Indeplaatsstelling

Een nieuwe huurder

De situatie kan zich voordoen dat de huurder zich wil laten vervangen door een andere huurder. Voor deze situatie geldt de indeplaatsstellingsregeling: de huurder kan zijn bedrijf overdragen aan een derde die als nieuwe huurder in de plaats wil treden van de oorspronkelijke huurder. Let wel: de indeplaatsstellingsregeling geldt alleen voor 290-bedrijfsruimte.

Indeplaatsstelling bij huren bedrijfsruimte

Voorbeeld

Verhuurder verhuurt zijn pand aan huurder, die daarin een schoenenwinkel exploiteert. De huurovereenkomst is aanvankelijk aangegaan voor de duur van 5 jaar en nadien verlengd met 20 jaar. Huurder nadert inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd en zijn onderneming is tevens zijn oudedagsvoorziening. Op een beurs loopt hij een schoenenwinkelier tegen het lijf die zijn schoenenwinkelimperium wil uitbreiden. Hij wil de onderneming van huurder wel overnemen. Huurder neemt contact op met zijn verhuurder en vertelt dat hij een opvolger heeft gevonden. Kan de huurder zich zomaar laten vervangen door een ander? Of heeft de verhuurder hier nog iets tegen in te brengen?

Bent u huurder van bedrijfsruimte en wilt u uw bedrijf overdragen aan een ander? Of bent u verhuurder en doet uw huurder een beroep op de indeplaatsstellingsregeling? Wij kunnen u bijstaan in geschillen, adviseren over de te nemen stappen en u begeleiden tijdens het proces.

Neem vrijblijvend contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Verzoek tot indeplaatsstelling

Huurder (van 290-bedrijfsruimte) kan de verhuurder vragen om toestemming voor indeplaatsstelling. Gaat de verhuurder hiermee akkoord, dan is tussenkomst van de rechter niet nodig. Gaat de verhuurder niet akkoord met indeplaatsstelling, dan zal de huurder dit via de rechter moeten afdwingen.

Vereisten voor indeplaatsstelling

De vordering tot indeplaatsstelling wordt door de rechter slechts toegewezen indien de huurder, of de ander die het bedrijf uitoefent, een zwaarwichtig belang heeft bij de overdracht van het bedrijf. Dit kan een puur financieel belang zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om het niet meer kunnen combineren van werk en privé.

Belangrijk in dat opzicht is wel dat huuroverdracht uitsluitend mogelijk is in het kader van bedrijfsoverdracht. Een voorbeeld: wanneer de oorspronkelijke huurder een schoenenwinkel exploiteert en de nieuwe huurder in de vrijgekomen ruimte een restaurant wil beginnen, is er geen sprake van bedrijfsoverdracht en is een beroep op indeplaatsstelling niet mogelijk.

NB. De indeplaatsstellingsregeling is van dwingend recht. Dit houdt in dat van deze regel niet kan worden afgeweken in de huurovereenkomst.

Afwijzingsgrond

Indien in de procedure blijkt van een zwaarwichtig belang, dan wil dat nog niet zeggen dat de vordering tot indeplaatsstelling wordt toegewezen. De rechter wijst het verzoek af indien de voorgestelde nieuwe huurder onvoldoende waarborg biedt voor volledige nakoming van de overeenkomst en voor een behoorlijke bedrijfsvoering.

Overige bedrijfsruimte

De indeplaatsstellingsregeling geldt slechts voor 290-bedrijfsruimte. Voor 230a-ruimte is in het huurrecht geen bepaling opgenomen die een indeplaatsstelling mogelijk maakt. De huurder valt dan terug op het algemene contractenrecht dat contractovername mogelijk maakt. Wanneer een huurder van 230a-bedrijfsruimte wil dat zijn huurovereenkomst wordt overgenomen door een andere partij, dan zal hij daarvoor toestemming moeten hebben van de verhuurder. Daarnaast is een akte vereist, opgemaakt tussen overdrager (oude huurder) en overnemer (nieuwe huurder).


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht