Ontslag zieke statutair directeur

Een statutair directeur kan te allen tijde worden ontslagen door het orgaan dat hem benoemd heeft. Dit ontslag heeft als gevolg dat de werkgever de arbeidsovereenkomst van de statutair directeur met inachtneming van de opzegtermijn direct kan opzeggen. De arbeidsovereenkomst van de statutair directeur eindigt niet automatisch indien sprake is van een opzegverbod tijdens ziekte.

Uit een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland blijkt dat de arbeidsovereenkomst van een zieke statutair directeur kan worden ontbonden indien sprake is van een onoverbrugbaar verschil van inzicht over het te voeren beleid en het wegvallen van vertrouwen in de directeur.

?

Statutair directeur ontslaan of niet?

Aan het ontslag van een statutair directeur kunnen een aantal haken en ogen zitten. Wilt u weten of het verstandig is om een statutair directeur te ontslaan? Neem dan contact met ons op.

 

Begeleiden ontslagtraject statutair directeur

Om een statutair directeur te kunnen ontslaan, dient aan wettelijke en statutaire verplichtingen te worden voldaan. Wij kunnen u in dit traject begeleiden en volledig "ontzorgen". 

 

Controleren notulen AVA

Indien door de AVA een ontslagbesluit is genomen, dan is het van cruciaal belang dat een en ander zorgvuldig wordt opgenomen in de notulen. Wij kunnen voor u beoordelen of de verslaglegging correct en voldoende is.

 

Wat kost het ontslag van een statutair directeur

In de arbeidsovereenkomst van een statutair directeur is vaak een contractuele ontslagvergoeding opgenomen. Ook kan een statutair directeur in bepaalde gevallen aanspraak maken op een (additionele) billijke vergoeding. Wij kunnen u inzicht geven in de totale kosten van het ontslag.

Voor verdere informatie of mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 026 – 32 59 023.

Absolute Advocaten - specialisten in arbeidsrecht

Deskundig advies | Snelle werkwijze | Goed bereikbaar | Transparante tarieven

Veel minder ontslagbescherming

Een statutair directeur heeft dan ook (veel) minder ontslagbescherming dan een reguliere werknemer. Een reguliere werknemer kan namelijk pas worden ontslagen indien daar een redelijke grond voor is en het UWV of de kantonrechter toestemming heeft gegeven voor het ontslag. Bij een statutair directeur geldt dat dus niet.

Opzegverbod tijdens ziekte

De arbeidsovereenkomst van de statutair directeur eindigt niet automatisch indien sprake is van een opzegverbod tijdens ziekte. In de praktijk zien wij vaak dat een statutair directeur zich bij de aankondiging van zijn ontslag als statutair directeur ziek meldt om te voorkomen dat ook zijn arbeidsovereenkomst direct wordt opgezegd. Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst van een zieke statutair directeur wil beëindigen, zal de werkgever alsnog eerst naar de rechter moeten stappen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Ontbinding toch mogelijk

Uit een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland blijkt dat de arbeidsovereenkomst van een zieke statutair directeur kan worden ontbonden indien sprake is van een onoverbrugbaar verschil van inzicht over het te voeren beleid en het wegvallen van vertrouwen in de directeur. Hier zal bij een ontslag van een statutair directeur snel sprake van zijn, aangezien dat vaak de redenen zijn waarom een algemene vergadering van aandeelhouders of een raad van commissarissen de statutair directeur ontslaat, ook als de statutair directeur ziek is. De rechter toetst slechts marginaal of deze ontslaggronden ook terecht zijn. Onder bepaalde omstandigheden is het dus mogelijk om een zieke statutair directeur of bestuurder te ontslaan.

Mr. Marije Jansen - advocaat gespecialiseerd in het stakingsrechtOver de schrijver

Dit artikel is geschreven voor mr. M.R. Jansen, advocaat arbeidsrecht bij Absolute Advocaten. Mr. Jansen is onder andere gespecialiseerd in ontslag van een statutair directeur en staat zowel statutair directeuren als organisaties bij in geval van ontslag.

 

Afspraken in arbeidsovereenkomst vastleggen

Het opzegverbod tijdens ziekte biedt de statutair directeur dus weinig bescherming. Om te voorkomen dat een statutair directeur na ontslag met lege handen staat, is het dan ook raadzaam in de arbeidsovereenkomst heldere afspraken te maken over een vergoeding bij ontslag om welke reden dan ook. De statutair directeur dient zich namelijk goed te realiseren dat hij, ook tijdens ziekte, vogelvrij is.

Wettelijke bescherming

Dit laat overigens onverlet dat een ontslagbesluit moet voldoen aan de wettelijke en statutaire vereisten en dat, indien hier niet aan is voldaan, de statutair directeur de vernietiging kan inroepen van het ontslagbesluit. Verder geldt dat een statutair directeur aanspraak kan maken op een (additionele) billijke vergoeding indien er helemaal geen sprake is van een redelijke grond voor ontslag. De statutair directeur zal dit in een procedure aannemelijk moeten maken.

 

Besluitvorming rondom ontslag

Aan de andere kant geldt dat deze uitspraak werkgevers de mogelijkheid biedt om de arbeidsovereenkomst van een zieke directeur te beëindigen. Hiervoor is wel vereist dat er geen verband mag bestaan tussen de ziekte van de directeur en de gronden voor het ontslag. Voor een werkgever is het dan ook raadzaam de besluitvorming rondom het ontslag van een statutair directeur zorgvuldig vast te leggen, zodat ook de arbeidsovereenkomst, ondanks het opzegverbod tijdens ziekte, toch kan worden ontbonden zonder billijke vergoeding.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht