Relatiebeding bij ontslag en faillissement

Verbod voor werknemers

Een relatiebeding omhelst bij ontslag een verbod voor werknemers om na afloop van een arbeidsovereenkomst gedurende een bepaalde tijd voor of met relaties van de werkgever te werken. De rechter kan de periode waarover het relatiebeding geldt matigen.

Relatiebeding bij een ontslag of faillissement

Welke relaties vallen onder het relatiebeding?

Van een relatiebeding bij ontslag zijn verschillende varianten mogelijk, zoals een verbod om betrokken te zijn, op welke manier dan ook, bij werkzaamheden bij alle bedrijven waar de werkgever contacten mee onderhield.

Er ontstaat nogal eens discussie over de vraag wie nu precies als een relatie van de werkgever gezien wordt. Wanneer een lijst met relaties toegevoegd is aan het relatiebeding, is dit voor de werknemer meteen duidelijk.

Overtreding van het relatiebeding

Houdt de werknemer zich niet aan het relatiebeding bij ontslag, dan is deze verplicht een boete te betalen indien er sprake is van een boeteclausule. Staat er geen boeteclausule in het relatiebeding, dan kan de ex-werkgever een schadevergoeding vorderen. De rechter kan de hoogte van de boete matigen.

Indien de werknemer het relatiebeding overtreedt, dan kan ook de nieuwe werkgever hierop aangesproken worden. Ook het leggen van contact met relaties van de ex-werkgever via social media kan een overtreding van het relatiebeding zijn.

Regels voor concurrentiebeding van toepassing op relatiebeding

De vereisten en voorwaarden die voor het concurrentiebeding gelden, zijn ook van toepassing op het relatiebeding. Dat geldt ook voor de wetswijziging die per 1 januari 2015 ingegaan is.

Werknemers doen er verstandig aan zich goed te laten adviseren over een relatiebeding bij ontslag, een relatiebeding bij faillissement of wat de gevolgen zijn van een relatiebeding wanneer men als zzp’er begint. Verder geldt dat de werknemer de kantonrechter kan verzoeken het relatiebeding te schorsen of te vernietigen.

Faillissement

Een arbeidsovereenkomst met concurrentie- en relatiebeding vervalt niet door een faillissement. De curator kan zich in beginsel op een dergelijk beding beroepen en daarvan nakoming vorderen.

ZZP

Met een concurrentie- en relatiebeding is de ex-werknemer, die voor zichzelf begint, gehouden om de ex-werkgever om toestemming te vragen om bepaalde activiteiten te mogen verrichten in de regio waarin de ex-werkgever is gevestigd of om relaties van de ex-werkgever te benaderen. Uiteraard geldt dat verbod slechts voor de overeengekomen looptijd van het beding.

Wat kan Absolute Advocaten betekenen voor u als werknemer?

  • beoordelen of het relatiebeding geldig is;
  • u adviseren over de juridische mogelijkheden om onder het relatiebeding uit te komen;
  • u adviseren over eventuele risico’s van het relatiebeding bij ontslag;
  • u bijstaan in een eventuele juridische procedure tegen uw werkgever.

Voor meer informatie of mogelijkheden kunt u contact opnemen via ons telefoonnummer 026-3259023.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht