Passende arbeid voor zieke werknemer

Re-integratieverplichtingen

Wanneer een werknemer wegens ziekte niet in staat is zijn functie te verrichten, bestaan er voor zowel werkgever als werknemer re-integratieverplichtingen. Een werkgever treft maatregelen die ervoor zorgen dat een werknemer zo snel mogelijk zijn eigen, of een andere passende, functie kan verrichten. Een werknemer reageert in beginsel positief op een aanbod tot passend werk van de werkgever en dient actief aan zijn herstel te werken.

 

Gevolgen bedongen werkzaamheden

Wat is passende arbeid?

Bij het zoeken naar passende arbeid wordt rekening gehouden met de functie, het arbeidsverleden en de gezondheidstoestand van de werknemer. De werkgever bekijkt, eventueel met de hulp van de bedrijfsarts, de capaciteiten en beperkingen van de werknemer en de mogelijkheden binnen het bedrijf. Passende arbeid kan inhouden dat een werknemer zijn eigen functie in aangepaste vorm verricht. Het vervullen van geheel andere werkzaamheden, desnoods bij een ander bedrijf, kan ook passende arbeid zijn. Naarmate de ziekte langer duurt, wordt van de werkgever verwacht dat hij intensiever zoekt en eventueel aanpassingen doet binnen zijn bedrijf, zoals het maken van een andere arbeidsverdeling of het aanpassen van de werkplek. Ook kan onder omstandigheden worden verwacht dat de werkgever een outplacementorganisatie inschakelt die de werknemer naar passende arbeid bij een derde begeleidt.

Wat kan Absolute Advocaten voor u betekenen?

Absolute Advocaten heeft gespecialiseerde advocaten die u kunnen adviseren omtrent passende arbeid. Daarnaast kan Absolute Advocaten u ook bijstaan in een ontslagprocedure. Wij kiezen altijd voor een resultaatgerichte aanpak en u kunt rekenen op:

  • ervaren advocaten die gespecialiseerd zijn in het arbeidsrecht;
  • één duidelijk aanspreekpunt;
  • een uitstekende bereikbaarheid van onze advocaten, ook buiten kantoortijden;
  • een praktische oplossing voor complexe problemen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen via het nummer 026-3259023.

Werkgever biedt passende werkzaamheden aan

Wanneer een werknemer zonder legitieme reden de passende arbeid niet verricht, is de werkgever niet langer verplicht het loon door te betalen. Besluit de werknemer vervolgens om toch in te gaan op het aanbod van de werkgever, dan herleeft de loondoorbetalingsverplichting.

Werknemer biedt passende werkzaamheden aan

Wanneer een werknemer zelf een concreet aanbod doet tot verrichten van passende werkzaamheden is een werkgever verplicht hierop in te gaan, tenzij hij aantoont dat dit in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Weigert een werkgever het aanbod van de werknemer zonder goede grond, dan is hij verplicht de werknemer het loon te betalen dat deze met passende arbeid zou hebben verdiend.

Passende werkzaamheden bij een andere werkgever

Een werkgever heeft, wanneer hij zijn zieke werknemer passende arbeid bij een ander bedrijf wil laten verrichten, daarvoor toestemming nodig van een uitvoeringsinstelling. Voordat een werknemer bij een ander passende arbeid kan gaan verrichten, vindt er een medische toets plaats. Ook wordt gekeken of de arbeidsvoorwaarden niet teveel afwijken van de arbeidsvoorwaarden zoals deze gelden bij de eigen werkgever. Gaat een werknemer de passende werkzaamheden bij een derde verrichten dan blijft de eigen werkgever verplicht tot doorbetaling van het loon, waarbij hij de verdiensten van de werknemer hierop in mindering mag brengen.

UWV

Het is mogelijk het UWV om een onafhankelijk deskundigenoordeel te vragen omtrent de passende werkzaamheden die worden aangeboden. De kosten hiervoor zijn € 400,-.

Na twee jaar eindigt de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever en kan de zieke werknemer een uitkering aanvragen bij het UWV. Wanneer blijkt dat de werkgever niet aan zijn re-integratieverplichtingen heeft voldaan kan hem als sanctie 52 weken extra loondoorbetaling worden opgelegd.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht