Incasso Nederlandse vordering

U heeft een vordering op een Nederlandse onderneming. Wij kunnen deze vordering voor u incasseren. Als advocatenkantoor zijn wij gespecialiseerd in het incasseren van gelden.

Neem vrijblijvend contact op: 0031 26 325 90 23 en vraag naar Mr. Tessa Maters.

Incasso

Incasseren van vorderingen door gespecialiseerde advocaten veelal tegen een vast tarief.

 

Betwisting vordering

Weerleggen van de redenen waarom een factuur door uw debiteur niet voldaan zou moeten worden.

 

Procederen

Indien nodig kunnen wij een gerechtelijke procedure starten, ongeacht de hoogte van de vordering.

 

Faillissement aanvragen

Het aanvragen van het faillissement van de debiteur kan een extra drukmiddel zijn zodat er toch betaald wordt.

 

🔗

Beslagleggen

We kunnen beslag leggen op de lopende rekeningen of andere bezittingen van uw debiteur. 

 

Alternatieven

In een aantal gevallen kan het recht van retentie, een borgstelling of een pandrecht uitkomst bieden.

 

Voor verdere informatie of mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0031 26 – 32 59 023.

Absolute Advocaten - specialisten in incassorecht

Deskundig advies | Snelle werkwijze | Goed bereikbaar | Transparante tarieven

 

 

Voordelen advocatenkantoor

DESKUNDIG

We zijn lid van de specialisatievereniging VIA en voldoen aan de hoge eisen vanuit de Nederlandse Orde van Advocaten.

SNELHEID

De eerste sommatiebrief wordt nog dezelfde dag verstuurd.

ALLES IN ÉÉN

Het recht om beslag te leggen, te procederen (boven € 25.000) en faillissementen van debiteuren aan te vragen, is voorbehouden aan advocaten. 

MAATWERK

We werken niet met standaardbrieven en houden rekening met uw situatie.

(BIJNA) KOSTELOOS

Vaak kunnen we de incassokosten volledig verhalen op de debiteur (bij vorderingen boven de € 1.750,-) waardoor u ons kostenneutraal inschakelt.

 

 

Onze tarieven

 

Buitengerechtelijke traject bij onbetwiste incasso vordering*

Aanmaning (kosten vermelden)

€   35,00

3 sommaties

Renteberekening

- Telefonisch contact klant

- Advies aan klant

- Aanzegging procedure

€ 250,00

Incl.

Incl.

Incl.

Incl.

*Onbetwiste incasso vordering: de debiteur erkent de vordering maar betaalt niet.

 

Gerechtelijke traject onbetwiste incasso vordering

Verhaalsonderzoek

€ 350,00

Opstellen dagvaarding

€ 250,00

Betalingsregeling treffen

€ 150,00

Zitting in Arnhem of Nijmegen

(Excl. griffierechten/ deurwaarder)

€ 350,00

Beslagrekest + conservatoir beslag

* € 175,00

Faillissementsaanvraag + mond. behandeling

€ 500,00

Bedragen zijn exclusief BTW

* per uur

** Onze tarieven voor betwiste vorderingen vindt u hier.

 

Contact opnemen

maters@absoluteadvocaten.nl
0031 26 325 90 23
Een afspraak maken