mogelijkheden. Het is daarom raadzaam om bij opschorting juridisch advies in te winnen. De advocaten van Absolute Advocaten staan uiteraard voor u klaar. 

Voorwaarden voor opschorting

Om tot opschorting over te kunnen gaan, moet zijn voldaan aan twee voorwaarden:

  • De partij die wil opschorten, moet een opeisbare vordering hebben; en
  • Er moet voldoende samenhang zijn tussen de vordering en de verbintenis.

We leggen de voorwaarden hieronder uit.

Opeisbare vordering

Indien men zijn eigen verplichting wil opschorten, dan moet men een opeisbare vordering hebben op de wederpartij. Dit betekent dat de wederpartij per direct moet presteren. Dient bijvoorbeeld een product op 1 juni te worden geleverd maar is dit niet gebeurd, dan kan de eigen verplichting worden opgeschort. Is het echter pas 15 mei, dan hoeft de wederpartij nog niet te presteren (en is die prestatie nog niet opeisbaar) en is er (nog) geen mogelijkheid tot opschorting.

Het voorgaande kan anders zijn indien men een goede reden heeft om te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Dient bijvoorbeeld een factuur twee weken voor de levering worden voldaan, maar is al bekend dat de bestelde producten niet op tijd geproduceerd zullen zijn, dan kan er een mogelijkheid tot opschorting bestaan voordat er sprake is van opeisbaarheid.

Voldoende samenhang

Naast een opeisbare vordering dient er voldoende samenhang te bestaan tussen de vordering die men heeft op de wederpartij en de eigen verbintenis (de eigen verplichting) die men wenst op te schorten.

Een voorbeeld ter verduidelijking. U bestelt een werkplaatsinrichting en spreekt later af dat degene die de werkplaatsinrichting levert ook het dak van de werkplaats zal vernieuwen. Wanneer de werkplaatsinrichting niet tijdig wordt betaald, geeft dat de wederpartij niet de mogelijkheid om zijn verplichting tot het vernieuwen van het dak op te schorten. Hij kan slechts zijn verplichting tot levering van de werkplaatsinrichting opschorten. De vordering die hij heeft (de koopprijs die betaald moet worden) hangt namelijk alleen samen met de levering van de werkplaatsinrichting (zijn eigen verplichting), maar niet met het vernieuwen van het dak. Indien de prijs voor het vernieuwen van het dak niet wordt voldaan kan uiteraard wel de verplichting tot vernieuwen van het dak worden opgeschort.

Uitzonderingen

In sommige gevallen is opschorting niet mogelijk. Dit is bijvoorbeeld wanneer er sprake is van schuldeisersverzuim. Dit houdt in dat de partij die wil opschorten geen medewerking verleent aan de wederpartij en daardoor zelf schuldig is aan het feit dat de wederpartij haar verplichtingen niet kan nakomen. Bijvoorbeeld wanneer iemand een vloer bestelt, maar de maten van de vloer, ondanks verzoek daartoe, niet opgeeft.

Verder is opschorting niet mogelijk, en overigens ook zinloos, wanneer nakoming door de wederpartij blijvend onmogelijk is. Nakoming is blijvend onmogelijk wanneer een trouwjurk niet op tijd voor de trouwdag klaar is. Het opschorten van de betaling is dan zinloos, omdat wanneer de trouwjurk alsnog zou worden geleverd men daar niks meer aan heeft.  In dat geval kan de overeenkomst worden ontbonden en kan eventueel schadevergoeding worden gevorderd.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht