Leg afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

In een vaststellingsovereenkomst kunnen afdwingbare afspraken worden gemaakt over de oplossing van een bepaald probleem of geschil. Een vaststellingsovereenkomst wordt ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd. Op deze manier kunnen conflicten door partijen buiten de rechtbank worden beslecht.

Een vaststellingsovereenkomst dient ter beëindiging of voorkoming van een onenigheid of geschil tussen partijen. In de overeenkomst worden de door partijen gemaakte afspraken en de tussen hen geldende rechtsverhouding formeel en bindend vastgelegd. Het is niet vereist dat de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan. Partijen hebben hierbij vormvrijheid, zij kunnen zelf bepalen hoe de overeenkomst vorm wordt gegeven.

    Huurovereenkomst blijft intact

Beëindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden

Wanneer werkgever en werknemer besluiten een arbeidscontract te beëindigen dan gebeurt dit vaak door middel van een beëindigingsovereenkomst. Deze overeenkomst is een (specifieke vorm van een) vaststellingsovereenkomst.

Andere voorbeelden

Een vaststellingsovereenkomst kan tevens worden gebruikt bij:

  • een fiscaal compromis;
  • beëindiging van samenwerking tussen twee ondernemingen;
  • uittreding van een deelgenoot uit een vof (bijvoorbeeld over de (peildatum) van de waardering) of de opheffing van een vof.

Finale kwijting

Doorgaans wordt in de vaststellingsovereenkomst een beding opgenomen dat strekt tot finale kwijting. Dit wil zeggen dat de partijen afspreken dat zij, na de uitvoering van overeenkomst, over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben.

Wanneer er een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten ter beëindiging van een arbeidsovereenkomst is het raadzaam om goed na te gaan of er nog vorderingen op de werknemer zijn. Denk bijvoorbeeld aan boetes, teveel opgenomen vakantiedagen of teveel uitbetaald salaris/vergoedingen.

Een vaststellingsovereenkomst strekt ter beëindiging van een geschil en dient zekerheid te bieden over de tussen de partijen geldende (rechts)toestand. Hierdoor zijn de mogelijkheden tot vernietiging van de overeenkomst zeer beperkt. Ook kan in de overeenkomst de mogelijkheid tot ontbinding en/of verrekening worden uitgesloten.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht