Is een pensioenregeling voor werknemers verplicht?

Geen algemene pensioenverplichting

Nederland kent geen algemene pensioenverplichting voor werkgevers en werknemers. Zij zijn in beginsel vrij in het al dan niet sluiten van een pensioenovereenkomst.

Een werkgever heeft slechts in twee gevallen tegenover zijn werknemers een pensioenplicht:

  • wanneer het bedrijf in een sector met een collectief bedrijfstakpensioen valt; of
  • wanneer er een pensioenregeling in de cao is opgenomen.

In deze twee situaties staat het ook de werknemer niet vrij om deelname aan de pensioenregeling te weigeren.

.

Bedrijfstakpensioen

Bedrijven binnen een bepaalde bedrijfstak zijn wettelijk verplicht om zich aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Denk hierbij aan sectoren zoals overheid en onderwijs, detailhandel of metaal en techniek. Meer dan driekwart van de Nederlanders is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Voor de werknemer (én zelfstandige werkzaam in deze sector) betekent dit dat zijn pensioenopbouw verloopt volgens de pensioenregeling die voor die sector geldt. De werkgever houdt de premies in en draagt deze af aan het pensioenfonds.

Pensioenregeling in een cao

Het komt veelvuldig voor dat in de cao een pensioenregeling staat. De cao kan een verwijzing bevatten naar een bedrijfstakpensioenfonds maar er kan ook sprake zijn van een eigen pensioenregeling. In zo'n geval zijn werkgevers verplicht hun werknemers deel te laten nemen aan de regeling.

Vrijwillige pensioenregeling

Wanneer er geen sprake is van deelname aan een collectief bedrijfstakpensioen en geen pensioenregeling is opgenomen in een cao dan is een werkgever niet verplicht om met zijn werknemers een pensioenovereenkomst te sluiten. Een werkgever kan er echter wel voor kiezen om dit vrijwillig te doen. Ook kan het voorkomen dat een werkgever in een Uitvoeringsovereenkomst met een verzekeringsmaatschappij opneemt dat alle werknemers verplicht aan de pensioenregeling moeten deelnemen.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht