Ontslag AOW'er en pensioenontslag

Met ingang van 1 juli 2015 is het makkelijker geworden om de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van een werknemer die de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt op te zeggen. Hiervoor is vereist dat de arbeidsovereenkomst al bestond op het moment dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. De werkgever dient de arbeidsovereenkomst op te zeggen met inachtneming van de geldende opzegtermijn. Toestemming van UWV, kantonrechter of de werknemer is niet nodig. De werkgever kan maar éénmaal gebruik maken van dit pensioenontslag.

Pensioenbeding in de arbeidsovereenkomst

In veel arbeidsovereenkomsten is een zogenoemd pensioenbeding opgenomen, dat inhoudt dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt zodra de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. In veel arbeidsovereenkomsten is nog opgenomen dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt zodra de werknemer 65 jaar wordt. De AOW-gerechtigde leeftijd is inmiddels verhoogd. Hierdoor is de bepaling in de arbeidsovereenkomst dat deze van rechtswege eindigt zodra de werknemer 65 jaar wordt niet meer geldig. Deze bepaling is namelijk in strijd met de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst van rechtswege laat aflopen op het moment de werknemer 65 jaar wordt, dan kan de werknemer een beroep doen op de nietigheid van dit ontslag in verband met leeftijdsdiscriminatie. Let erop dat indien deze bepaling in de arbeidsovereenkomst van een werknemer is opgenomen en de werknemer vervolgens doorwerkt en sprake is van een nieuwe arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde tijd).

Wij adviseren dan ook om geen pensioenbeding meer in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Met invoering van het pensioenontslag is dit beding immers overbodig geworden. Bovendien wordt hierdoor voorkomen dat er (ongemerkt) een nieuwe arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde tijd) ontstaat die niet zomaar kan worden beëindigd.

Doorwerken na AOW

Het is mogelijk een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt in dienst te houden. Daarbij geldt onder andere het volgende:

  • indien sprake is van een arbeidsovereenkomst met pensioenbeding, dan eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Wanneer de werknemer doorwerkt ontstaat er een nieuwe arbeidsovereenkomst. De werkgever kan voor deze nieuwe arbeidsovereenkomst geen gebruik maken van het pensioenontslag omdat de arbeidsovereenkomst is aangegaan ná het bereiken van de AOW leeftijd. Indien de nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is, dan loopt deze van rechtswege af. Let op: de ketenregeling (maximaal 3 contracten in maximaal 36 maanden) is van toepassing op deze nieuwe arbeidsovereenkomst;

  • indien er geen pensioenbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, dan eindigt de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De werknemer blijft dan werken op basis van de oude arbeidsovereenkomst. De werkgever behoudt dan het recht voor een pensioenontslag;

  • de AOW’er heeft recht op loon tijdens ziekte. Let erop dat bij veel verzuimverzekeringen geldt dat er geen dekking is voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt;

  • de AOW heeft recht op het wettelijk minimumloon;

  • wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt in verband met of na het bereiken van de AOW-leeftijd dan is geen transitievergoeding verschuldigd;

  • de werkgever behoeft voor een AOW’er geen premies voor WW, Ziektewet, WA, WIA en AOW af te dragen.

Wet doorwerken na AOW

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze wet is ingegaan per 1 januari 2016. Op grond van deze wet wordt onder andere de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte beperkt (tot 13 weken) en geldt er een opzegtermijn van één maand.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht