Consultancy en detachering: de juridische verschillen

Consultancy en detachering

De termen consultancy en detachering worden nogal eens door elkaar gebruikt. Toch zit er (juridisch gezien) een verschil tussen. Wat de verschillen en de overeenkomsten precies zijn, leest u hieronder.

Consultancy

Consultants zijn professionals die door een werkgever worden ingezet bij een derde om bijvoorbeeld een bepaald financieel, juridisch, ICT of automatiseringsproject uit te voeren. De consultant is bij de werkgever werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, voor de duur van een project of voor onbepaalde tijd. Tussen de werkgever en de opdrachtgever bestaat een overeenkomst (van opdracht). De consultant verricht de werkzaamheden niet altijd onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. Is dat wel het geval, dan is sprake van detachering.

Detachering

Bij detachering stelt de uitlener (werkgever) de werknemer ter beschikking aan de opdrachtgever, waar de werkzaamheden onder leiding en toezicht van de opdrachtgever worden verricht. Dit betekent dat er een gezagsverhouding is tussen de opdrachtgever en de werknemer. De opdrachtgever geeft dan instructies en bepaalt wanneer en hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd. Tussen de werkgever/uitlener en de opdrachtgever bestaat een overeenkomst van opdracht (detacheringsovereenkomst). De werknemer is werkzaam op basis van een arbeids-/uitzendovereenkomst. Een dergelijke detachering wordt doorgaans aangegaan voor een langere periode. 

Gevolgen en risico’s

In het geval de consultant onder leiding en toezicht van de opdrachtgever staat dan is aldus sprake van detachering. De werknemer is in principe dan (automatisch) werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst. De scheidslijn tussen consultancy en detachering is soms erg dun. De gevolgen kunnen echter groot zijn. Indien de activiteiten van een bepaalde vennootschap voor 50% of meer bestaan uit het detacheren van consultants, dan is de algemeen verbindend verklaarde Cao voor de Uitzendkrachten en de verplichte pensioenregeling (StiPP) van toepassing, mogelijk met terugwerkende kracht. Dit kan grote (financiële) gevolgen hebben voor de werkgever. Het is dan ook belangrijk dat een werkgever zich goed bewust is van deze risico’s en desnoods maatregelen treft om de financiële risico’s te beperken of te omzeilen.   

Absolute Advocaten heeft veel ervaring in nationale en internationale detachering en is (onder andere) gespecialiseerd in het opstellen en beoordelen van (detacherings)overeenkomsten. Tevens kunnen de advocaten u adviseren over de risico’s en mogelijkheden omtrent detachering. Wilt u mee weten of eens vrijblijvend sparren? Neem dan contact op met een van onze advocaten via 026-3259023.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht