Nederlandse Franchise Code

Niets specifiek geregeld

Ondanks het feit dat franchising een veel voorkomende constructie is, en belangrijk is voor de Nederlandse economie, is er in de wet niets specifiek geregeld voor de franchiseovereenkomst. De franchisenemer en franchisegever zijn aangewezen op het algemene contractenrecht. Er gelden derhalve geen speciale wettelijke eisen waar een franchiseovereenkomst aan moet voldoen.

Om die reden is de Nederlandse Franchise Code in het leven geroepen. Deze ‘code’ geeft gedragsregels voor franchisegevers en franchisenemers bij het aangaan, uitvoeren en ontbinden van een franchiseovereenkomst.

Nederlandse Franchise Code

Doel Nederlandse Franchise Code

De Nederlandse Franschise Code (NFC) heeft tot doel de samenwerking tussen franchisegevers en franchisenemers te bevorderen door middel van richtlijnen op het gebied van wederzijdse rechten en plichten, informatievoorziening en de franchiseovereenkomst.

Inhoud NFC

In hoofdstuk 1 van de NFC worden een aantal definities behandeld, waaronder ‘franchise’, ‘franchiseformule’, ‘franchisenemer’, ‘franchisegever’ en ‘non-concurrentiebeding’.

Hoofdstuk 2 behandelt vervolgens een aantal algemene principes en verplichtingen die van toepassing zijn op de relatie tussen franchisegever en franchisenemer, zoals de plicht om naar redelijkheid en billijkheid te handelen.

Hoofdstuk 3 van de Nederlandse Franchise Code is geheel gewijd aan de ‘precontractuele fase’, de fase die voorafgaat aan het sluiten van een overeenkomst. Het hoofdstuk bevat bepalingen omtrent werving van franchisenemers, publiciteit en wederzijdse informatievoorziening.

In hoofdstuk 4 worden een aantal specifieke verplichtingen met betrekking tot de franchiseovereenkomst opgesomd, zoals de taal waarin de overeenkomst wordt opgesteld en de bepalingen die de overeenkomst kan bevatten.

Hoofdstuk 5, ten slotte, bevat een aantal bepalingen met betrekking tot de beslechting van geschillen.

Download hier de volledige Nederlandse Franchise Code.

Afdwingbaarheid bij rechter

De Nederlandse Franchise Code is slechts een fatsoensnorm en geen wettelijke regeling. Een rechter zal derhalve niet aan de code toetsen. Dit is slechts anders indien de gedragscode onderdeel uitmaakt van de franchiseovereenkomst.

Wettelijke verankering

De Nederlandse Franchise Code zal wettelijk worden verankerd. Dit heeft de minister van Economische Zaken, Minister Henk Kamp, aangekondigd. Hiermee wordt bereikt dat de NFC een rol gaat spelen in de rechtspraak, bij de beoordeling van franchisegeschillen. De wet moet nog door de Tweede Kamer en Eerste Kamer worden aangenomen voordat deze in werking treedt. Absolute Advocaten volgt de ontwikkelingen op de voet en zal u informeren zodra er meer bekend is.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht