Ontslag door reorganisatie

Uw werkgever gaat reorganiseren en uw wordt ontslagen of dreigt ontslagen te worden? En u zoekt een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat om u bij dit traject juridisch bij te staan? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze advocaten en overleg wat wij voor u kunnen betekenen.

Bijstaan bij de ontslagprocedure

U bijstaan in een ontslagprocedure;

 

Verweerschrift opstellen

U helpen bij het opstellen van een verweerschrift.

 

Onderhandelen over beëindigingsvergoeding

U helpen bij het overleg/ de onderhandelingen met uw werkgever over een beëindiging met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst).

 

Beoordeling of het ontslag terecht is

Wij kunnen voor u beoordelen/adviseren over of het ontslag terecht is, zowel voor werknemer als werkgever.

 

Kosten

Als sprake is van een reorganisatie, kan een sociaal plan zijn opgesteld. In een sociaal plan wordt door de werkgever vaak een vergoeding voor de kosten van rechtsbijstand aangeboden. Onze advocaten kunnen u meestal al helpen tegen betaling (door uw werkgever) van die vergoeding, zodat u geen extra kosten hoeft te maken.

Vrije advocaatkeuze

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan worden uw kosten voor het inschakelen van een advocaat van Absolute Advocaten in bepaalde gevallen door uw verzekeraar vergoed. U heeft in het geval van een ontslagprocedure namelijk recht op een vrije advocaatkeuze. Neem hierover contact op met uw verzekeringstussenpersoon.

Voor verdere informatie of mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 026 – 32 59 023.

Absolute Advocaten - specialisten in arbeidsrecht

Deskundig advies | Snelle werkwijze | Goed bereikbaar | Transparante tarieven

Bedrijfseconomische reden noodzakelijk

Voor een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (reorganisatie) moet de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV (of een zogenoemde cao-commissie). 

Bij een reorganisatie worden werknemers ontslagen op grond van bedrijfseconomische redenen. Het gaat dan veelal om ontslag wegens een slechte financiële situatie, structurele werkvermindering, beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten, technologische veranderingen zoals automatisering of bedrijfsverhuizing.

Ontslag via UWV

Om een arbeidsovereenkomst wegens een reorganisatie te mogen opzeggen (beëindigen), moet een werkgever een ontslagvergunning bij UWV aanvragen. Een andere optie is dat de werkgever in overleg met de werknemer afspreekt om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Daarover leest u hier.

Als de werkgever het UWV om toestemming vraagt, dan moet de werkgever in ieder geval aantonen/aannemelijk maken dat:

  1. de arbeidsplaats(en) moet(en) komen te vervallen;

  2. het afspiegelingsbeginsel correct is toegepast;

  3. de werkgever zich heeft ingespannen om de werknemer te herplaatsen (herplaatsingsinspanning).

Bezwaar maken tegen de ontslagaanvraag

Het UWV stuurt de werknemer een kopie van de ontslagaanvraag. Wanneer de werknemer het niet eens is met het ontslag, heeft de werknemer twee weken de tijd om een verweerschrift in te dienen. LET OP:  Deze termijn is strikt en kan alleen in zeer bijzondere gevallen worden verlengd! Het UWV beoordeelt het verweer van de werknemer en neemt vervolgens (eventueel na een tweede schriftelijke ronde) een besluit.

Absolute Advocaten adviseert werknemers altijd een verweerschrift in te dienen tegen een ontslagaanvraag. In de praktijk zien wij namelijk regelmatig dat een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen wordt “misbruikt” om een ontslag van de werknemer te bewerkstelligen. Het indienen van een verweerschrift met de juiste gronden is in dat geval van cruciaal belang.

Vergoeding

Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Bij een (grote) reorganisatie wordt vaak een sociaal plan opgesteld. Een sociaal plan kan met de vakbonden worden gesloten of met de OR. In een sociaal plan worden de personele gevolgen en voorzieningen opgenomen voor werknemers die door de reorganisatie gedwongen worden ontslagen. Deze voorzieningen gelden naast of in plaats van de transitievergoeding. Het opstellen van een sociaal plan is wettelijk niet verplicht.

Ontslag aanvechten

Indien de werknemer het niet eens is met het besluit van het UWV, kan de werknemer in beroep bij de kantonrechter om de dienstbetrekking te herstellen of om een hogere vergoeding te verzoeken.

Reorganisatie ontslag en zieke werknemer

Een zieke werknemer kan niet ontslagen worden vanwege bedrijfseconomische redenen, ook niet door de kantonrechter. Dit is alleen anders indien sprake is van bedrijfssluiting.

Als de verwachting is dat de zieke werknemer binnen vier weken na de dag waarop het UWV op het verzoek beslist, niet meer ziek zal zijn, dan kan de werkgever alsnog een ontslagprocedure bij UWV starten. Voor de zieke werknemer, die meent langer ziek te zijn dan de werkgever stelt, is het van belang hiertegen een verweerschrift in te dienen.

Andere werknemer voordragen

Als een zieke werknemer niet kan worden ontslagen, dan mag de werkgever een andere werknemer voor ontslag voordragen. De werkgever mag dit niet willekeurig doen, maar moet hierbij ook weer kijken naar het afspiegelingsbeginsel.

Het kan dus voorkomen dat een werknemer, die volgens het afspiegelingsbeginsel niet voor ontslag in aanmerking komt, wel in een ontslagprocedure verzeild raakt. Het is aan te raden dat u als werknemer goed laat controleren of u wel terecht voor ontslag bent voorgedragen en zo niet, daartegen verweer voert.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht