Werkgeversaansprakelijkheid schade

Indien een werknemer schade veroorzaakt dan is de werknemer alleen aansprakelijk richting de werkgever als hij de schade opzettelijk heeft veroorzaakt of wanneer hij bewust roekeloos gehandeld heeft. In alle andere gevallen draagt de werkgever het risico voor schade. 

Het komt geregeld voor dat een werknemer schade veroorzaakt in de uitoefening van zijn werk. Het kan dan gaan om schade die de werkgever lijdt, maar de schade kan ook worden toegebracht aan een derde. Voorbeelden zijn het beschadigen van de zakelijke computer, het veroorzaken van een verkeersongeval of een onverklaarbaar kastekort. Wanneer de schade is veroorzaakt in het kader van de werkzaamheden dan is de werknemer alleen aansprakelijk jegens de werkgever als hij de schade opzettelijk heeft veroorzaakt of wanneer hij bewust roekeloos heeft gehandeld. Is dit niet het geval, dan draagt de werkgever het risico voor de schade.

Opzet of bewuste roekeloosheid

De werkgever heeft beperkte mogelijkheden om schade die is toegebracht door de werknemer op hem te verhalen. Dit kan zoals gezegd alleen als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de werknemer. Van opzet of bewuste roekeloosheid is slechts bij uitzondering sprake. Een werknemer die onvoorzichtig handelt of niet alle risico's uitsluit, is daarmee niet per definitie roekeloos of opzettelijk bezig. De werknemer moet bij het veroorzaken van de schade daadwerkelijk bewust zijn van het gevaar of de situatie en de gevolgen daarvan.

Risico's verzekeren

Partijen kunnen schriftelijk afwijken van de regel dat een werknemer alleen aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door zijn opzettelijke of roekeloos handelen. Zij kunnen afspreken dat de werknemer alle door hem verrichte schade draagt, mits hij hiervoor een verzekering afsluit. Heeft de arbeidskracht bij een verzekering een eigen risico? Dan komt het bedrag van het eigen risico voor rekening van de werkgever, tenzij de werknemer bewust roekeloos of met opzet handelde.

Schade aan de auto en verkeersboetes

De regel dat de werkgever de schade vergoedt die zijn werknemers veroorzaken geldt ook voor schade aan auto's. Hierbij maakt het niet uit of het gaat om de eigen auto, of om een geleasde auto. Dit is anders wanneer het gaat om woon-werkverkeer. Er is in zo'n geval namelijk geen sprake van schade die is veroorzaakt tijdens het verrichten van werkzaamheden. Deze schade komt dus in beginsel voor rekening van de werknemer. De werkgever kan deze schade dan verhalen op de werknemer, door het schadebedrag te vorderen of door inhoudingen te doen op het loon. Voor verkeersboetes geldt dat deze in beginsel voor rekening van de werknemer dienen te komen. Hierbij maakt het niet uit of deze overtredingen al dan niet onder werktijd zijn begaan, en is ook niet relevant of de werknemer in de eigen auto of in een lease-auto reed.

Schade van een derde

Wanneer een medewerker schade toebrengt aan derde dan is hij daarvoor onder omstandigheden persoonlijk aansprakelijk. Wanneer deze schade wordt veroorzaakt in de uitoefening van de werkzaamheden dan zal de derde in plaats van de werknemer, vaak de werkgever aanspreken. Reden hiervoor is dat een werkgever over het algemeen betere verhaalsmogelijkheden biedt. In welke mate de werkgever aansprakelijk is voor de door de werknemer veroorzaakte schade is deels afhankelijk van de relatie tussen de derde en de werknemer en werkgever. Wanneer de derde een opdrachtgever is, is de werkgever aansprakelijk voor het gedrag van zijn werknemers. Dit geldt voor schade die is ontstaan uit een ongeluk maar óók voor schade die opzettelijk door de werknemer is veroorzaakt. Is de derde geen opdrachtgever, dan is een werkgever slechts aansprakelijk voor fouten (verwijtbaar onrechtmatig gedrag) van zijn werknemers die verband houden met de uitoefening van het werk.

In beide gevallen geldt voor een werkgever dat hij bij opzettelijk of bewust roekeloos handelen de schade op de werknemer kan verhalen. 


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht