Management Buy In

Bedrijfsovername

Een management buy-in is een bedrijfsovername. Bij deze vorm neemt een derde, vaak een particulier of investeerder, een bedrijf over.

Voorafgaand aan de management buy-in was de persoon die het bedrijf overneemt, niet bij dit bedrijf betrokken. De betreffende persoon heeft echter al wel ervaring opgedaan in het management, bijvoorbeeld als manager in het MKB of in het middenmanagement van een groot internationaal bedrijf.

Deze vorm van overname wordt vaak gebruikt indien personen ervaring in de branche hebben opgedaan en voor zichzelf willen gaan ondernemen. Overdracht van aandelen

Daadwerkelijk besturen bedrijf

Bij een management buy-in koop je jezelf letterlijk het management van een bedrijf in. Anders dan wanneer slechts (een deel van) de aandelen worden overgenomen, is de intentie van de overnemende persoon bij een management buy-in, het daadwerkelijk managen of besturen van het bedrijf.

Er komt een hoop kijken bij een management buy-in. Hierna zullen de meest voorkomende stappen in het proces kort worden besproken.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Bij een management buy-in komt veel kijken. Absolute Advocaten heeft geschikte specialisten in dienst die u van dienst kunnen zijn bij alle juridische aangelegenheden. Het is verstandig om in een vroeg stadium een advocaat in te schakelen zodat juridische knelpunten snel kunnen worden gesignaleerd. Daarnaast beschikt Absolute Advocaten over een bedrijfseconoom zodat wij u ook in het kader van de financiële punten uitstekend van dienst kunnen zijn. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen.

Voor- en nadelen management buy-in

Een management buy-in kent zowel voor- als nadelen. Een voordeel is dat er al een bedrijf bestaat. De opstartrisico’s zijn er niet meer en het is al bekend of het bedrijf levensvatbaar is.

Nadeel kan zijn dat er, juist vanwege de voordelen, een hogere prijs verbonden is aan het overnemen dan aan het starten van een nieuw bedrijf. Degene die het bedrijf heeft opgebouwd zal daarvoor beloond willen worden. Een ander nadeel kan zijn dat het bedrijf zo nauw met de eigenaar is verbonden, dat de klanten weglopen indien deze niet meer betrokken is bij het bedrijf.

Welk bedrijf

De eerste stap is het selecteren van het bedrijf dat men wil gaan overnemen. Het bedrijf zal aan een aantal kenmerken moeten voldoen. In welke branche moet het bedrijf werkzaam zijn? Hoe groot dient het bedrijf te zijn? Waar moet het bedrijf gevestigd zijn? Wat is de aard van de dienstverlening of de producten? Al dit soort vragen spelen een rol bij de vraag welk bedrijf u wenst over te nemen. Met andere woorden: er dient een zoekprofiel opgesteld te worden.

Met behulp van dit zoekprofiel dienen potentiele overnamekandidaten te worden gevonden. Er zijn vaak veel bedrijven die, om verschillende redenen, ter overname worden aangeboden. Met behulp van het zoekprofiel kunnen potentiele kandidaten gevonden worden.

Zijn de kandidaten eenmaal geselecteerd, dan worden gesprekken aangegaan met de bestaande aandeelhouders en directie. Doel van deze gesprekken is om te bekijken wat beide partijen voor ogen staat en hoe zij het overnameproces zien.

Onderzoek en koopfase

Indien uit de gesprekken blijkt dat een management buy-in een mogelijkheid is, dient een analyse te worden opgesteld. Het gaat dan om een dieper onderzoek in de structuur van het bedrijf, de markt, vooruitzichten etc.

Een van de belangrijkste aspecten van de analyse betreft de waardebepaling. De waarde is vrijwel altijd een onderhandelingspunt. Beide partijen zullen een waarde in gedachten hebben en de belangen van de koper en verkoper zijn in deze tegengesteld.

Wijze van overdracht

Een volgend belangrijk punt is de wijze van overdracht. Er is een aantal mogelijkheden, waarover op deze website is geschreven. Het gaat om de volgende:

Het voordeel van een aandelenoverdracht is dat slechts de aandelen hoeven te worden overgedragen. Bij een activa-passiva transactie moet elk goed op de daarvoor voorgeschreven wijze apart worden geleverd (bijvoorbeeld een bedrijfspand bij notariële akte).

Verder kan ook een fusie bij een management buy-in een rol spelen.

Overeenkomst

Indien onderhandelingen tot resultaat hebben geleid, dient er een overnameovereenkomst te worden opgesteld. Eventuele risico’s kunnen hierin worden verdisconteerd. Ook alle andere afspraken worden hierin vastgelegd, zoals de wijze waarop de koopsom wordt voldaan. Vaak wordt bedongen dat de “oude” eigenaar nog een tijdje aanblijft om de overgang te vergemakkelijken. Tevens komt het vaak voor dat de aandelen stapsgewijs worden overgenomen. Het is van belang om over al deze zaken zeer duidelijke afspraken te maken.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht