Een vakantiekracht is ook een werknemer

Vakantiewerk

De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent dat vele scholieren en studenten een mooi zakcentje willen verdienen. Vakantiewerk: vakken vullen, fruit plukken, achter de kassa, in de horeca, het is écht werk. 

Vakantiekracht is een gewone werknemer

Een gewone werknemer

Een vakantiewerker wordt ook juridisch als een “gewone” werknemer gekwalificeerd. Op deze groep werknemers zijn dezelfde rechten en verplichtingen van toepassing als op elke andere werknemer.

Aandachtspunten

  • Toestemming voogd of ouder nodig indien jonger dan 16 jaar
  • Hoogte salaris (minimumloon)
  • Wettelijke beperkingen werkzaamheden en aantal arbeidsuren

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij kunnen u onder andere helpen bij de volgende vraagstukken:

  • Opstellen en/of controleren van de arbeidsovereenkomst van een vakantiekracht;
  • Beoordelen welke arbeidstijden, pauzetijden en rusttijden van toepassing zijn;
  • Beoordelen welke werkzaamheden de vakantiekracht mag uitvoeren.

Zorg voor een arbeidscontract

Het dienstverband van een vakantiewerker duurt vaak maar kort. De zomervakantie is na twee maanden afgelopen. Toch is het aan te raden om een vakantiewerker een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Dit zorgt voor duidelijkheid over de gemaakte afspraken, voor zowel de werkgever als de vakantiewerker.

Soorten arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst kan een contract zijn voor bepaalde tijd met een vast aantal uren per week of, voor flexibiliteit, een oproepcontract (nulurencontract). Ook is het mogelijk om een arbeidsovereenkomst te sluiten voor een bepaald project, zoals bijvoorbeeld het tellen van voorraad in een magazijn. De arbeidsovereenkomst eindigt dan zodra het werk waarvoor de vakantiewerker is aangenomen, is voltooid.

Jonger dan 16 jaar? Toestemming nodig!

Is de vakantiewerker jonger dan 16 jaar? Dan moeten de ouders of voogd strikt genomen toestemming geven voor het sluiten van de arbeidsovereenkomst. Als de vakantiewerker vier weken of langer werkt, dan mag de werkgever ervan uitgaan dat de ouders of voogd stilzwijgend toestemming hebben gegeven.

Minimumloon

De kosten voor het inhuren van vakantiewerkers zijn vaak laag. Vaak zijn het jongeren, scholieren of studenten, waarvoor nou eenmaal een lager minimumloon geldt dan voor volwassenen. De staffel voor het minimumloon begint vanaf 15 jaar. Jongeren van 13 en 14 jaar mogen wel werken, maar voor hen geldt geen minimumloon. In de praktijk wordt dan het minimumloon voor 15-jarigen aangehouden. Over het loon van vakantiewerkers moet loonbelasting en premies werknemersverzekering worden ingehouden.

Vakantietoeslag

Houdt er rekening mee dat jongeren vanaf 15 jaar ook recht hebben op vakantietoeslag. Daarnaast heeft de vakantiewerker recht op vakantiedagen en loon bij ziekte. Net als de “gewone” werknemer.

Toegestane werkzaamheden

De leeftijd van de vakantiewerker is niet alleen relevant voor de hoogte van het loon, maar ook voor het soort werk dat mag worden verricht en hoe lang mag worden gewerkt. Vanaf 18 jaar zijn de regels gelijk aan die voor de volwassenen. Zonder volledig te zijn, worden hieronder enkele voorbeelden gegeven voor jongere vakantiewerkers:

13 – 14 jaar

 
Aantal uren:  tijdens vakantie maximaal 35 uur per week en zeven uur per dag werken, gedurende maximaal vier vakantieweken per jaar
Soort werk:  klusjes en (onder toezicht) helpen bij licht, niet-industrieel werk
Voorbeelden: oppassen, auto wassen, (onder toezicht) helpen bij vakken vullen of fruit plukken, aan de lopende band werken
Verboden: achter de kassa, werken in een fabriek, zelf kranten bezorgen, werken op zondag
   

15 jaar

 
Aantal uren: tijdens vakantie maximaal 40 uur per week en acht uur per dag werken, gedurende maximaal zes vakantieweken per jaar (vier aaneengesloten)
Soort werk: zelfstandig licht, niet-industrieel werk
Voorbeelden: avondkranten en reclamedrukwerk bezorgen, bediening in een kantine of restaurant, werkzaamheden in een pretpark, groente en fruit plukken, ochtendkranten bezorgen (onder voorwaarden)
Verboden: werken in een fabriek, achter de kassa werken, werken in de horeca als daar alcohol wordt geserveerd
   

16 – 17 jaar

 
Aantal uren: maximaal 45 uur per week (gemiddeld 40 uur per week) en negen uur per dag werken
Soort werk: vrijwel elk soort werk
Verboden: gevaarlijk werk, bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen, werk dat de jongere verhinderd naar school te gaan

Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht