Door huurder aangebrachte veranderingen

Huurder brengt wijzigingen aan

Mag een huurder zomaar wijzigingen aanbrengen aan het gehuurde of heeft hij daarvoor toestemming nodig van de verhuurder? En hoe zit het met de oplevering van het gehuurde aan het einde van de huur? Dient de huurder de wijzigingen dan weer ongedaan te maken? En wat als de huurder dat niet doet?

Door huurder aangebrachte veranderingen

Juridisch advies nodig?

Bent u huurder en bent u van plan veranderingen aan te brengen aan het gehuurde, maar twijfelt u of dit wel mag? Het is dan ten zeerste aan te raden vooraf advies in te winnen bij een huurrechtspecialist om problemen met uw verhuurder te voorkomen. Brengt u ongeoorloofde veranderingen aan in uw huurwoning of bedrijfspand, dan kan uw verhuurder vorderen dat u de veranderingen ongedaan maakt. De kosten daarvan zijn voor uw rekening!

Of bent u verhuurder en heeft uw huurder veranderingen aangebracht aan het gehuurde, zonder uw toestemming? Ook dan doet u er goed aan eens te sparren met een specialist. Onze specialisten hebben een praktische kijk op zaken en vaak kan op deze manier een slepende rechtzaak worden voorkomen.

Wij kunnen u bijstaan in geschillen, adviseren over de te nemen stappen en u begeleiden tijdens het proces. Neem vrijblijvend contact met ons op: 026-325 9023.

Ingrijpende veranderingen

Indien een huurder ingrijpende wijzigingen wenst aan te brengen aan het gehuurde, zoals het verwijderen van een muur, zal hij daarvoor toestemming dienen te vragen aan de verhuurder.

Bij woonruimte moet de verhuurder de toestemming in ieder geval verlenen indien de veranderingen de verhuurbaarheid van het gehuurde niet schaden, dan wel niet leiden tot een waardedaling van het gehuurde. Als huurder en verhuurder hierover van mening verschillen, dan kan de kantonrechter worden verzocht hierover te oordelen.

Daarnaast kan de rechter zijn toestemming verlenen indien de veranderingen noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het gehuurde of de veranderingen het woongenot verhogen en geen zwaarwichtige bezwaren aan de zijde van de verhuurder zich tegen het aanbrengen daarvan verzetten. De rechter kan aan de toestemming voorwaarden verbinden, zoals het verhogen van de huurprijs, indien de veranderingen daartoe aanleiding geven.

Kleine veranderingen

Voor veranderingen die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt, heeft de huurder geen toestemming nodig. De huurder mag deze veranderingen gewoon aanbrengen zonder overleg. Denk hierbij aan het leggen van een andere vloer of het schilderen van de muren.

Vergoedingsrecht huurder

Heeft de huurder geoorloofde veranderingen en toevoegingen aangebracht die na het einde van de huurovereenkomst niet ongedaan worden gemaakt, dan heeft de huurder recht op een vergoeding. Het enkele feit dat een verandering is aangebracht met toestemming van de verhuurder geeft niet direct recht op een vergoeding. Een huurder kan slechts aanspraak maken op een vergoeding, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven. Daarbij zijn de volgende omstandigheden (onder andere) van belang:

  • Welke afspraken er in de huurovereenkomst zijn gemaakt;
  • De vraag of de huurder de gemaakte kosten heeft kunnen terugverdienen. Heeft de huurder deze bijvoorbeeld in rekening gebracht bij een opvolgend huurder? Of is de gedane investering op een andere manier terugverdient?
  • De vraag in hoeverre de verhuurder daadwerkelijk profijt heeft van de achtergelaten veranderingen. Kan de verhuurder bijvoorbeeld door de veranderingen een hogere huurprijs of verkoopprijs vragen?

Oplevering

Bij het einde van de huur dient de huurder het gehuurde terug te geven. Daarbij is oplevering in de oude staat het uitgangspunt. Een voorbeeld: Bij aanvang van de huur waren de muren wit. Huurder heeft de muren paars geverfd. Als de huur eindigt, dienen de muren weer wit te zijn.

Het is niet altijd eenvoudig vast te stellen in welke staat het gehuurde opgeleverd dient te worden. Partijen kunnen bij aanvang van de huur een beschrijving opmaken van de staat van de woning. In dat geval dient het gehuurde in deze staat te worden opgeleverd, met uitzondering van veranderingen die geoorloofd zijn aangebracht en hetgeen door ouderdom is beschadigd of tenietgegaan. Indien er geen beschrijving is opgemaakt dan wordt de huurder, behoudens tegenbewijs, verondersteld het gehuurde in de staat te hebben ontvangen zoals deze is bij het einde van de huurovereenkomst. Het is dan aan de verhuurder om te bewijzen wat de oorspronkelijke staat van de woning was.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht