Huur kantoor en bedrijfsruimte

Overige bedrijfsruimte

Het huurrecht maakt onderscheid tussen 3 soorten onroerende zaken:

 • 290-bedrijfsruimte: openbare toegankelijke ruimtes zoals winkels en horecabedrijven;
 • kantoorruimte en overige bedrijfsruimte: alle bedrijfsruimtes die niet onder de 290-bedrijfsruimte vallen;
 • woonruimte.

Voor deze 3 verschillende ruimtes gelden verschillende wettelijke regels, waar soms bij overeenkomst niet van af mag worden geweken, en welke soms heel specifiek en/of complex zijn. In deze bijdrage wordt nader ingegaan op de 230a-bedrijfsruimte oftewel de kantoorruimte en overige bedrijfsruimte (hierna: overige bedrijfsruimte).

Beëindigen huurcontract kantoorruimte

Wat is een overige bedrijfsruimte?

Grofweg is een overige bedrijfsruimte elke ruimte geen 290-bedrijfsruimte of woonruimte is.

Bij overige ruimtes kunt u denken aan:

 • banken;
 • reisbureaus;
 • kantoorruimte;
 • kerken;
 • scholen;
 • bioscopen;
 • ziekenhuizen;
 • alle andere ruimtes die niet vallen in het bereik van de 290-bedrijfsruimte.

De huurbescherming is minder sterk bij overige bedrijfsruimte dan bij 290-bedrijfsruimte, omdat overige bedrijfsruimten doorgaans niet plaatsgebonden zijn. Ze hoeven vaak geen grote investeringen te maken en zijn over het algemeen ook niet afhankelijk van een vaste klantenkring.

Hoe kan Absolute Advocaten u helpen?

Voor het opstellen van een huurovereenkomst of een geschil met een huurovereenkomst kunnen de advocaten bij Absolute Advocaten u adviseren en bijstaan. Binnen het kantoor zijn gespecialiseerde advocaten aanwezig die veel ervaring hebben met dit soort zaken.

Voor verdere vragen kunt u ons bereiken op tel. 026-3259023.

Inhoud huurovereenkomst

Als er dingen niet goed geregeld zijn in de huurovereenkomst, kan dat een lange tijd negatieve gevolgen hebben. Onderstaand een aantal punten die in een huurcontract moeten of kunnen staan:

 1. Persoonlijke gegevens huurder en verhuurder, zoals naam en adres.
 2. Omschrijving van de bedrijfsruimte, zoals het adres, het aantal vierkante meters en het type ruimtes. Het is belangrijk om duidelijk te omschrijven wat er wel en niet bij de huur is inbegrepen.
 3. Bestemming van het gehuurde. Waarvoor mag de huurder de ruimte gebruiken? Deze bestemming moet uiteraard in overeenstemming zijn met het geldende bestemmingsplan en het is voor de huurder van belang dat deze bestemming overeenkomt met zijn bedoeling van de huurovereenkomst.
 4. De hoogte van de huurprijs, of deze al dan niet wordt vermeerderd met BTW en eventuele afspraken over de toe te passen periodieke huurprijsverhoging. Hierbij dient ook vermeld te worden of bij de huurprijs zaken als gas, water en licht, servicekosten, gemeentelijke belastingen etc. zijn inbegrepen.
 5. Wijze van betaling van de huurprijs, het tijdvak waarover betaald moet worden en betalingsinstructies.
 6. Huurperiode.
 7. Waarborgsom / bankgarantie (indien van toepassing).
 8. Opzegtermijn / opzegformaliteiten, mits deze voldoen aan de wettelijke regels, zie ook hieronder.
 9. Afspraken over veranderingen en toevoegingen aan het pand aangebracht door de huurder, die wel of niet ongedaan moeten worden na afloop van de huurovereenkomst.
 10. Indien er verbouwd wordt op kosten van de huurder, afspraken over de huurprijs die wel of niet wordt beïnvloed door de waardestijging en dus de huurprijsherziening.
 11. Onderhoudsverplichtingen van de huurder.
 12. Onderhoudsverplichtingen van de verhuurder.
 13. Afspraken over wat er gebeurt als de huurder zijn bedrijf verkoopt of in een (andere) B.V. wil inbrengen.
 14. Afspraken over het al dan niet toestaan van onderhuur.
 15. Voorkeursrecht van koop. Dit betekent dat indien de verhuurder de bedrijfsruimte wil verkopen, hij het eerst aan de huurder moet aanbieden.
 16. Verzekeringen.
 17. Reclame: wat mag wel of niet aan de bedrijfsruimte worden aangebracht?

Algemene bepalingen

Vaak worden op de huurovereenkomst de ‘algemene bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van 7:230a BW’ van toepassing verklaard. Dit zijn algemene voorwaarden waarin veel nadere bepalingen zijn opgenomen. Deze bepalingen zijn op punten ten opzichte van de wet ten nadele van de huurder.

Duur van de huurovereenkomst

Voor de overige bedrijfsruimtes gelden (wat betreft de duur van de huur) enkel de tussen huurder en verhuurder overeengekomen bepalingen. Partijen hebben op dit vlak volledige contractsvrijheid. Daarbij geldt uiteraard wel het principe dat de bepalingen niet in strijd mogen zijn met de ‘redelijkheid en billijkheid’ of onrechtmatig mogen zijn.

Huurprijs

Voor de huurprijs van de overige bedrijfsruimtes geldt datgene dat is overeengekomen. De huurder moet dus goed letten op de redelijkheid van de huurprijs, de servicekosten en de voorgestelde huurprijsverhogingen. De rechter kan weinig beginnen tegen afspraken die zijn overeengekomen in de huurovereenkomst.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht