Goodwillvergoeding aan huurder

Wanneer Goodwill vergoeden

Wanneer een verhuurder het eerder verhuurde bedrijfspand zelf in gebruik gaat nemen en daarbij voordeel geniet doordat zijn gebruik van het pand gelijk(soortig) is aan het gebruik dat de huurder eerder van het pand heeft gemaakt, dient hij de huurder soms een vergoeding te betalen voor de door hem opgebouwde goodwill.

Goodwill vergoeding

Absolute Advocaten kan u helpen

Bent u huurder en twijfelt u of u recht heeft op een goodwillvergoeding? Of bent u verhuurder en twijfelt u of u een goodwillvergoeding moet betalen? Heeft u een geschil over de goodwillvergoeding? Absolute Advocaten kan u adviseren en u bijstaan in een geschil.

Voorbeeld goodwillvergoeding

Huurder exploiteert jarenlang een slagerij in het gehuurde pand. Met zijn slagerij heeft hij veel naamsbekendheid en een vaste klantenkring verworven. Verhuurder zegt de huurovereenkomst op en begint zelf een slagerij in het pand, onder de zelfde naam. Kan in zo’n geval de huurder een vergoeding krijgen voor de opgebouwde goodwill?

Vereisten

De huurder heeft niet onder alle omstandigheden recht op een vergoeding. De wet stelt een aantal eisen:

  1. De huurovereenkomst moet zijn geëindigd na opzegging door de verhuurder;
  2. De verhuurder gebruikt het pand vervolgens binnen 1 jaar na het eindigen van de huur voor de uitoefening van een bedrijf, gelijksoortig aan het gebruik door huurder;
  3. Het zal gaan om een naar billijkheid berekende vergoeding, niet om een volledige schadeloosstelling;
  4. Geen vergoeding wordt gegeven voor voordeel voortvloeiend uit de aard of ligging van het gehuurde pand of uit de aan het verhuurde aangebrachte verandering;
  5. Een onderhuurder kan ook recht hebben op vergoeding, maar alleen wanneer aan hem bevoegdelijk was onderverhuurd.

Hoe hoog is de vergoeding?

Het gaat om dat gedeelte van de goodwill, dat aan de ondernemersactiviteit van de huurder kan worden toegeschreven: ‘ieder voordeel – mits toe te schrijven aan ondernemersactiviteit van de gewezen huurder – dat de verhuurder niet zou hebben genoten als het goed niet voor de uitoefening van een soortgelijk bedrijf zou zijn gebezigd’.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht