Verplicht overwerken

Soms is het noodzakelijk

Drukke tijden in een bedrijf of organisatie kunnen ervoor zorgen dat het noodzakelijk is dat (bepaalde) medewerkers 'overwerken'. Van overwerken is sprake als er incidenteel meer wordt gewerkt dan het aantal uren dat is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. 

Kan je iemand verplichten tot overwerken?

Niet iedereen wil overwerken

Hoewel sommige werknemers hiermee geen moeite zullen hebben, is het ook mogelijk dat een werkgever op weerstand stuit als hij vraagt of een werknemer wil overwerken.

Juridisch advies nodig?

Bij Absolute Advocaten zijn advocaten werkzaam die gespecialiseerd zijn in het arbeidsrecht. Deze advocaten kunnen u adviseren over een eventuele verplichting tot overwerken van een werknemer en u desnoods bijstaan in een juridische procedure tegen uw werknemer. Dat kan eventueel tegen een vaste prijs.

Voor verdere informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via het nummer 026-3259023.

Wat is er afgesproken

Of een werkgever een werknemer kan verplichten om over te werken is over het algemeen afhankelijk van wat er bij cao, in de arbeidsovereenkomst of met de ondernemingsraad is afgesproken. Wanneer niets is geregeld, dan hangt het af van de redelijkheid van het verzoek van de werkgever. De vraag of de werknemer het verzoek mag weigeren is onder andere afhankelijk van zijn dienstverband en functie, de branche waarin hij werkzaam is en de verdeling van de werkzaamheden binnen een bedrijf. De werkgever moet altijd rekening houden met de Arbeidstijdenwet waarin is bepaald dat een werknemer niet meer dan 60 uur per week of 12 uur per dienst mag werken.

Zwangere werknemers

Let op! Voor zwangere werknemers bestaat geen verplichting tot overwerk. Bij cao, arbeidsovereenkomst of in een werktijdenregeling kunnen oudere werknemers zijn uitgezonderd van de verplichting tot overwerk.

Compensatie

Of overwerk gecompenseerd moet worden door de werkgever is afhankelijk van wat in een cao, arbeidsovereenkomst of werktijdenregeling daarover is opgenomen. Is hierover niets afgesproken? Dan hangt het van de omstandigheden af of er een compensatieverplichting voor de werkgever bestaat. In sommige branches is overwerken bijvoorbeeld zó gebruikelijk dat het niet extra wordt beloond. Ook kan een 'hoge' functie en een bepaalde mate van zelfstandigheid van een werknemer meebrengen dat overwerk niet gecompenseerd hoeft te worden. Als wordt gecompenseerd dan gebeurt dat vaak in de vorm van uitbetaling (eventueel met een toeslag) of vrije uren/dagen.

Parttime dienstverband

Wanneer een werknemer met een parttime dienstverband overwerkt, maar daarbij binnen de uren blijft die als een fulltime dienstverband (38 of 40 uur) gelden, wordt vaak gesproken over 'meeruren' of 'meerwerk'. Voor ieder uur dat een parttimer 'meer werkt' ontvangt hij zijn loon (inclusief vakantiedagen, dertiende maand, pensioen). Voor de uren die de grens van een fulltime dienstverband overschrijden, geldt de overwerkregeling zoals deze voor de fulltime werknemers geldt.

Overwerken op initiatief werknemer

Overwerken kan ook plaatsvinden zonder dat de werkgever dit van de werknemer vraagt of eist.

Bij cao, arbeidsovereenkomst of werktijdenregeling kan zijn bepaald dat alleen overwerk dat plaatsvindt in opdracht van de werkgever voor compensatie in aanmerking komt. Overwerk dat op eigen initiatief van de werknemer wordt verricht zal in beginsel dus niet worden vergoed. Dit kan anders zijn wanneer een werkgever achteraf instemt, door bijvoorbeeld het 'overwerkurenbriefje' van de werknemer te ondertekenen of wanneer hij ervan op de hoogte is dat een werknemer overwerkt.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht