Leegstandswet

Leegstaande woonruimte

De Leegstandswet biedt aan eigenaren van woonruimte de mogelijkheid om (in bepaalde gevallen) leegstaande woonruimte tijdelijk te verhuren, zonder dat de huurder wettelijke huurbescherming geniet.

Leegstandswet voor verhuur woonruimte

Vergunning vereist

Voor deze vorm van tijdelijke verhuur is een vergunning van de gemeente vereist en bij het sluiten van de overeenkomst dienen een aantal formaliteiten in acht te worden genomen. Worden deze formaliteiten niet in acht genomen, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Heeft u uw woning al geruime tijd te koop staan en woont u zelf al in een nieuwe woning? Het kan voor u dan voordelig zijn om uw woning te verhuren op basis van de Leegstandswet. Absolute Advocaten kan u hierover adviseren. Daarnaast kunnen onze specialisten de huurovereenkomst voor u opstellen of controleren en u bijstaan in geschillen over huur op basis van de Leegstandswet.

Wanneer is dit mogelijk

Tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet is alleen mogelijk als het gaat om:

 1. Verhuur van woonruimte in een gebouw dat zelf geen woonbestemming heeft, maar bestemd is voor ‘doeleinden van groepsgewijze huisvesting, van verzorging of verpleging, van logiesverschaffing, van administratie of van onderwijs’ of voor een combinatie van dergelijke doeleinden. Voorbeelden: verzorgingstehuizen, groepsaccommodaties, schoolgebouwen of woonruimte in kantoorgebouwen.

 2. Verhuur van woonruimte in een voor de verkoop bestemde woning die:

  • ofwel nooit bewoond is geweest;

  • ofwel gedurende een tijdvak van ten minste een jaar voorafgaand aan de leegstand onafgebroken door de eigenaar bewoond is geweest;

  • ofwel gedurende de tien jaren voorafgaand aan het tijdstip waarop de vergunning is aangevraagd, niet langer dan gedurende (in totaal) drie jaar als woonruimte verhuurd is geweest.​

 3. Verhuur van woonruimte in een voor de verhuur bestemde woning die bestemd is voor afbraak of voor vernieuwbouw.

Aanvragen bij gemeente

Om uw woning te kunnen verhuren op basis van de Leegstandswet, dient u een vergunning aan te vragen bij de gemeente. Deze vergunning kan alleen verleend worden als:

 • De woning leeg staat;
 • Van de eigenaar in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij zijn woning op een andere wijze dienstbaar maakt aan de volkshuisvesting;
 • De eigenaar aantoont dat de woonruimte in voldoende mate bewoond zal worden.

Indien de voorgenomen verhuur betrekking heeft op woonruimte in een voor afbraak of vernieuwbouw bestemde huurwoning moet ook worden aangetoond dat de afbraak of vernieuwbouw binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden en dat de vernieuwbouw van ingrijpende aard zal zijn.

Duur vergunning

De vergunning wordt verleend voor een bepaalde duur, afhankelijk van de ‘aard’ van de te verhuren woonruimte. Deze varieert van 2 tot maximaal 10 jaar.

Formaliteiten bij het sluiten

Wanneer u uw woning wilt verhuren op basis van de Leegstandswet, dienen een aantal formaliteiten in acht te worden genomen. Ten eerste dient de huurovereenkomst schriftelijk te worden aangegaan. Ten tweede moet in de overeenkomst melding worden gemaakt van de verleende vergunning tot tijdelijke verhuur, het tijdvak waarvoor de vergunning is verleend en de in de vergunning vermelde huurprijs.

Let op! Wordt niet voldaan aan deze formaliteiten, dan kan de verhuurder zich er niet op beroepen dat de huurbeschermingsbepalingen buiten toepassing blijven. Kortom: als niet wordt voldaan aan bovenstaande formaliteiten bij het sluiten van de huurovereenkomst, kan de huurder zich beroepen op huurbescherming! Dit kan vergaande gevolgen hebben. Het is daarom aan te raden de huurovereenkomst voorafgaand aan het sluiten te laten controleren door een specialist.

Beëindiging van de huur

De huurovereenkomst (op basis van de Leegstandswet) eindigt op het tijdstip waarop de vergunning haar geldigheid verliest. Daarnaast kan de huurovereenkomst eindigen door opzegging door de verhuurder of huurder. De huurder heeft een opzegtermijn van maximaal 1 maand. Voor de verhuurder geldt een langere opzegtermijn van minimaal 3 maanden.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht