Goed huurderschap

Weigering te werken?

Verplichtingen huurder

De huurder is verplicht zich ten aanzien van het gebruik van de gehuurde zaak als een goed huurder te gedragen. Dit houdt kortgezegd in dat:

  • het gehuurde moet worden gebruikt conform de contractuele bestemming;
  • huurder het gehuurde niet onderverhuurt als dit niet is toegestaan;
  • huurder geen overlast veroorzaakt aan buren;
  • huurder geen ongeoorloofde veranderingen aanbrengt aan het gehuurde;
  • huurder geen schade toebrengt aan het gehuurde.

Gedraagt een huurder zich niet als een goed huurder, dan is ontbinding van de huurovereenkomst onder omstandigheden mogelijk.

Wij kunnen u helpen

Gedraagt uw huurder zich niet als een goed huurder? Absolute Advocaten kan u bijstaan in het geschil. Samen kijken we naar de mogelijke oplossingen voor uw probleem, of dit nu is via bemiddeling met de huurder of door middel van een procedure. Neem vrijblijvend contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden. Wij staan u graag te woord.

Gebruik conform bestemming

Indien gebruik als woonruimte is overeengekomen, dan dient de ruimte als woonruimte te worden gebruikt. Is gebruik als bedrijfsruimte overeengekomen, dan dient de ruimte als bedrijfsruimte te worden gebruikt. Is er geen bestemming overeengekomen? Het gebruik is dan beperkt tot dat waartoe de zaak naar zijn aard bestemd is.

Geen onderverhuur

Het is in beginsel niet toegestaan woonruimte te onderverhuren. Voor bedrijfsruimte geldt dat dit in beginsel wel is toegestaan, maar hier kan in de overeenkomst een uitzondering op zijn gemaakt. Voor meer informatie over onder(ver)huur, klik hier.

Geen overlast veroorzaken

De Hoge Raad heeft in het arrest Van Gent/Wijnands bepaalt dat het voor de hele woonomgeving zo belangrijk is dat mensen elkaar geen overlast toebrengen, dat de huurder ook zonder een anti-overlastbeding in de huurovereenkomst, zich slechts als een goed huurder gedraagt jegens de verhuurder als hij geen overlast veroorzaakt. Brengt een huurder wel overlast toe, dan levert dit zonder meer een tekortkoming op jegens de verhuurder. De verhuurder kan de huurovereenkomst dan ontbinden (bij de rechter) en verzuim is niet vereist, aangezien behoorlijke nakoming niet meer mogelijk is. Een huurder dient zich permanent van overlast te onthouden.

Geen veranderingen aan het gehuurde

Een huurder mag het gehuurde niet zomaar ingrijpend wijzigen. Indien een huurder ingrijpende wijzigingen wenst aan te brengen aan het gehuurde, zoals het verwijderen van een muur, zal hij daarvoor de toestemming dienen te vragen aan de verhuurder. Bij woonruimte moet de verhuurder de toestemming in ieder geval verlenen indien de veranderingen de verhuurbaarheid van het gehuurde niet schaden, dan wel niet leiden tot een waardedaling van het gehuurde. Verleent de verhuurder geen toestemming, dan kan de huurder toestemming vragen aan de kantonrechter.

Voor veranderingen die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt, heeft de huurder geen toestemming van de verhuurder nodig. Denk hierbij aan het leggen van een andere vloer of het schilderen van de muren. De huurder dient het gehuurde echter wel op te leveren in de oude staat.

Voor informatie over veranderingen aan het gehuurde aangebracht door de huurder, klik hier.

Geen schade aan het gehuurde

De huurder is aansprakelijk voor schade die ontstaan is aan het gehuurde en hem is toe te rekenen. Ontstaat er schade aan het gehuurde gedurende de huurtijd, dan wordt deze schade vermoed te moeten worden toegerekend aan de huurder. De huurder is ook aansprakelijk voor schade die is toegebracht door een derde wanneer deze zich met goedvinden van de huurder in het gehuurde bevindt. Een voorbeeld: Huurder viert zijn verjaardag en heeft wat mensen uitgenodigd. Een van zijn gasten breekt (per ongeluk) een ruit. De huurder is dan aansprakelijk en dient een nieuwe ruit te vergoeden.

Het is aan de huurder om te stellen (en zonodig te bewijzen) dat de schade niet door hem of door een derde (die zich met zijn goedvinden in het gehuurde heeft bevonden) is toegebracht, maar door bijvoorbeeld een inbreker.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht