Eenmanszaak

De eenmanszaak

Wat is een eenmanszaak

Veel ZZP’ers kiezen voor het oprichten van een eenmanszaak. Het is snel en eenvoudig op te richten en vaak zijn er belastingvoordelen aan verbonden. Eén ondernemer staat aan het roer, vormt het bestuur van de eenmanszaak en bepaalt de dagelijkse gang van zaken. Dit betekent overigens niet dat een eenmanszaak geen werknemers in dienst kan hebben. Ook een eenmanszaak kan personeel aannemen op basis van een arbeidsovereenkomst of een ZZP-contract.

Aansprakelijk privévermogen

Een nadeel en groot risico van een eenmanszaak is dat de ondernemer met zijn privévermogen aansprakelijk is voor de schulden van het bedrijf. Als de facturen niet vanuit de eenmanszaak kunnen worden betaald, dan zal de ondernemer dat vanuit zijn privévermogen moeten doen. Als de eenmanszaak failliet gaat, dan is de ondernemer in privé failliet.

Advies

Wilt u starten met een onderneming en advies over hoe u dit moet doen? Of wilt u een overzicht van uw aansprakelijkheidsrisico’s? Neemt u dan contact op met de specialisten van Absolute Advocaten. Zij kunnen met u meedenken, u hierover adviseren en helpen met het nemen van de juiste stappen.

Natuurlijk persoon drijft de onderneming

Een eenmanszaak is een bedrijf waarvan één persoon de eigenaar is. Een eenmanszaak heeft, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een BV, geen rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat de eenmanszaak op zichzelf géén bezittingen kan hebben, geen contracten kan sluiten of niet aansprakelijk is. Het is enkel een economische activiteit van een natuurlijk persoon die de onderneming drijft. De natuurlijk persoon heeft rechten en plichten, kan contracten aangaan en is aansprakelijk.

Oprichten

Een eenmanszaak is gemakkelijk op te richten. Een inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is voldoende. Inschrijven kan vanaf één week vóór de start van het bedrijf en moet uiterlijk één week na de start van het bedrijf plaatsvinden. Bij de inschrijving moet onder andere worden doorgegeven:

  • NAW-gegevens van de ondernemer;
  • NAW-gegevens van de eenmanszaak;
  • de activiteiten die worden uitgeoefend;
  • eventuele vestigingen;
  • gegevens van eventuele gemachtigden.

Een ondernemer kan maximaal één eenmanszaak oprichten. Deze eenmanszaak kan wel verschillende handelsnamen hebben of activiteiten ontplooien. Ook is het mogelijk dat de eenmanszaak verschillende vestigingen kent.

In privé verantwoordelijk

In geval van een eenmanszaak bestaat er juridisch gezien geen onderscheid tussen zakelijke schulden van de eenmanszaak en privéschulden van de ondernemer. De ondernemer is in privé verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen en financiën van de eenmanszaak. Het gevolg is dat privéschuldeisers hun vorderingen kunnen verhalen op de eenmanszaak en schuldeisers van de eenmanszaak hun vorderingen kunnen verhalen op de ondernemer in privé. Als de eenmanszaak failliet gaat, gaat de onderneming in privé ook failliet.

Gemeenschap van goederen

Als de ondernemer in gemeenschap van goederen is getrouwd, dan is ook zijn/haar partner financieel aansprakelijk voor schulden van de eenmanszaak. Dit kan worden voorkomen met huwelijkse voorwaarden. Het is aan te raden hierover tijdig advies in te winnen.

Omzetten naar andere rechtsvorm

Ondanks dat een eenmanszaak geen rechtspersoonlijkheid heeft, kan deze toch worden verkocht of omgezet in een andere rechtsvorm.

Verkoop activa/passiva

Bij de verkoop van een eenmanszaak, gaat het feitelijk om de verkoop van de activa en passiva van de eenmanszaak. De ondernemer kan zich namelijk niet als natuurlijk persoon verkopen. De activa en passiva worden afzonderlijk geleverd via de daarvoor geldende wettelijke leveringsvereisten. Van belang is om duidelijk vast te leggen wat wordt verkocht en gekocht. Alle machines, handelsnamen, voorraad, intellectueel eigendom etc. moeten zorgvuldig worden omschreven. Van belang is dat lopende contracten alleen kunnen worden overgedragen met medewerking van de andere contractspartij.

Voor werknemers die bij de eenmanszaak in dienst zijn, gelden de regels van overgang van onderneming. Werknemers die in dienst zijn van de eenmanszaak kunnen van rechtswege meegaan als de activiteiten worden overgenomen, ook als dat voor de kopende partij wellicht minder aantrekkelijk is.

Omzetting

Een ondernemer kan op enig moment beslissen om zijn bedrijf te willen voortzetten in bijvoorbeeld een BV. Voordeel hiervan is dat de ondernemer daarna niet meer in privé aansprakelijk is, maar in beginsel uitsluitend via de BV. Ook kan deze keuze fiscaal aantrekkelijk zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden om de eenmanszaak om te zetten naar een BV. De meest gekozen optie is de activa passiva transactie.

Dit houdt in dat de ondernemer een nieuwe BV opricht en de activa en passiva van de eenmanszaak aan deze BV verkoopt. Dit gebeurt vaak tegen een symbolisch bedrag van €1,-. Hierdoor vallen alle eigendommen, inclusief contracten, en alle schulden van de eenmanszaak voortaan in het vermogen van de BV. Hiervoor is het in principe niet vereist dat de ondernemer naar de notaris gaat.

Let op: ook in dit geval is het in geval van contracts- of schuldoverdracht vereist dat de andere partij hiermee instemt. Als dat niet gebeurt dan blijft het contract of de schuld in de eenmanszaak achter en blijft de ondernemer daarvoor in privé aansprakelijk.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht