Aandeelhoudersovereenkomst

Afspraken tussen aandeelhouders

Een aandeelhoudersovereenkomst wordt gesloten bij een vennootschap waarbij meerdere aandeelhouders zijn. Dit is een overeenkomst die vaak als aanvulling op de statuten van de onderneming gemaakt wordt. In een aandeelhoudersovereenkomst worden regels en afspraken opgenomen waaraan de aandeelhouders zich ten opzichte van elkaar dienen te houden.

Aandeelhouders maken onderling afspraken

Afspraken buiten de statuten

Sinds de invoering van de Flex-BV op 1 oktober 2012, kan in de statuten van een besloten vennootschap (B.V.) bijna alles worden geregeld.

Toch wordt er naast de statuten vaak een aparte aandeelhoudersovereenkomst gesloten voor specifieke bepalingen die niet in de statuten staan.

Deze overeenkomst tussen aandeelhouders is bovendien niet openbaar, terwijl de statuten op te vragen zijn via de KvK.

Altijd maatwerk!

Of er een aandeelhoudersovereenkomst moet worden opgesteld, hangt geheel af van de situatie en wat de aandeelhouders willen regelen. De overeenkomst is dus altijd maatwerk. Voor een advies over het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst kunt u contact opnemen met de gespecialiseerde advocaten van Absolute Advocaten.

De aanpak van Absolute Advocaten bestaat uit de volgende kenmerken:

 • we werken alleen met ervaren advocaten die gespecialiseerd zijn in het ondernemingsrecht;
 • we zorgen altijd voor maatwerk, u krijgt dus geen standaard model.
 • onze advocaten zijn altijd bereikbaar, ook buiten normale kantoortijden.
 • u heeft een vast aanspreekpunt. 

Indien u hierover informatie wenst dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen: 026-325 9023.

Inhoud van de aandeelhoudersovereenkomst

De belangrijkste reden om een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen, is dat daarin kan worden afgesproken wat er gebeurt indien de aandeelhouders een geschil krijgen. Daarnaast wordt er regelmatig een "lock-up bepaling" opgenomen waarbij aandeelhouders zich verplichten om gedurende een in de overeenkomst vastgestelde periode de aandelen niet over te dragen.

Overige afspraken in een aandeelhoudersovereenkomst

Verder worden vaak de volgende bepalingen opgenomen:

 • tag-along bepaling: dit is een bepaling die inhoudt dat een aandeelhouder het recht heeft om zijn aandelen mee te verkopen, indien de meerderheid van de aandelen wordt verkocht door de overige aandeelhouder(s);
 • drag-along bepaling: een drag-along bepaling is het tegenovergestelde van een tag-along bepaling. De aandeelhouder kan dan verplicht worden om zijn aandelen mee te verkopen indien de meerderheid van de aandelen wordt verkocht door de overige aandeelhouder(s);
 • een bepaling over hoe de winst wordt verdeeld;
 • bepalingen omtrent dividendbeleid;
 • geheimhoudingsbepalingen;
 • non-concurrentiebepalingen;
 • regeling indien een aandeelhouder komt te overlijden;
 • verdeling van de verantwoordelijkheden.

Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht