Franchiseovereenkomst beëindigen

U heeft een franchiseovereenkomst gesloten maar wilt deze beëindigen? Of wilt uw contractspartner de franchiseovereenkomst tegen uw zin beëindigen?

Franchiseovereenkomst beëindigen

U heeft een franchiseovereenkomst en wilt deze beëindigen? Wij kunnen dit voor u regelen!

Een franchiseovereenkomst kan worden beëindigd door middel van:

 

Geschil beëindiging franchiseovereenkomst

Wilt uw contractspartij de franchiseovereenkomst beëindigen maar u ziet dat niet zitten? 

Of bestaat er een conflict over de wijze van beëindiging van de franchiseovereenkomst en/of de gevolgen daarvan?

Ook hierbij kunnen wij u van dienst zijn!

 

 

Voor verdere informatie of mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 026 – 32 59 023.

Absolute Advocaten - specialisten in arbeidsrecht

Deskundig advies | Snelle werkwijze | Goed bereikbaar | Transparante tarieven

Beëindiging franchiseovereenkomst

Een franchiseovereenkomst kan worden beëindigd door middel van:

In dit artikel zal nader worden ingegaan op de opzegging van franchiseovereenkomsten.

Bij het opzeggen van de franchiseovereenkomst komen geregeld problemen kijken. Vaak is er bijvoorbeeld naast een franchiseovereenkomst een huurovereenkomst gesloten tussen partijen. Deze overeenkomst eindigt niet altijd bij het eindigen van de franchiseovereenkomst. Wilt u uw franchiseovereenkomst opzeggen? Win dan eerst juridisch advies in. Absolute Advocaten staat voor u klaar.

Een franchiseovereenkomst opzeggen

Een franchisenemer kan op diverse problemen stuiten wanneer hij de franchiseovereenkomst wil opzeggen. Hij zit vaak vast aan langlopende verplichtingen, zoals een lening of een huurovereenkomst, en heeft in veel gevallen geld geïnvesteerd in het bedrijf. Daarnaast zal vaak een non-concurrentiebeding zijn overeengekomen dat de franchisenemer ervan weerhoudt een nieuw bedrijf te starten. Dit kan ervoor zorgen dat franchisenemer zonder inkomen komt te zitten.

Doorgaans zullen franchisegever en franchisenemer in de overeenkomst een regeling hebben getroffen omtrent de beëindiging van de overeenkomst. Wanneer partijen echter verzaakt hebben contractueel te voorzien in een opzeggingsregeling en er niet samen uitkomen, kan een opzeggingsgrond nog slechts voortvloeien uit de redelijkheid en billijkheid.

Opzeggen duurovereenkomst

Voor het opzeggen van een franchiseovereenkomst gelden dezelfde regels als voor het opzeggen van andere onbenoemde duurovereenkomsten.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht