Slapend dienstverband

Heeft u een werknemer die (bijna) 2 jaar ziek is en vraagt u zich af wat u moet doen? Het dienstverband slapend houden of toch gaan beëindigen met het oog op de compensatieregeling transitievergoeding. Onze advocaten voorzien u graag van advies.

Voordelen slapend dienstverband

Bij een slapend dienstverband vraagt een werkgever na 2 jaar ziekte van de werknemer geen ontslagvergunning aan, maar houdt de werkgever de werknemer in dienst. Op deze manier wordt voorkomen dat er een transitievergoeding betaald moet worden.

Risico’s van een slapend dienstverband

Als u als werkgever een dienstverband slapend houdt, ontslaat u dit niet van uw verplichtingen. Laat u dus goed informeren over de risico’s die daaraan zijn verbonden. Het kan soms goedkoper zijn om de arbeidsovereenkomst te beëindigen en een transitievergoeding te betalen, dan deze slapend voort te zetten. Ook zijn er risico's met betrekking tot werkhervatting bij herstel en rechten van werknemer bij het verrichten van passende werkzaamheden.

Nb. Er is veel kritiek ontstaan op de wettelijke bepaling dat een werknemer die na twee jaar ziekte wordt ontslagen ook nog recht heeft op een transitievergoeding. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetswijziging aangekondigd. Werknemers die langdurig ziek zijn, houden recht op een transitievergoeding maar de werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier zal een verhoging van de (uniforme) premie tegenover staan.

Deze wetswijziging is inmiddels goedgekeurd door de Eerste Kamer. Per 01-04-2020 treedt de nieuwe regeling in werking.

Zieke werknemer blijft in dienst

Het stuit veel werkgevers, met name in het midden- en kleinbedrijf, tegen de borst dat zij de werknemer een transitievergoeding moeten betalen wanneer zij de arbeidsovereenkomst van een werknemer beëindigen na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Zij hebben dan namelijk al twee jaar loon door moeten betalen en waarschijnlijk hoge kosten gemaakt voor de re-integratie van de zieke werknemer. Om de betaling van de transitievergoeding te voorkomen, kiezen werkgevers dan regelmatig voor een slapend dienstverband.

Aan deze handelwijze komt nu mogelijk een einde, nu met ingang van 01-04-2020 de compensatieregeling transitievergoeding van kracht wordt.

Mag een slapend dienstverband?

Inmiddels is door diverse rechters (zowel kantonrechters als gerechtshoven) geoordeeld dat een werkgever niet verplicht is het dienstverband na 2 jaar ziekte te beëindigen. Ook is geoordeeld dat het in stand houden van een slapend dienstverband geen ernstig verwijt aan werkgeverszijde oplevert. De keuze voor een ‘slapend dienstverband’ is dus toegestaan. Aangezien de arbeidsovereenkomst niet eindigt, voorkomt de werkgever hiermee ook de uitkering van een transitievergoeding. Een werkgever hoeft dan, zolang de werknemer ziek blijft, ook geen loon (meer) te betalen aangezien de loondoorbetalingsverplichting na twee jaar ziekte afloopt.

De keuze voor een slapend dienstverband is echter niet geheel risicovrij. Er zijn voor de werkgever enkele risico’s verbonden aan het slapende dienstverband.

Aankondigingsbrief

In de praktijk komt het nog wel eens voor dat een werkgever, met alle goede bedoelingen, een slapend dienstverband schriftelijk aankondigt, maar daarbij de verkeerde woorden gebruikt. De werkgever wil de werknemer dan niet ontslaan, maar door de inhoud van de brief heeft de werknemer het wel als een ontslag mogen opvatten. Het gevolg: werkgever moet de transitievergoeding, een schadevergoeding en vaak nog een billijke vergoeding betalen.

Let dus op wat u op papier zet naar uw werknemer en let vooral op de formulering. Een opzegging door een werkgever hoeft, in tegenstelling tot een opzegging door een werknemer, niet duidelijk en ondubbelzinnig te zijn. Zorg ervoor dat er géén sprake is van een ongelukkige formulering en laat de brief (bij twijfel) controleren.

Risico's voor werkgever

De keuze voor een slapend dienstverband is niet geheel risicovrij. De werkgever voorkomt weliswaar de betaling van de transitievergoeding, maar de arbeidsovereenkomst en bijkomende verplichtingen lopen gewoon door.

Er is voor de werkgever een aantal risico’s verbonden aan het slapend houden van een dienstverband:

  • Werkgever blijft verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer, ook nadat de loondoorbetalingsverplichting is geëindigd;
  • Indien de werknemer herstelt, dan kan hij aanspraak maken op werkhervatting en loonbetaling. Het dienstverband ontwaakt dan als het ware en de werkgever zal de werknemer in de gelegenheid moeten stellen om zijn eigen functie weer te hervatten;
  • Wanneer een werknemer daadwerkelijk passende arbeid verricht, bestaat het risico dat de passende arbeid de bedongen arbeid wordt. Er ontstaat dan bij ziekte een nieuwe loondoorbetalingsplicht van twee jaar.
  • De opbouw van de transitievergoeding loopt bij een slapend dienstverband gewoon door. Deze extra opbouw valt niet onder de compensatiemaatregel.

Deel deze pagina:


Een afspraak maken

Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht