Eenzijdige tariefsverlaging door opdrachtgever

Bedrijf wil tarief verlagen

Voor zzp’ers is het een bekend fenomeen. Er wordt een mooie opdracht binnengehaald voor een redelijk tarief, maar na een tijd werkzaam te zijn wil de opdrachtgever plotseling het tarief verlagen. De vraag is dan of men hiermee akkoord moet gaan.

Eenzijdige tariefsverlaging door opdrachtgever

Geen arbeidsovereenkomst

Zzp’ers en ook andere ondernemers zijn vaak werkzaam op basis van een overeenkomst van opdracht. Er is dan geen sprake van een arbeidsovereenkomst, tenzij aan alle voorwaarden is voldaan van een arbeidsovereenkomst. Dan is er van rechtswege sprake van een arbeidsovereenkomst. In de meeste gevallen zal het echter om een overeenkomst van opdracht gaan.

Overeenkomst van opdracht

Een overeenkomst van opdracht  is een overeenkomst waarbij de ene partij (de opdrachtnemer) zich verbindt om voor de andere partij (de opdrachtgever), werkzaamheden te verrichten. Die werkzaamheden mogen niet bestaan uit het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard (aanneming), het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren van personen of zaken. In dat geval zal de overeenkomst anders gekwalificeerd worden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Absolute Advocaten kan voor u, zowel als opdrachtgever of als opdrachtnemer, overeenkomsten van opdracht opstellen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Wordt u geconfronteerd met een tariefsverlaging of bent u juist van plan het tarief te verlagen, dan kan Absolute Advocaten u hierin adviseren en bijstaan. Neem contact op voor meer informatie.

Loon is verschuldigd

De wet bepaalt dat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer loon is verschuldigd. Vaak wordt in de overeenkomst van opdracht bepaald wat het loon zal zijn. Is hierover niks opgenomen, dan is de opdrachtgever een gebruikelijk of in ieder geval een redelijk loon verschuldigd. Is de beloning gekoppeld aan de voltooiing van de opdracht, maar wordt de opdracht vroegtijdig beëindigd, dan is de opdrachtgever volgens de wet alsnog een redelijke vergoeding verschuldigd. Om te bepalen wat redelijk is, zal in het algemeen aansluiting gezocht worden bij wat beroepsgenoten aan loon ontvangen.

Leg het tarief uitdrukkelijk vast

Voorts is het verstandig het tarief uitdrukkelijk vast te leggen. Eventuele variabele componenten kunnen daarin meegenomen worden. Bepaal ook de periode waarvoor dit tarief vast ligt. Het is dan voor beide partijen duidelijk voor welke periode de overeenkomst wordt aangegaan en wanneer het tarief voor het eerst gewijzigd kan worden.

Naast hetgeen in de overeenkomst is bepaald, hanteren de opdrachtgevers vaak algemene voorwaarden.

Eenzijdige tariefsaanpassing opnemen in de algemene voorwaarden

De opdrachtgever hanteert vaak algemene voorwaarden. Soms is daar de bevoegdheid in opgenomen om het tarief eenzijdig aan te passen. Let hier dan ook goed op bij het accepteren van de algemene voorwaarden. Deze moeten u voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand worden gesteld. Zo niet, dan is de kans groot dat de algemene voorwaarden toepassing missen.

Battle of the forms

De opdrachtnemer kan ook zelf algemene voorwaarden hanteren en daar bepalingen in opnemen betreffende het tarief. Beter is het om deze bepalingen in de overeenkomst zelf op te nemen. Indien beide partijen algemene voorwaarden hanteren, is het raadzaam om te bepalen welke gelden. Is dit niet bepaald dan is er sprake van `battle of the forms`.

Slikken of stikken?

Opdrachtnemers hebben vaak het gevoel dat zij de tariefverlaging moeten accepteren. Het is slikken of stikken, want voor hen tien anderen is een veel gehoorde term. Afgezien van de vraag of dit correct is, kan deze situatie ook voorkomen worden, althans de opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen duidelijke afspraken maken.

Duur van de opdracht vastleggen

De wet bepaalt dat de opdrachtgever de opdracht te allen tijde kan opzeggen. In dat geval wordt het al moeilijker voor de opdrachtnemer om iets te doen tegen een tariefverlaging. Een tip is om in de overeenkomst op te nemen voor welke periode de overeenkomst van opdracht is aangegaan en dat gedurende deze periode de overeenkomst niet kan worden opgezegd of alleen onder bepaalde omstandigheden.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht