Concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst

In uw franchiseovereenkomst is een non-concurrentiebeding opgenomen. Is dit beding geldig? En zo ja, zijn er mogelijkheden om ervoor te zorgen dat u niet aan het beding gehouden bent? Onze specialisten kunnen dit voor u beoordelen en kijken wat voor u de mogelijkheden zijn.

Concurrentiebeding opstellen

Bent u franchisegever en u wilt een concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst opnemen? Een goed non-concurrentiebeding is maatwerk maar dit wordt in de praktijk maar weinig erkend. Wij zorgen ervoor dat uw concurrentiebeding op de juiste manier wordt vormgegeven.

 

Concurrentiebeding controleren

Voor een franchisenemer kan een concurrentiebeding ingrijpende gevolgen met zich meebrengen. Zo mag hij na afloop van de franchiseovereenkomst geen activiteiten verrichten die concurreren met die van franchisegever. Laat uw concurrentiebeding daarom altijd controleren door een specialist. 

 

Conflict over concurrentiebeding

Heeft u een conflict met uw wederpartij over de nakoming of geldigheid van een concurrentiebeding? De specialisten van Absolute Advocaten staan u graag bij!

 

Concurrentiebeding vernietigen

Bent u franchisenemer en benieuwd naar de mogelijkheden om ervoor te zorgen dat u niet aan het concurrentiebeding gehouden bent? Wij kunnen u hierover adviseren.

Voor verdere informatie of mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 026 – 32 59 023.

Absolute Advocaten - specialisten in franchise

Deskundig advies | Snelle werkwijze | Goed bereikbaar | Transparante tarieven

Beperking vrijheid franchisenemer

De meeste franchiseovereenkomsten bevatten een non-concurrentiebeding (ook wel een concurrentiebeding genoemd) dat de franchisenemer beperkt (in zijn vrijheid) om, tijdens en na afloop van de franchiseovereenkomst, activiteiten te verrichten die concurreren met die van franchisegever en/of het franchiseconcept.

Het non-concurrentiebeding

Franchisegevers nemen een non-concurrentiebeding in de overeenkomst op om te voorkomen dat een franchisenemer een kijkje neemt in het bedrijf en kennis opdoet omtrent het franchiseconcept en vervolgens de opgedane kennis gebruikt voor een (eigen) concurrerend bedrijf. Voor de franchisenemer kan het beding verstrekkende gevolgen hebben die absoluut niet onderschat mogen worden. Met name na afloop van de overeenkomst laat dit non-concurrentiebeding zich sterk voelen. De franchisenemer loopt namelijk het risico zonder inkomen te geraken.

Vereisten non-concurrentiebeding

Over het non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst is wettelijk niets geregeld. Dit betekent echter niet dat de mogelijkheden voor een non-concurrentiebeding onbeperkt zijn. In het algemene contractenrecht, het mededingingsrecht en de rechtspraak worden wel degelijk eisen gesteld aan het non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst. Of het non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst geldig is, hangt steeds af van alle omstandigheden van het geval. Bij omstandigheden van het geval kunt u denken aan dingen als de inhoud en strekking van het beding, de hoedanigheid van partijen, de totstandkoming van het beding en de gevolgen die het beding voor beide partijen heeft. Het is dan ook zaak om bij het opstellen van een non-concurrentiebeding steeds opnieuw te bekijken hoe het non-concurrentiebeding moet worden vormgegeven. Een goed non-concurrentiebeding is maatwerk, maar dat wordt in de praktijk maar weinig erkend.

Waar moet men op letten?

Er zijn diverse wijzen waarop een non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst kan stuklopen:

  • Een non-concurrentiebeding kan in strijd zijn met het mededingingsrecht en op die grond nietig.
  • Het kan zo zijn dat het non-concurrentiebeding buiten toepassing moet blijven wanneer het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn indien de franchisenemer aan het beding wordt gehouden. Dit moet steeds van geval tot geval beoordeeld worden. Een specialist kan u daarbij helpen.
  • Vaak is een non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst een algemene voorwaarde en dient het op die grond aan de eisen te voldoen die gelden voor algemene voorwaarden. Voor algemene voorwaarden geldt dat zij niet onredelijk bezwarend mogen zijn. Is een algemene voorwaarde dit wel, dan is het beding vernietigbaar. Of een non-concurrentiebeding (als zijnde een algemene voorwaarde) onredelijk bezwarend is, dient te worden beoordeeld naar de omstandigheden van het geval.
  • Een rechter kan het non-concurrentiebeding op een bepaalde manier uitleggen, wanneer dit bijvoorbeeld onduidelijk is. Afhankelijk van hoe de rechter het beding uitlegt, kan de strekking van het non-concurrentiebeding verder of juist minder ver reiken.
  • Soms valt een franchiseovereenkomst onder de regels die gelden voor de agentuurovereenkomst. Indien het non-concurrentiebeding in dat geval niet aan de eisen voldoet die daarvoor gelden, is het beding nietig.
  • De gehele franchiseovereenkomst kan vernietigbaar zijn op grond van dwaling.

Al deze wijzen waarop een non-concurrentiebeding kan stuklopen, hebben verschillende rechtsgevolgen. De rechtspraak laat een grote mate van diversiteit zien in zowel de wijzen waarop een franchisenemer het non-concurrentiebeding kan aantasten, alsook de effectiviteit daarvan. Steeds zullen hierbij de omstandigheden van het geval een rol spelen.

Al met al zitten er vele haken en ogen aan het non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst. Het is dan ook raadzaam (voor het aangaan van de overeenkomst) het non-concurrentiebeding te laten controleren of opstellen door een advocaat. Voor een franchisenemer kan een concurrentiebeding ingrijpende gevolgen met zich meebrengen. Zo mag hij na afloop van de franchiseovereenkomst geen activiteiten verrichten die concurreren met die van franchisegever. Anderzijds kan het niet opnemen van een concurrentiebeding voor grote problemen zorgen bij franchisegever.

Vraag (bij twijfel) altijd om advies van een deskundige voordat u een concurrentiebeding aangaat. Als uw franchiseovereenkomst is beëindigd of binnenkort eindigt, laat u dan ook over het concurrentiebeding adviseren. Hiervoor is al aangegeven dat een concurrentiebeding stuk kan lopen. Een advocaat kan u adviseren.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht