Ontslag wegens disfunctioneren

Disfunctioneren betekent in feite dat een werknemer niet voldoet aan zijn/haar functie-eisen. Wanneer een werknemer disfunctioneert dan zou dat een reden kunnen zijn om hem te ontslaan.

Begeleiden onderhandelingen en/ of vaststellingsovereenkomst opstellen

Om een (dure) ontslagprocedure te voorkomen, wordt vaak eerst geprobeerd om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Wij kunnen u hierin begeleiden en/ of de onderhandelingen namens u voeren.

 

Ontslagdossier beoordelen

Voor een succesvol ontslag is een goed ontslagdossier nodig. Wij kunnen u adviseren over de opbouw van een goed ontslagdossier en beoordelen of uw dossier ontslagrijp is.

 

Berekenen transitievergoeding

Wij kunnen voor u de transitievergoeding en andere ontslagkosten berekenen. Neem gerust contact met ons op.

 

Advies over ontslagmogelijkheden

Wilt u weten welke ontslagmogelijkheden u heeft? Wij bespreken dat graag met u.

 

Voor verdere informatie of mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 026 – 32 59 023.

Absolute Advocaten - specialisten in arbeidsrecht

Deskundig advies | Snelle werkwijze | Goed bereikbaar | Transparante tarieven

De voorwaarden voor ontslag wegens disfunctioneren

Disfunctioneren levert pas een redelijke grond op voor ontslag indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • het disfunctioneren mag niet het gevolg zijn van ziekte of gebreken van de werknemer;
  • de werkgever moet de werknemer tijdig in kennis hebben gesteld van het disfunctioneren;
  • de werkgever moet de werknemer in voldoende mate in de gelegenheid hebben gesteld zijn functioneren te verbeteren; en
  • de ongeschiktheid van de werknemer mag niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing of door de arbeidsomstandigheden van de werknemer.

Deze punten zullen uit het dossier van de werknemer moeten blijken.

Verder zal de werkgever in een eventuele ontslagprocedure aan moeten tonen dat de werknemer niet herplaatst kan worden, ook niet door middel van scholing.

Ontslagdossier vereist

Erg makkelijk gaat dat ontslag op basis van disfunctioneren echter niet. De werkgever moet namelijk beschikken over een ontslagdossier waaruit het disfunctioneren blijkt. Dit begint met een correcte functieomschrijving. Uit het dossier zal verder moeten blijken dat de werknemer is aangesproken op het niet-functioneren en voldoende gelegenheid is geboden om het functioneren te verbeteren. De werknemer moet een tweede kans krijgen. De werkgever heeft in dat kader een zekere scholingsplicht. Het is niet makkelijk om het disfunctioneren van de werknemer aan te tonen, maar het is ook niet onmogelijk.

Ontslag bij disfunctioneren moet via kantonrechter

Voor ontslag wegens disfunctioneren is uitsluitend de kantonrechter bevoegd.

Hoger beroep

Tegen de beslissing van de kantonrechter kunnen werkgever en werknemer in hoger beroep. Een werkgever doet er dan ook verstandig aan eerst te zorgen dat het dossier compleet is voordat een ontslagprocedure wordt gestart.

Transitievergoeding

Indien een werkgever een disfunctionerende werknemer wil ontslaan, dan zal de werkgever daarvoor een verzoekschrift moeten indienen bij de kantonrechter. De werknemer heeft bij een ontslag wegens disfunctioneren recht op de transitievergoeding. De werknemer heeft daar geen recht op indien sprake is van ernstig verwijtbaar handelen. Dit zal echter niet snel aan de orde zijn.

Voorbeelden uit de praktijk

Voorbeeld 1:

Werkgever had met werknemer functioneringsgesprekken gevoerd. Nadat werkgever kritiek had geuit op het functioneren, is een verbetertraject gestart. In dat kader vonden regelmatig gesprekken plaats met de leidinggevende en vond coaching plaats. Werknemer verbeterde niet. De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren met toekenning van de transitievergoeding. Zie Rechtbank Gelderland.

Voorbeeld 2:

Werkgever voert onregelmatig functioneringsgeprekken. Tijdens een functioneringsgesprek (eerste na 4 jaar) uit werkgever kritiek op het functioneren van werknemer. Werknemer krijgt een verbetertraject aangeboden, bestaande uit een cursusprogramma dat is bedoeld voor alle medewerkers (niet specifiek voor een disfunctionerende werknemer).Van begeleiding door werkgever blijkt verder niets. De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek af, omdat niet is voldaan aan de vereisten voor ontslag wegens disfunctioneren. Werknemer blijft dus in dienst bij werkgever. Zie Rechtbank Rotterdam.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht