Faillissement aanvragen van eigen onderneming

Wanneer mogelijk

Een onderneming die in zwaar weer verkeert, waardoor er niet meer aan de betalingsverplichtingen voldaan kan worden en er geen vooruitzicht op (snelle en structurele) verbetering is, kan het eigen faillissement aanvragen.

Aanvragen faillissement

Alternatieven

Wellicht is surseanceliquidatie / turboliquidatie of bijvoorbeeld een buitengerechtelijk schuldeisersakkoord een betere oplossing.

Wel of geen advocaat inschakelen

Zelf aanvragen bespaart kosten, maar een advocaat inschakelen heeft veel voordelen:

 • Stukken worden compleet en correct ingediend waardoor een faillissementsaanvraag sneller wordt afgehandeld door de rechtbank.

 • Een advocaat bekijkt vooraf of een faillissement in uw situatie wel de juiste oplossing is. 

 • Een advocaat onderzoekt of aan verplichtingen is voldaan zoals administratieverplichtingen, deponeringsverplichtingen en meldingen betalingsonmacht.

 • Een advocaat onderzoekt risico's van bestuurdersaansprakelijkheid of andere vormen van aansprakelijkheid.

Absolute Advocaten

De specialisten van Absolute Advocaten kunnen u begeleiden bij het indienen van de aanvraag maar ook de alternatieven in kaart brengen. Neem contact op met een van de hiernaast genoemde specialisten en laat u informeren over wat we voor u kunnen betekenen 026-3259023.

Een onderneming die in zwaar weer verkeert, waardoor er niet meer aan de betalingsverplichtingen voldaan kan worden en er geen vooruitzicht op (snelle en structurele) verbetering is, kan het eigen faillissement aanvragen.

Hoe vraag ik mijn eigen faillissement aan?

Een eigen faillissement aanvragen, gebeurt altijd door middel van een faillissementsaanvraag bij de rechtbank. Dit kan op twee manieren: 

 1. zelf aanvragen via dit formulier op rechtspraak.nl;
 2. door een advocaat.

In het tabblad `Checklist` treft u een lijst aan met stukken die u de rechtbank moet verschaffen.

Wel of geen advocaat inschakelen?

Een advocaat is niet verplicht voor het aanvragen van een faillissement. Zelf aanvragen bespaart kosten, maar een advocaat inschakelen heeft veel voordelen:

 • Stukken worden compleet en correct ingediend waardoor een faillissementsaanvraag sneller wordt afgehandeld door de rechtbank.

 • Een advocaat bekijkt vooraf of een faillissement in uw situatie wel de juiste oplossing is. Wellicht is surseanceliquidatie turboliquidatie of bijvoorbeeld een buitengerechtelijk schuldeisersakkoord een betere oplossing.

 • Een advocaat onderzoekt of aan verplichtingen zoals administratieverplichtingen, deponeringsverplichtingen en meldingen betalingsonmacht is voldaan.

 • Een advocaat onderzoekt risico's van bestuurdersaansprakelijkheid of andere vormen van aansprakelijkheid.

Absolute Advocaten biedt verschillende pakketten voor de begeleiding van een faillissementsaanvraag. De kosten hiervoor zijn vermeld in het tabblad "Tarieven".

Verplichte melding bij Belastingdienst

Wanneer een onderneming wordt uitgeoefend in de vorm van een rechtspersoon die belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting (bijvoorbeeld een B.V. of N.V.) en deze niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, moet direct door de accountant bij de Belastingdienst melding worden gedaan dat de onderneming niet in staat is om nog langer aan de betalingsverplichtingen te voldoen (betalingsonmacht). Wanneer deze melding niet op tijd wordt gedaan, is niet alleen de onderneming aansprakelijk, maar ook de bestuurder persoonlijk.

Te verstrekken stukken faillissement eenmanszaak:

 • kopie van een geldig legitimatiebewijs van verzoeker;

 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de echtgeno(o)t(e) indien verzoeker in enige gemeenschap van goederen is getrouwd;

 • overzicht van baten en lasten;

 • lijst van crediteuren voorzien van naam en vordering(en);

 • lijst van debiteuren voorzien van naam en vordering(en);

 • origineel uittreksel uit het handelsregister;

 • origineel uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie; 

 • Indien van toepassing: kopie van de akte van huwelijkse voorwaarden.

Te verstrekken stukken faillissement BV:

 • gewaarmerkt kopie van de statuten

 • originele aandeelhoudersregister of een gewaarmerkt kopie daarvan; 

 • de originele notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders waaruit blijkt van het besluit tot aanvraag faillissement; 

 • indien van toepassing de originele notulen van de raad van commissarissen waaruit blijkt van de goedkeuring voor de aanvraag tot faillissement;

 • indien de bestuurder van de vennootschap een rechtspersoon is, een origineel uittreksel uit het handelsregister van deze rechtspersoon, en van de eventuele rechtspersonen die deze rechtspersoon besturen, totdat een natuurlijk persoon als bestuurder wordt genoemd;

 • indien degene die de eigen aangifte doet een gevolmachtigde is en niet de bevoegde bestuurder, de door het bestuur verstrekte volmacht aan deze persoon. 

 

Turboliquidatie

Surseance van betaling

Deponering jaarrekening

Faillissement debiteur aanvragen

Faillissementsaanvraag COMPLEET

Adviesgesprek, verzamelen stukken inclusief uittreksels KvK, opstellen faillissementsrekest en notulen aandeelhoudersvergadering, indienen faillissementsverzoek, bijwonen zitting, eerste contact curator en advies risico's bestuurdersaansprakelijkheid

 

vanaf 

 €1.000,00 

Faillissementsaanvraag 

Idem als "Faillissementsaanvraag COMPLEET", zonder advies bestuurdersaansprakelijkheid.

vanaf 

€ 800,00 

Advies bestuurdersaansprakelijkheid

Schriftelijk advies over de mogelijke risico's die het bestuur loopt op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid

vanaf 

€ 500,00 

Externe begeleiding 

U vraagt zelf het faillissement aan en u woont zelf de zitting bij. Absolute Advocaten controleert vooraf of uw stukken compleet zijn en is telefonisch beschikbaar voor korte vragen die direct beantwoord kunnen worden. 

 

per aanvraag

€ 250,00 

 

Prijzen zijn exclusief 21 % BTW. 

Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 

Een afspraak maken