Voorwaarden All-in Loon

All-in loon:
Een all-in loon houdt in dat het bruto loon plus de vakantietoeslag plus de vakantiedagen maandelijks in een keer worden uitbetaald.

Een All-in loon is toegestaan

Bij nulurencontracten wordt de werknemer per gewerkt uur betaald. Ook die werknemer heeft recht op vakantiedagen en vakantietoeslag. Om die reden wordt vaak een all-in loon afgesproken. Dat is in principe toegestaan, mits de werkgever aan een aantal voorwaarden voldoet.

Wat is het?

Een all-in loon houdt in dat het bruto loon plus de vakantietoeslag plus de vakantiedagen ineens maandelijks worden uitbetaald. De werknemer ontvangt dus geen éénmalige vakantietoeslag in de maand juni en geen loon over opgenomen vakantiedagen. Dit wordt in feite vooraf (maandelijks) betaald. Werkgevers vinden het vaak - met name voor 0-urencontracten - makkelijker om de looncomponenten in één keer te betalen.

Risico's

Kort gezegd, een all-in loon is toegestaan, maar het moet wel duidelijk en schriftelijk worden vastgelegd. Als dat niet is gebeurd, dan kan de werkgever - meestal bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst - worden geconfronteerd met een claim voor betaling van vakantietoeslag en vakantiedagen, vermeerderd met wettelijke rente en de wettelijke verhoging.

Dit kan ertoe leiden dat u dubbel betaalt:

  1. tijdens het dienstverband een hoger uurloon, omdat u ervan uitgaat dat daar de vakantietoeslag en vakantiedagen bij inzitten, en
  2. na het dienstverband een loonvordering, omdat het all-in loon niet duidelijk en/of schriftelijk is afgesproken.

Voorwaarden

Een all-in loon is toegestaan volgens de heersende leer. Voor vakantietoeslag geldt op grond van de Wet Minimumloon dat uitbetaling maandelijks kan plaatsvinden als dat schriftelijk is overeengekomen.

De maandelijkse uitbetaling van vakantiedagen is in principe in strijd met de wet. In de wet is namelijk bepaald dat vakantiedagen niet tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst mogen worden afgekocht. Toch wordt een all-in loon in het algemeen toegestaan, mits de werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen. De vier voorwaarden zijn:

  1. vastgelegd: het moet duidelijk in de arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd;
  2. klein dienstverband: het moet gaan om een klein dienstverband (vandaar dat het met name bij 0-urencontracten wordt toegepast);
  3. opbouw vakantiedagen: de werknemer bouwt op gebruikelijke wijze vakantiedagen op en wordt daadwerkelijk in de gelegenheid gesteld om vakantie op te nemen;
  4. specificatie loonstrook: op de loonstrook moet expliciet onderscheid worden gemaakt tussen (1) het brutoloon, (2) de vakantietoeslag en (3) de betaling voor de vakantiedagen.

 

 

All-in loon | voorwaarden All-in loon | Mag een all-in loon | Vakantiegeld direct uitbetalen | Loon inclusief vakantiegeld


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht