Minimumloon vanaf juli 2023

Minimumloon
De werknemer die de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt heeft voor de arbeid door hem in dienstbetrekking verricht, jegens de werkgever recht op een loon ten minste tot het bedrag, bij of krachtens de volgende artikelen onder de benaming minimumloon vastgesteld.

Werknemers vanaf 21 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon en voor werknemers van 15 tot 21 jaar geldt het minimumjeugdloon. Het minimumloon is bedoeld om werknemers tegen onderbetaling te beschermen. De overheid pakt onderbetaling dan ook streng aan, onder andere door hoge boetes te geven aan werkgevers die zich niet aan het minimumloon houden.

De hoogte van het minimumloon wordt tweemaal per jaar door de overheid vastgesteld. Dit gebeurt per 1 januari en 1 juli van elk jaar. 

Minimumloon (bruto) per 1 juli 2023

De minimumbedragen gaan uit van een volledige werkweek. Wat een volledig dienstverband inhoudt staat niet vast maar in de praktijk is dit vaak 36, 38 of 40 uur per week (op grond van de arbeidsovereenkomst of cao).  

Hoogte minimum (jeugd)loon per 1 juli 2023
Leeftijd Per maand* Per week* Per dag*
21 jaar en ouder € 1.995,00 € 460,40 € 92,08
20 jaar € 1.596,00 € 368,30 € 73,66
19 jaar € 1.197,00 € 276,25 € 55,25
18 jaar € 997,50 € 230,20 € 46,40
17 jaar € 788,05 € 181,85 € 36,37
16 jaar € 688,30 € 158,85 € 31,77
15 jaar € 598,50 € 138,10 € 27,62
* Dit zijn brutobedragen      

 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon/bedragen-minimumloon-2023

Minimumloon 2023 | Minimum loon 2023 | Hoogte minimumloon | Hoe hoog is het minimum loon?


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht