Ketenregeling

Aantal en totale periode

De ketenregeling is de wettelijke bepaling die aangeeft hoeveel tijdelijke arbeidsovereenkomsten er maximaal achter elkaar gesloten mogen worden, en de totale periode hiervan, voordat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Ketenregeling: aantal contracten, maximale periode

Wees alert

Sinds 1 januari 2020 is de ketenregeling aangepast. Nog steeds geldt dat een tijdelijk contract automatisch over gaat in een contract voor onbepaalde tijd als er méér dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd achter elkaar worden gesloten, maar de totale duur van meerdere arbeidsovereenkomsten is verlengd naar een periode die drie jaar overstijgt. Deze arbeidsovereenkomst eindigt dan ook niet van rechtswege.

De ketenregeling wordt pas doorbroken als tussen twee arbeidsovereenkomsten een periode van meer dan zes maanden zit.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Onze arbeidsrechtadvocaten hebben veel kennis van en ervaring met de ketenregeling. Zij kunnen onder andere:

  • adviseren of er een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd is ontstaan of dreigt te ontstaan;
  • adviseren inzake de (on)mogelijkheden van de nieuwe ketenregeling;
  • beoordelen of de oude of de nieuwe ketenregeling van toepassing is;
  • u bijstaan in een juridische procedure.

Voor verdere informatie of mogelijkheden kunt contact op nemen via het telefoonnummer 026 325 9023.

Wat houdt de ketenregeling in?

Er mogen maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten binnen een periode van twee jaar. De keten wordt doorbroken wanneer er tussen twee arbeidsovereenkomsten een onderbreking van meer dan zes maanden zit. Het vierde contract binnen een periode van twee jaar geldt van rechtswege als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ook als een derde contract de periode van twee jaar overschrijdt, geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd. De ketenregeling wordt ook wel de 3x2x6-regel genoemd.

Indien u als werkgever optimaal gebruik wenst te maken van de ketenregeling, dan kunt u bijvoorbeeld één arbeidsovereenkomst van zeven maanden en twee arbeidsovereenkomsten van acht maanden aanbieden. Het voordeel hiervan is dat u in het eerste contract van zeven maanden een proeftijd kunt opnemen, bijna geheel de maximale termijn van twee jaar benut en dat er geen transitievergoeding verschuldigd is wanneer de derde arbeidsovereenkomst van rechtswege afloopt.

Opvolgend werkgeverschap

Het maakt voor de toepassing van de ketenregeling niet uit of de arbeidsovereenkomsten bij één werkgever dezelfde identiteit hebben. De arbeidsovereenkomsten in de keten mogen dus qua functie, werkzaamheden en arbeidsvoorwaarden van elkaar verschillen. Dat is alleen anders bij opvolgend werkgeverschap. Ook bij opvolgend werkgeverschap is het van belang om de ketenregeling in de gaten te houden. Als sprake is van opvolgend werkgeverschap, dan worden de arbeidsovereenkomsten en de arbeidsduur bij de vorige (oude) werkgever meegeteld in de keten.

Stel de werknemer heeft twee arbeidsovereenkomsten van zes maanden gehad bij de vorige werkgever, dan kunt u als opvolgend werkgever nog slechts één arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeenkomen, met een maximale duur van één jaar. Bij een vierde contract of als de twee jaar worden overstegen, dan geldt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Afwijking bij CAO toegestaan

Bij cao kan, op bepaalde punten, ten nadele van de werknemer van de wettelijke ketenregeling worden afgeweken. Zo kan de periode van twee jaar worden verlengd naar vier jaar en kan het maximum aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten van drie worden verlengd naar zes, ingeval van:

  • Uitzendovereenkomsten;
  • Bedrijfstakken waarin bij bepaalde functies of functiegroepen de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering een afwijking van de maximumduur van twee jaar rechtvaardigt.

De onderbrekingstermijn van zes maanden kan bij cao niet worden gewijzigd.

Overgangsrecht

Arbeidsovereenkomsten die vóór 1 juli 2015 zijn afgesloten, vallen onder de oude ketenregeling. Deze regeling houdt in dat maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden gesloten in een periode van drie jaar. De onderbrekingstermijn is drie maanden.

Eindigt een tweede jaarcontract na 1 juli 2015, dan moet rekening worden gehouden met de 3x2x6-regeling. Wanneer een werkgever besluit te verlengen moet hij er op bedacht zijn dat er automatisch een contract voor onbepaalde tijd ontstaat als de maximumperiode van twee jaar is overschreden. Op grond van het overgangsrecht waren afwijkende cao-bepalingen die een ruimere ketenregeling dan 3x2x6 hanteren nog tot uiterlijk 1 juli 2016 geldig.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht