Inhoud franchiseovereenkomst

Wat staat er in het contract

Een franchiseovereenkomst is een contract waarin de samenwerking tussen franchisenemer en franchisegever is vastgelegd en beschreven staat welke rechten en verplichtingen de franchisegever en de franchisenemer (ten opzichte van elkaar) hebben met betrekking tot de exploitatie van een onderneming door de franchisenemer volgens de franchiseformule

Wat moet er een franchiseovereenkomst staan

Belang van maatwerk

Franchisenemers zijn zich niet altijd bewust van de verstrekkende gevolgen die een franchiseovereenkomst kan hebben. Dit is zorgwekkend aangezien de meeste (franchise)contracten voor een lange periode (vijf jaar) worden aangegaan. Tussentijdse beëindiging van het franchiseovereenkomst behoort vaak niet tot de mogelijkheden of daar staat een forse boete op. Is een franchiseovereenkomst eenmaal gesloten, dan kom je er dus niet zomaar van af!

Wat kunnen wij voor u doen

Een goede franchiseovereenkomst vergt maatwerk. De inhoud van de overeenkomst dient te zijn afgestemd op de franchiseformule, de samenwerking en de exploitatiewijze.

De specialisten van Absolute Advocaten leveren maatwerk en kunnen uw franchiseovereenkomst opstellen of controleren, zodat deze voldoet aan uw wensen.

Wat moet in de overeenkomst opgenomen worden

In de wet is niets geregeld over deze overeenkomst. Partijen hebben daarom een grote contractsvrijheid. Partijen dienen zich ten opzichte van elkaar (en van derden) te gedragen zoals in de franchiseovereenkomst is opgenomen.

De volgende zaken worden meestal in een franchiseovereenkomst geregeld:

 • een duidelijke omschrijving van het businessmodel dat de franchisenemer mag exploiteren;
 • het gebied waarin de franchisenemer het businessmodel mag exploiteren;
 • welke faciliteiten de franchisenemer ter beschikking worden gesteld (opleiding, training etc.);
 • de verplichtingen van de franchisenemer (betalingsverplichtingen of de verplichting om producten en diensten bij de franchisegever in te kopen of bij gecontracteerde leveranciers);
 • verplichtingen van de franchisegever en de vergoedingen daarvoor (marketing, reclame, verkoopondersteuning, informatievoorziening etc.);
 • intellectueel eigendom, zoals de handelsnaam en het merk en de wijze waarop deze moeten worden toegepast (vaak in het kader van uniforme toepassing);
 • een geschillenregeling;
 • verzekeringen;
 • recht van de franchisegever om het businessmodel aan te passen;
 • de duur van de franchiseovereenkomst;
 • in welke gevallen de overeenkomst kan worden voortgezet na het einde van de overeengekomen termijn;
 • gronden waarop de overeenkomst kan worden beëindigd en de gevolgen daarvan.

Aandachtspunten franchiseovereenkomst

Het is met name voor de franchisenemer van groot belang om een goed (franchise)contract op te laten stellen. Aan de ene kant begint men met een uitgedachte formule en kan men gebruikmaken van verschillende vormen van ondersteuning van de franchisegever. Aan de andere kant blijft men zelfstandig ondernemer. Dit betekent dat de ondernemersrisico’s vaak geheel bij de franchisenemer liggen en dat wanneer de onderneming verlies draait, dit geheel voor rekening van de franchisenemer komt. Met andere woorden: winsten worden wel gedeeld met de franchisegever, maar de verliezen niet.

Belang van een goed contract

Een goede franchiseovereenkomst is afgestemd op de franchiseformule en de specifieke situatie. Maatwerk is noodzakelijk om de belangen van beide contractpartners te waarborgen.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht