Risico's van payrolling

Payrolling is hot. Na een selectie door de toekomstige inlener, treden payrollwerknemers in dienst bij een payrollbedrijf, die hen vervolgens bij de inlener te werk stelt. Het payrollbedrijf draagt zorg voor een payrollcontract (arbeidsovereenkomst), uitbetaling van loon etc. De inlener geeft de (werk)instructies. In de beginjaren van payrolling werd het payrollbedrijf als de werkgever van deze werknemers aangemerkt. Het payrollbedrijf droeg de risico’s in geval van onder meer ziekte, de ketenregeling, loonvorderingen, ontslagprocedures etc. Hierin vindt een verschuiving plaats.

Verschuiving van het risico

Rechters prikken steeds vaker door de payrollconstructie heen. Het payrollbedrijf wordt niet langer als werkgever gezien, maar de inlener wordt aangemerkt als de werkgever. De risico’s van ziekte, ketenregeling en ontslag liggen bij de werkgever, dus bij de inlener.

Daar komt nu mogelijk het risico bij dat het payrollbedrijf verplicht wordt om deel te nemen aan het bedrijfstakpensioenfonds voor de uitzendbranche (StiPP). Dit zou tot gevolg hebben dat ten aanzien van de payrollwerknemers verplicht pensioenpremies moeten worden afgedragen. Een ander gevolg hiervan zou kunnen zijn dat de gehele cao voor uitzendkrachten (ABU) van toepassing wordt op payrollwerknemers.

Wat zeggen rechters hierover?

Twee gerechtshoven hebben hierover verschillend geoordeeld (ECLI:NL:GHAMS:2014:4547 (wel verplicht) en ECLI:NL:GHARL:2015:670 (niet verplicht)). De eerste zaak (wel verplicht) is voorgelegd aan de Hoge Raad. Dit is een zaak tussen payrollbedrijf C4C en StiPP. De advocaat-generaal van het parket bij de Hoge Raad (de adviseur van de Hoge Raad) heeft nu geconcludeerd dat het payrollbedrijf wél verplicht is aangesloten bij StiPP. De overwegingen: het payrollbedrijf heeft een allocatiefunctie (houdt zich bezig met het ter beschikking stellen van werknemers aan inleners) en het werkgeversgezag ligt bij de inleners.

Deze conclusie is door de Hoge Raad gevolgd en heeft tot gevolg dat het payrollbedrijf pensioenpremies moeten afdragen voor al haar payrollwerknemers. Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor andere Nederlandse payrollbedrijven. De vraag is in dat geval voor wiens rekening deze kosten komen? Wat heeft u daarover met het payrollbedrijf geregeld?

Heeft payrolling nog wel voordelen?

Het voordeel van payrolling is nog altijd dat het payrollbedrijf de gehele administratieve rompslomp rondom werknemers op zich neemt. Vooral voor kleine ondernemers is dit vaak gunstig. Het is overigens niet uitgesloten dat een payrollbedrijf wél de werkgeversrisico’s draagt, maar daarvoor is het van belang dat u de samenwerking zoekt met een actief payrollbedrijf. Een payrollbedrijf dat daadwerkelijk acteert als werkgever, contact onderhoudt met de werknemers en de functionerings-/beoordelingsgesprekken voert.

Het is verstandig om uw cont(r)act met het payrollbedrijf kritisch te beoordelen en te anticiperen op mogelijke risico’s.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht