Huurperiode winkelpand of horecalocatie

5 plus 5 jaar

De wet beschermt de huurder van een winkelruimte of horecalocatie (290-bedrijfsruimte). Die wettelijke bescherming bestaat uit meerdere componenten. Zo geniet de huurder onder andere ‘termijnbescherming’. Dit houdt in dat de huurder aanspraak kan maken op een eerste huurtermijn van minimaal 5 jaar die na afloop in beginsel wordt verlengd tot 10 jaar. 

Huurtermijn winkelruimte en horecalocatie

Tussentijdse opzegging

De huurovereenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, maar alleen tegen het einde van de eerste huurtermijn of tegen het einde van de verlenging. Opzegging door de verhuurder leidt bovendien niet zonder meer tot het einde van de huurovereenkomst.

Onze diensten

Wanneer u van plan bent een huurovereenkomst voor 290-bedrijfsruimte aan te gaan, is het verstandig om na te gaan welke duur u overeen wilt komen. Onze huurrechtspecialisten kunnen u adviseren over de voor uw situatie beste duur van de overeenkomst. Ook kunnen wij voor u de huurovereenkomst opstellen of controleren. Neem vrijblijvend contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Huurovereenkomst voor 5 jaar of langer

Een huurovereenkomst voor 290-bedrijfsruimte (winkelruimte, horecalocaties, etc.) geldt voor minimaal 5 jaar, tenzij een langere duur is overeengekomen. In dat geval geldt de huurovereenkomst voor die (langere) tijd. Na het verstrijken van de 5 jaar kan de overeenkomst van rechtswege weer met 5 jaar worden verlengd. Is de overeenkomst aangegaan voor een termijn tussen de 5 en 10 jaar, dan wordt de overeenkomst na het verstrijken van die termijn van rechtswege verlengd met een tweede termijn. De duur van de tweede termijn is zoveel korter dan 5 jaar als de eerste termijn langer is dan 5 jaar. Bijvoorbeeld: als de eerste overeenkomst is aangegaan voor een termijn van 7 jaar (5 + 2 jaar) dan wordt de tweede termijn voor een duur van 3 jaar (5 – 2 jaar) aangegaan.

Onbepaalde tijd

Indien de oorspronkelijke duur van de overeenkomst is verlengd en de verlengde overeenkomst niet tegen het einde van de tweede termijn is opgezegd, wordt de overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst een bepaalde tijd voortvloeit of partijen alsnog een bepaalde tijd overeenkomen.

Huurovereenkomst korter dan 5 jaar

Wanneer partijen een huurovereenkomst willen sluiten, voor een 290-bedrijfsruimte, voor een periode korter dan 5 jaar, dan kan dit slechts wanneer dit niet ten nadele van de huurder is. Daarvoor is toestemming van de kantonrechter nodig. Dit houdt verband met het feit dat de bepalingen die gelden voor een bedrijfsruimte van semi-dwingend recht zijn. Contractuele bedingen, waarin ten nadele van de huurder wordt afgeweken van de wet, zijn vernietigbaar. Alleen de huurder kan dergelijke bedingen vernietigen.

Goedkeuring door rechter

Vernietiging van een beding ten nadele van de huurder is niet mogelijk als dat beding is goedgekeurd door de rechter. De rechter kan een afwijkend beding alleen goedkeuren als het beding de rechten van de huurder niet wezenlijk aantast of als de maatschappelijke positie van de huurder in vergelijking met die van de verhuurder zodanig is dat hij de wettelijke bescherming in redelijkheid niet nodig heeft.

Huurovereenkomst voor de duur van maximaal 2 jaar

Voor het sluiten van een huurovereenkomst van 2 jaar of korter, is geen toestemming van de kantonrechter nodig. Indien de huurovereenkomst betreffende de bedrijfsruimte 2 jaar of korter duurt, heeft dit namelijk consequenties voor de wettelijke bescherming van de positie van de huurder. De bepalingen die termijnbescherming en huurbescherming bieden aan de huurder van een bedrijfsruimte gelden niet voor huurovereenkomsten korter dan 2 jaar.

Toch langer dan 2 jaar gebruiken

Als partijen een kortlopende huurovereenkomst hebben gesloten en de huurder het gehuurde uiteindelijk langer dan 2 jaar gebruikt, geldt als hoofdregel dat de huurovereenkomst van rechtswege ‘uitgroeit’ tot een normale huurovereenkomst voor de duur van 5 jaar. Deze ‘uitgroei’ vindt niet plaats als partijen binnen de termijn van 2 jaar hetzij een gewone huurovereenkomst sluiten, hetzij een afwijkende huurovereenkomst waarvoor zij vóór het verstrijken van de termijn van 2 jaar goedkeuring van de rechter verzoeken.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht