Agentuurovereenkomst

Vertegenwoordiger inhuren

Indien een werkgever geen salesmanager of verkoper in (vaste) dienst wil nemen, kan hij een handelsagent of een vertegenwoordiger inhuren om te bemiddelen bij de totstandkoming van een (koop)overeenkomst tussen de werkgever en een klant. 

Wat is een agentuur?

De handelsagent kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn. Voor zijn bemiddelingswerkzaamheden ontvangt hij een provisie.

De agent cq vertegenwoordiger is geen werknemer, maar geniet op grond van de wet wel enige bescherming. Zo geldt er bijvoorbeeld een wettelijke opzegtermijn bij het einde van de overeenkomst en bij einde van de overeenkomst is er onder bepaalde omstandigheden recht op een klantvergoeding. De handelsagent heeft op grond van de wet geen recht op loon tijdens ziekte.

Bij beëindiging van de agentuurovereenkomst behoeft de werkgever voorts geen ontslagprocedure te doorlopen.
 

                   Mogelijkheden voor een statutair directeur om het ontslag aan te vechten

Maak een agentuurovereenkomst

Hoewel het niet verplicht is om een schriftelijke overeenkomst te sluiten, raden wij u wel aan een agentuurovereenkomst op schrift te stellen en overeen te komen. In een agentuurovereenkomst kunnen dan afspraken worden opgenomen over bijvoorbeeld het werkgebied van de handelsagent, of de handelsagent al dan niet exclusiviteit heeft in dat werkgebied, de opzegtermijnen, de provisie en een eventueel concurrentiebeding.

Geen arbeidsrelatie en arbeidscontract?

Net zoals bij een overeenkomst van opdracht bestaat er een risico dat de verhouding tussen de handelsagent en de werkgever wordt aangemerkt als een arbeidsrelatie ook al zijn partijen dat niet overeengekomen.

Belangrijk is dat partijen zich feitelijk ook niet gedragen als werkgever en werknemer, waarbij het er met name op neerkomt dat geen sprake mag zijn van een gezagsverhouding tussen de werkgever en de handelsagent. Verder geldt dat ook voor een handelsagent van belang is dat deze is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, over een BTW-nummer beschikt en meerdere opdrachtgevers heeft.

Win vooraf juridisch advies in

Ook bij deze constructie geldt dat de werkgever er verstandig aan doet de agentuurovereenkomst vooraf te laten checken door een jurist of advocaat. Absolute Advocaten bezit de kennis en ervaring met betrekking tot het opzetten van een agentuur. Ook hierbij geldt: voorkomen is beter (en goedkoper) dan genezen!

Neem vrijblijvend contact met ons op: 026-3259023.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht