Officiële waarschuwing ontvangen?

Waarvoor een officiële waarschuwing

Wanneer een werknemer (herhaaldelijk) overtredingen begaat of bepaalde verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst niet nakomt, kan de werkgever hiervoor een officiële waarschuwing geven. Te denken valt aan een waarschuwing voor regelmatig te laat komen, ongeoorloofd verzuim of misdragingen. Ook disfunctioneren kan een reden voor een officiële waarschuwing zijn.

 

Officiële waarschuwing ontvangen?

Eisen waarschuwing

De wet schrijft niet voor in welke gevallen een werkgever een waarschuwing mag geven, op welke wijze de waarschuwing gegeven moet worden (mondeling, schriftelijk of per e-mail) of hoe lang een waarschuwing geldig blijft. Tussen werkgever en werknemer geldt een gezagsverhouding en op grond daarvan mag een werkgever waarschuwingen geven. Het moet een werknemer wel duidelijk zijn welk gedrag wel en niet geoorloofd is op de werkvloer.

Een officiële waarschuwing wordt meestal op schrift gesteld en aan de werknemer overhandigd of toegestuurd. In de waarschuwing moet de werkgever duidelijk aangeven wat de reden is voor de officiële waarschuwing. Verder moeten de eventuele gevolgen van een volgende waarschuwing voor de werknemer duidelijk zijn. In het algemeen geldt dat naar mate de jaren verstrijken, minder waarde mag worden gehecht aan een waarschuwing.

Verweer tegen waarschuwing

Als u het niet eens bent met de waarschuwing van uw werkgever, is het verstandig de officiële waarschuwing niet zomaar te tekenen – ook niet voor ontvangst. Een officiële waarschuwing zal meestal aan uw personeelsdossier worden toegevoegd en kan van belang zijn in het kader van dossieropbouw (voor ontslag). U doet er dan ook verstandig aan schriftelijk te reageren op de officiële waarschuwing. Dit kan in een (nette) brief aan uw werkgever, waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de waarschuwing en u uw werkgever verzoekt de officiële waarschuwing in te trekken en/of uw verweer op te nemen in uw personeelsdossier.

Hieronder treft u een voorbeeld verweerbrief aan.

Wat kunnen wij voor u betekenen

Onze arbeidsrechtadvocaten kunnen u onder andere bijstaan door een verweerbrief voor u op te stellen of te beoordelen, u te informeren en adviseren over mogelijke risico’s en u bij te staan in een juridische procedure.

Hiervoor kunnen wij u vaste tarieven aanbieden. Neemt u voor verdere informatie of mogelijkheden gerust contact op via ons telefoonnummer 026-32 59 023.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht