Alcoholbeleid op het werk

Alcoholgebruik op het werk

Alcoholgebruik op het werk is niet bij de wet verboden. Een vrijdagmiddagborrel binnen de kantoormuren is dus toegestaan. Het is voor een werkgever niet wenselijk dat werknemers onder werktijd alcohol gebruiken, maar de grens kan onduidelijk zijn. Mag dat ene glas wijn bij de lunch wel? En als de werknemer ’s middags na een bespreking met de klant een biertje drinkt, is dat dan niet toegestaan? Een werkgever doet er verstandig aan om voorschriften op te stellen en vast te leggen voor alcoholgebruik.

Alcoholbeleid

In de eerste plaats blijft een werknemer zelf verantwoordelijk voor zijn alcoholgebruik. Een werkgever doet er echter wel verstandig aan om voorschriften op te stellen en vast te leggen over het gebruik van alcohol onder werktijd en vóór aanvang van het werk voor zover dat invloed kan hebben op de arbeidsprestatie. Een alcoholbeleid is van belang voor de veiligheid en de gezondheid op de werkvloer en is dus aan te raden.

Een alcoholbeleid kan worden opgenomen in een arbeidsvoorwaardenreglement of personeelshandboek. Het is aan te raden om voorschriften op te nemen over:

  • het gebruik van alcohol, tijdens werktijd én voor aanvang van het werk;
  • het signaleren van alcoholgebruik en het melden daarvan;
  • de maatregelen die getroffen (mogen) worden als alcoholgebruik is gesignaleerd;
  • het omgaan met werknemers met een alcoholprobleem.

Het invoeren van een alcoholbeleid moet met de werknemers worden gecommuniceerd. Daarbij kunnen de bestaande communicatiekanalen in de onderneming worden gebruikt om alle medewerkers goed te informeren over het nieuwe beleid. Dit kan bijvoorbeeld via een werkoverleg, interne memo en/of mededelingenbord of door elke werknemer te laten tekenen voor het nieuwe arbeidsvoorwaardenreglement/personeelshandboek.

Alcoholtesten

Bij vermoeden van alcoholgebruik voor of tijdens het werk kan aan de werknemer worden aangeboden om een onafhankelijke alcoholtest te laten doen. Het is wel van belang om in het arbeidsvoorwaardenreglement of personeelshandboek op te nemen dat het mogelijk is om een alcoholtest in te zetten. Als een ondernemingsraad is ingesteld, zal de raad moeten instemmen met het toepassen van alcoholtesten.

Een test kan steekproefsgewijs plaatsvinden of als een gerichte controle bij een vermoeden dat een werknemer alcohol (heeft) gebruikt. Er zijn verschillende manier om op het gebruik van alcohol te testen, zoals via de adem, het bloed of de urine. Via het Trimbos Instituut kan hierover meer informatie worden verkregen.

Voorwaarden alcoholtest

Voor het inzetten van een alcoholtest moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • Alle werknemers moeten bekend zijn met het alcoholbeleid.

De werkgever moet een alcoholbeleid hebben dat bij de werknemers bekend is. In het alcoholbeleid staat het verbod op alcohol, het tijdstip van eventuele controles, de redenen ervoor en de consequenties.

  • Het testbeleid geldt voor alle werknemers.

Het testbeleid moet voor iedere werknemer gelden. Alle werknemers, van productiemedewerker tot management, moeten daarin ook gelijk worden behandeld.

  • De werknemer die wordt getest, moet vrijwillig toestemmen.

Een alcoholtest is te beschouwen als een medische ingreep, waarvoor de toestemming van de werknemer nodig is. De werknemer moet zich vrijwillig laten testen, de mogelijkheid hebben voor een contra-expertise en het resultaat als eerste te horen krijgen.

Alcoholverslaving

Een alcoholverslaving wordt gezien als ziekte als de verslaving leidt tot beperkingen bij het verrichten van de werkzaamheden. Wanneer sprake is van een terugkerend alcoholprobleem, wordt van de werkgever verwacht dat hij de werknemer waarschuwt en hulp en ondersteuning biedt om het alcoholprobleem op te lossen. De verslaving staat een ontslag van de werknemer in beginsel niet toe.

Ook werknemers met een alcoholprobleem riskeren echter ontslag. Van een werknemer met een alcoholverslaving mag worden verwacht dat hij zijn verslaving aanpakt, alles in het werk stelt om de problemen op te lossen en de hulp en ondersteuning die de werkgever aanreikt, aanvaardt. Als de werknemer de aangeboden hulp en kansen niet aangrijpt of adviezen niet opvolgt en blijft terugvallen in zijn verslaving, dan kan de werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoeken.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht