Recht op een transitievergoeding?

Transitievergoeding is wel verschuldigd

Transitievergoeding is verschuldigd indien de (opvolgende) arbeidsovereenkomst(en) twee jaar of langer heeft/ hebben geduurd en:

of

  • de arbeidsovereenkomst op verzoek van werkgever is ontbonden 

of

of

Transitievergoeding is niet verschuldigd

In onderstaande acht situaties is er door de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd:

  • de arbeidsovereenkomst minder dan twee jaar heeft geduurd; 

of

  • de beëindiging op verzoek van de werknemer plaats vindt, zonder dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen aan de zijde van de werkgever;

of

  • het een werknemer betreft die jonger is dan 18 jaar en gemiddeld minder dan 12 uur per week heeft gewerkt;

of

of

  • de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, tenzij het niet toekennen van de transitievergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is;

of

  • de werkgever in staat van faillissement verkeert, er sprake is van surseance van betaling of op de werkgever de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is;

of

  • in de cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen voor werknemers;

of

  • wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt als gevolg van overlijden van de werknemer.

Deel deze pagina:


Een afspraak maken

Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht